Робота студентського наукового гуртка "МЕНЕДЖЕР" продовжується

Одним із головних напрямків формування якісного рівня освіти, який задовольняє потреби майбутніх спеціалістів в інтелектуальному і професійному розвитку є залучення здобувачів вищої освіти до науково-дослідної роботи.

Студентський науковий гурток «Менеджер» - одна з форм наукової діяльності здобувачів, спрямована на розширення їх наукового потенціалу й формування навичок науково-дослідної діяльності у вільний від навчання час.

Діяльність наукового гуртка «Менеджер» спрямована на розвиток творчих здібностей студентів з метою набуття ними фахових та особистісних компетенцій, а також досвіду одержання знань та умінь через дослідження.

Теми над якими цьогоріч працювали студенти під час засідань гуртка були досить різноманітні («Кваліфікаційна робота: методика написання, оформлення і захист»; «Державне управління в окремих сферах суспільного розвитку»; «Методика написання наукової статті»; «Маркетингові засоби в управлінні підприємством»; «Управління інноваційним розвитком: вітчизняний і світовий досвід»; «Запровадження мотиваційного менеджменту»).

Студенти-гуртківці мають можливість вивчати особливості, принципи, методи наукової та дослідницької роботи; брати участь у науковому житті університету (написання статей, тез доповідей, наукових робіт), що публікуються в різних наукових виданнях; розвивати творчі здібності, виступаючи на наукових семінарах та всеукраїнських і міжнародних конференціях, присвячених дослідженню найактуальніших питань сучасного менеджменту; брати участь в проведенні «круглих столів», дискусійних клубів, міжкафедральних семінарів та застосовувати набутий досвід дослідницької роботи в процесі навчання.

 

Інформацію підготувала
керівник гуртка, доцент кафедри менеджменту,
публічного управління та адміністрування
Наталія ПОКОТИЛЬСЬКА