Робота Дискусійного клубу на кафедрі менеджменту, публічного управління та адміністрування продовжується

В нашому університеті відбувається перебудова системи організації науково-дослідної роботи здобувачів, яка здійснюється відповідно до нових умов управління та розвитку закладів вищої освіти, базується на використанні багаторічного вітчизняного й зарубіжного досвіду і спрямована на забезпечення високого рівня підготовки фахівців за світовими стандартами вищої освіти.

Відповідно до плану наукової роботи кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування у листопаді місяці 2023 року тривала робота Дискусійного клубу «Актуальні проблеми управління та адміністрування».

6 листопада 2023 року відбулося засідання на тему : «Наукова робота здобувачів як важлива складова університетської освіти» (Спікери: завідувач кафедри Алла ЧИКУРКОВА, доцент Елла ДОБРОВОЛЬСЬКА), а 20 листопада 2023 року – «Грантові можливості та стипендії для студентів, аспірантів та докторантів» (Спікер: доцент Олег КУЧЕР).

Науково-дослідна робота здобувачів є невід’ємною складовою наукової діяльності університету і першим етапом у підготовці наукових кадрів. Вона є одним із важливих засобів підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, сприяє розширенню загального та професійного світогляду. Координуючими органами організації науково-дослідної роботи здобувачів спеціальності «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування» є викладачі кафедри, докторанти й молоді вчені.

Керівництво науковою роботою здобувачів на кафедрі менеджменту, публічного управління та адміністрування здійснює 9 науково-педагогічних працівників. Серед них: докторів наук, професорів – 3; кандидатів наук, доцентів – 4; докторів філософії, асистентів – 1; кандидатів наук, асистентів – 1.

Досвід організації науково-дослідної роботи здобувачів спеціальностей «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування» в університеті засвідчив, що сучасні умови й економічна ситуація в країні вимагають модернізації та динамічного вдосконалення їхньої науково-пошукової діяльності, використання нових методичних підходів, організаційних форм та позитивних стимулів, обов’язкового аналізу й упровадження передового досвіду в практику роботи з обдарованою молоддю.

Грантові можливості – важлива тема для обговорення та дискусій, оскільки грантові ресурси є важливим інструментом для розвитку науки, здійснення дослідницької діяльності та освіти. Відділ міжнародних зв'язків нашого університету щодня відстежує десятки спеціалізованих ресурсів, де розміщуються оголошення про актуальні грантові конкурси.

Викладачі кафедри поділилися цікавою інформацію щодо отримання грантів, змістом і  досвідом підготовки проєктів та подання грантової заявки.

Здобувачі із зацікавленістю брали участь в обговоренні актуальних питань розвитку наукової роботи в університеті та грантових можливостей і стипендій для студентів, аспірантів і докторантів.

Інформацію підготували:
завідувач кафедри Алла ЧИКУРКОВА і
доцент кафедри Елла ДОБРОВОЛЬСЬКА