Профорієнтаційна робота зі структурним підрозділом

Мотивація професійного вибору, ставлення здобувачів до закладу освіти, їх професійна орієнтація і життєві плани в багатьох випадках залежать від інформації, яку вони отримають на найбільш важливому етапі складного та суперечливого процесу професійного самовизначення.

В рамках проведення профорієнтаційної роботи в ВСП «Шепетівський фаховий коледж ЗВО «Подільський державний університет» 23 березня 2023 року викладачами кафедри обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу проведено онлайн зустріч з студентами.

У межах онлайн-зустрічі викладачі кафедри завідувач кафедри Інна ЦВІГУН, доценти кафедри Світлана САВІЦЬКА, Світлана СТЕНДЕР та Інна БАЛЛА ознайомили студентів із  спеціальностями, які можна здобути у Закладі вищої освіти «Подільський державний університет, зокрема, в навчально-науковому інституту бізнесу і фінансів, озвучили правилами прийому на навчання.

Під час спілкування студенти коледжу виявили цікавість, щодо особливостей організації навчального процесу, спеціальностей за якими ведеться підготовка фахівців та умов проживання в гуртожитку. Особливий інтерес студенти проявили до можливості навчання і стажування за кордоном, а також про можливості перехресного вступу на різні спеціальності. Студенти коледжу виявили неабияку цікавість до можливостей студентського дозвілля в ЗВО «ПДУ».

Завідувач кафедри Інна ЦВІГУН  поінформувала про зміст освітньо-професійної програми (ОПП) «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спрямованої на підготовку висококваліфікованих фахівців з обліку, оподаткування, аудиту. В розмові акцентувалась увага на практико-орієнтованому підході підготовки фахівців з подальшим  працевлаштуванням на підприємствах різних форм власності, різних напрямків діяльності, у різних сферах – фінансовій, банківській, бюджетній.

Колектив кафедри висловив щиру подяку директору ВСП «Шепетівський фаховий коледж Валентині ДМИТРИК за сприяння проведенню профорієнтаційних заходів.

 

Завідувач кафедри Інна ЦВІГУН