Договір про співпрацю між Кам'янець-Подільським міським центром зайнятості та Закладом вищої освіти «Подільський державний університет»

Підготувати кадри, які б максимально відповідали сучасним вимогам ринку та роботодавцям неможливо без забезпечення тісного взаємозв’язку та взаємодії між органами регіональної соціальної політики та студентською аудиторією. Саме тому викладачами кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування було ініційовано підписання договору про співпрацю між Кам'янець-Подільським міським центром зайнятості та Закладом вищої освіти «Подільський державний університет».

З метою моніторингу і періодичного перегляду освітніх програм відбулася зустріч проєктної групи освітніх програм «Менеджмент» першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» (гарант програми – доктор економічних наук, професор ЧИКУРКОВА Алла Дмитрівна; члени проєктної групи – доктор економічних наук, доцент ВОЛОЩУК Юлія Олександрівна; кандидат економічних наук, доцент ПОКОТИЛЬСЬКА Наталія Володимирівна) із стейкхолдером, представником Кам'янець-Подільського міського центру зайнятості, начальником відділу активної підтримки безробітних ВІННІЧУКОМ Віктором Володимировичем.

Під час зустрічі в обговоренні чинних освітніх програм також взяли участь завідувач аспірантури і докторантури, кандидат економічних наук, доцент ФЕДОРЧУК Наталія Володимирівна та здобувачі.

ВІННІЧУК Віктор Володимирович наголосив на важливості практичної складової частини освітніх програм, а також акцентував увагу на можливостях Кам'янець-Подільського міського центру зайнятості у сприянні пошуку роботи для випускників закладів вищої освіти, проходженні базового профорієнтаційного тестування, спрямованого на визначення здібностей й особистісних якостей, потрібних для успішного працевлаштування.

У межах зустрічі досягнуто домовленості щодо подальшої співпраці.

 

 

Інформацію підготувала
завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування
Алла ЧИКУРКОВА