Відбулося засідання робочої групи із проведення моніторингу освітніх програм «Агроінженерія»

14 лютого 2024 року відповідно до чинного Положення про порядок розроблення, затвердження та періодичного перегляду освітньої програми в Закладі вищої освіти «Подільський державний університет» (нова редакція) від 03.12.2021 р. відбулося засідання робочої групи із проведення моніторингу освітніх програм першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» (Гарант програми, доцент Василь ДУГАНЕЦЬ).

На зустрічі були обговорені результати анкетування здобувачів вищої освіти щодо визначення рівня задоволеності якістю освітнього середовища, організацією освітнього процесу та політикою академічної доброчесності, а також ухвалені рішення щодо покращення роботи кураторів і залучення здобувачів до відповідних заходів. На засіданні розглядалися пропозиції щодо якості освітніх програм, а також переглядалися та обговорювалися каталоги вибіркових дисциплін.

В обговоренні освітніх програм «Агроінженерія» взяли участь такі стейкхолдери як Микола ВАСИЛИНИЧ - головний інженер «Компанії ЛАН», Василь КАТЕРИНЮК - власник ПП «Квін Майстер», Віталій БОГАЧИК - директор ТОВ «Агродім Велес», Сергій ЮР’ЄВ - інженер ТОВ «Енселко Агро», здобувачі вищої освіти всіх освітніх рівнів, випускники спеціальності «Агроінженерія» та бажаючі.

На завершення зустрічі члени робочої групи рекомендували до затвердження обговорені освітні програми для здобувачів вищої освіти 2024 року вступу.

 

Інформацію підготував секретар робочої групи
асистент кафедри технічного сервісу і загально-технічних дисциплін
Микола СИНЧАК