Академічна доброчесність

 

Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у ЗВО "ПДУ"
Положення про комісію з академічної доброчесності у ЗВО "ПДУ"
Положення про комісію з етики та управління конфліктами у ЗВО "ПДУ"
Положення про групу сприяння академічній доброчесності у ЗВО "ПДУ"
Кодекс академічної доброчесності у ЗВО "ПДУ"
Семінар «Академічна доброчесність у ЗВО «ПДУ»» для аспірантів
Профспілковий тренінг у «Молодіжному просторі» університету
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПРИ НАПИСАННІ НАУКОВИХ РОБІТ»
Успішне завершення викладачами кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування курсу Prometheus: AI101 «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів»
Участь в онлайн-форумі академічної доброчесності
Для здобувачів вищої освіти ЗВО "ПДУ" в рамках тижня громадянського суспільства був проведений семінар на тему "Дотримання академічної доброчесності"
Академічна доброчесність: поєднання теорії і практики
Завершення міжнародного підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах ЄС"
Засідання дискусійного клубу «Актуальні проблеми управління та адміністрування»  на тему «Академічна доброчесність як актуальна проблема сучасності» на кафедрі менеджменту, публічного управління та адміністрування»
Засідання дискусійного клубу «Актуальні проблеми управління та адміністрування» та гуртка «Менеджер» на кафедрі менеджменту, публічного управління та адміністрування»