Патентно-ліцензійна і винахідницька робота

 

Бончик Віталій Семенович
кандидат технічних наук, доцент,
патентний повірений

: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
: (03849)-6-83-89
: +38 096 341 10 80

 

Патентно-ліцензійна робота - цілеспрямована діяльність, що здійснюється у вищих навчальних закладах, установах, організаціях та підприємствах України щодо стимулювання створення та освоєння принципово нових об'єктів техніки з урахуванням останніх досягнень винахідницької думки, здійснення ліцензійних операцій, а також із захисту державних інтересів в галузі винахідництва. За своїм характером є невід'ємною частиною науково-дослідних робіт.

Винахідницька робота - науково-дослідна діяльність із створення технологічних (технічних) рішень, що відповідають умовам патентоспроможності, а також цілеспрямована діяльність, що здійснюється у вищих навчальних закладах, установах, організаціях України щодо стимулювання створення та освоєння принципово нових об'єктів техніки з урахуванням останніх досягнень винахідництва, а також із захисту державних інтересів і прав авторів при патентуванні та використанні службових винаходів.

Раціоналізаторська робота - діяльність із створення технологічних (технічних) рішень, що є новими і корисними для вищих навчальних закладів, установ, організацій та підприємств України, а також цілеспрямована діяльність, що здійснюється у навчальних закладах, установах, організаціях та підприємствах України щодо стимулювання створення та освоєння раціоналізаторських пропозицій та захисту прав раціоналізаторів при використанні їх пропозицій.

Основними завданнями є: розвиток інноваційної діяльності з метою створення наукоємної, науково-технічної продукції, конкурентоспроможних зразків нової техніки, об'єктів авторського права; забезпечення захисту інтелектуальної власності та авторських прав науковців університету; забезпечення належного виконання законодавства України у сфері інтелектуальної власності.

Основними функціями є: 

 • створення необхідних умов для розвитку винахідництва та патентно-ліцензійної діяльності в університеті;
 • проведення патентних досліджень під час виконання науково-дослідних робіт і виявлення об'єктів права інтелектуальної власності;
 • забезпечення своєчасного подання заявок на видачу охоронних документів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні   марки;
 • забезпечення належних умов для створення об'єктів авторського права;
 • забезпечення державної реєстрації об'єктів авторського права;
 • сприяння реалізації набутих прав та захисту прав винахідників та авторів - працівників університету;
 • створення та освоєння принципово нових об'єктів техніки і технологій  з урахуванням останніх досягнень винахідницької думки;
 • удосконалення існуючих технологій і обладнання, підвищення ефективності їх використання;
 • забезпечення високого науково-технічного рівня результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, що виконуються в університеті;
 • розпорядження майновими правами на об'єкти інтелектуальної власності, які були створені в університеті;
 • захист прав та інтересів університету як власника майнових прав на твори та на їх використання;
 • накопичення інтелектуальної власності університетом та ефективне використання її для вирішення проблем у різних галузях освіти, науки і техніки;
 • консультування науково-педагогічних працівників (НПП), аспірантів, здобувачів вищої освіти університету з питань оформлення заявок на видачу охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності.
 • надання допомоги  авторам винаходів у веденні листування з Укрпатентом по заявках на передбачувані винаходи (складання  обгрунтованих заперечень у випадках неправомірних відмов у видачі патентів та ін.).
 • надання керівництву університету інформації про патентні, техніко-економічні та інші матеріали для визначення країн можливого патентування.
 • підготовка рекомендацій на патентування об'єктів інтелектуальної власності за кордоном та продаж на них ліцензій для представлення цих рекомендацій у встановленому порядку у Міністерство освіти і науки України.
 • участь в організації роботи кафедр та інших наукових підрозділів університету  у вивченні описів вітчизняних винаходів з метою відбору їх для впровадження або іншого практичного використання.
 • участь у складанні тематичних планів роботи з розділів, які стосуються впровадження або використання в науково-технічних розробках  університету.
 • організація контролю за впровадженням та використанням об'єктів інтелектуальної власності.
 • ведення обліку впроваджених винаходів, а також  винаходів, розробка яких здійснюється в університеті.
 • ведення обліку заявок, що поступили від авторів, на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки.
 • планування та проведення виставок досягнень університету у сфері винахідництва та раціоналізації.
 • відбір найбільш перспективних винаходів з метою їх подальшої реалізації, включаючи продаж за кордон та ліцензування.

Нормативна база

Кодекси і закони

Господарський кодекс України
Господарський процесуальний кодекс України
Закон України Про ратифікацію Протоколів N 12 та N 14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
Кодекс адміністративного судочинства України
Конвенція про захист прав і основних свобод людини
Конституція України
Цивільний кодекс України
Цивільний процесуальний кодекс України

Офіційні збори Укрпатенту

Банківські реквізити
Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір

Спеціальне законодавство

Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»
Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»
Закон України «Про охорону прав на сорти рослин»
Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»
Правила складання та подання заявки на промисловий зразок
Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель
 
Порядок надання платних послуг ЗВО «ПДУ» з оформлення матеріалів заявок на об'єкти інтелектуальної власності
Перелік платних послуг ЗВО «ПДУ» з оформлення матеріалів заявок на об'єкти інтелектуальної власності
Корисна інформація для заявників
Відповіді на питання