ВЧИМОСЯ І ПРАЦЮЄМО НА АГРЕГАТАХ

          Особливість цієї весни полягає в тому, що одночасно довелося сіяти і кукурудзу, і соняшник, і сою. Окрім того наступили агротехнічні строки догляду за посівами сільськогосподарських культур. На полях сьогодні працюють як посівні машино-тракторні агрегати так і агрегати для внесення пестицидів. Саме машинно-тракторним агрегатом в складі трактора МТЗ-82 і польового обприскувача ОП-2000-2-01 науково-практичні працівники кафедри агроінженерії і системотехніки Михайла Самокиша вносяться гербіциди на посівах науково-дослідного центру «Поділля».

До цієї роботи ми долучили здобувачів першого курсу спеціальності 201 «Агрономія», які не лише вчаться налагоджувати машино-тракторний агрегат на потрібний режим роботи, але й беруть безпосередню участь в операції внесення гербіцидів на посівах задля зниження бур’янів.

Здобувачі вищої освіти Владислав Литвинюк, Богдан Москалюк, Олександр Летвинюк, Богдан Онч, Максим Молчанюк, Тамара Діброва, Олег Войцихівський, Віталій Ратовський, Володимир Ліщук, Тарас Лебідь, Микола Хімінчук, Владислав Хохуляк, Богдан Чайка і Богдан Шкляр не лише навчилися і засвоїли послідовність підготовки до роботи обприскувача, але й запам’ятають це на все життя і використають на виробництві, коли підуть на роботу.  

Завідувач кафедри, професор                              Анатолій РУДЬ