Навчилися досліджувати щільність ґрунту

Упродовж останніх днів науковці кафедри агроінженерії і системотехніки імені Михайла САМОКИША та здобувачі вищої освіти спеціальностей 201 «Агрономія» і 208 «Агроінженерія» провели дослідження щільності грунтів на полях Групи компаній VITAGRO з якою заключено госпдоговір.

         Генеральний директор Групи компаній VITAGRO Петро Петрович ЛАБАЗЮК і агроном масиву Анатолій Миколайович ФУРМАН підготували план-схему проведення досліджень за яким досліджувались грунти в селах на території Городоччини.

         Під час проведення дослідження щільності грнтів здобувачі вищої освіти Володимир ШУРИПА, Дмитро ДРИГУЛА, Павло ШАНДРУК практично освоїли методику дослідження щільності грунтів ручним пенетрометром DATAFIELD з GPS. Перед початком вимірювання поверхню поля очищали від рослин та грудок, накладали спеціальну пластину на поверхню грунту і вмикали пенетрометр конус якого встановлювали на пластину. Увімкнувши кнопку «Виміряти» проводили дослід.

image001

На екрані відображається графік глибини і ущільнення грунту позначене кольорами: зелени, салатовий, жовтий, оранжевий і червоний, які характеризують твердість грунту, відповідно: пухкий, пухкуватий, щільнуватий, щільний, дуже щільний.  За результатами дослідження щільності грунтів були розроблені заходи з їх розущільнення та передані керівництву Групи компаній VITAGRO.  

         Завідувач кафедри,

         професор                                                  Анатолій РУДЬ