Звітна наукова конференція “Результати наукової та науково-технічної діяльності Закладу вищої освіти “Подільський державний університет” у 2022 році”

 

 01-02 березня 2023 року в університеті відбулася звітна наукова конференція за результатами наукової та науково-технічної діяльності ЗВО “ПДУ” у 2022 році. Відкриваючи конференцію, ректор університету ІВАНИШИН Володимир Васильович наголосив на ролі й місії наукової діяльності структурних підрозділів у функціонуванні і розвитку закладу в цілому. Проректор з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності БЯЛКОВСЬКА Оксана Антонівна, модеруючи конференцію, постійно зосереджувала увагу на позитивних і негативних сторонах наукового процесу всієї університетської спільноти. Відповідно до програми конференції, завідувачі кафедр факультетів агротехнологій і природокористування, інженерно-технічного, ветеринарної медицини і технологій у тваринництві, енергетики та інформаційних технологій, навчально-наукових інститутів бізнесу і фінансів, харчових технологій, заочної і дистанційної освіти презентували присутнім досягнення, недоліки й труднощі у звітному році та завдання їхніх структурних підрозділів на 2023 рік щодо наукової та науково-технічної діяльності.

Завершенням конференції стало підведення підсумків деканами факультетів і директорами навчально-наукових інститутів та визначення пріоритетних напрямів для суттєвого поліпшення науково-дослідної роботи, публікаційної активності й комерціалізації наукових розробок шляхом налагоджування контактів і посилення співпраці з вітчизняними й закордонними партнерами.

Відзначаючи важливість напрацювань конференції стосовно вирішення актуальних проблем з підвищення ефективності наукової та науково-технічної діяльності університету, в цілому, та його структурних підрозділів, зокрема, учасниками конференції ухвалена резолюція з визначення основних труднощів й недоліків при провадженні наукової та науково-технічної діяльності, пропозицій щодо забезпечення організації й координації та налагодження більш ефективної роботи наукового процесу.