Засідання робочих груп із проведення моніторингу освітніх програм «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та «Кінологія»

У другій половині лютого місяця в навчально-науковому інституті харчових технологій відбулися зустрічі зі стейкхолдерами щодо удосконалення освітніх програм «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти та «Кінологія» першого (бакалаврського) та другого (магістерського). Участь у зустрічах взяли гаранти освітніх програм, члени робочих груп, науково-педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти усіх рівнів та роботодавці.

Під час зустрічей обговорювалися результати анкетувань здобувачів вищої освіти, каталоги вибіркових дисциплін та пропозиції щодо удосконалення освітніх програм. За результатами зустрічей було враховано ряд пропозицій стейкхолдерів та внесені зміни до освітніх програм.

Щиро дякуємо нашим стейкхолдерам та всім долученим до спільної справи з удосконалення освітніх програм та сподіваємося на плідну співпрацю у майбутньому!

 

Завідувач кафедри технології
виробництва і переробки
продукції тваринництва
Віктор ШУПЛИК