2047
 

Білянський Юрій Олександрович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

: (03849) 74-2-72
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Місце і дата народження:
21 червня 1978 року, с. Іванківці Городоцького району Хмельницької області.


Освіта:
Повна вища. З 1999 року по 2002 рік навчався в Національній академії внутрішніх справ України, м. Київ. В 2019 році закінчив Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю «Публічне управління і адміністрування».

Кандидатську дисертацію на тему: «Інституційне забезпечення розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств в умовах євроінтеграції» захистив у 2020 році.


Діяльність:


Підвищення кваліфікації і стажування

  1. Подільський державний аграрно-технічний університет. Підвищення кваліфікації в навчально-науковому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації з дисциплін: "Основи підприємництва", "Економіка сільського господарства", "Основи агробізнесу". Загальна кількість годин/кредитів ЄКТС за навчальним планом 90 год./3 кред. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 22769675/000923-21 від 11 листопада 2021 р.
  2. Онлайн-навчання за програмою підвищення кваліфікації керівників закладів фахової передвищої освіти. Тривалість навчання - 16 годин. Сертифікат СС 38282994/4571-21 від 01 грудня 2021 року.

Наукові статті

   1. Білянський Ю. О. Євроінтеграційний потенціал експортної діяльності підприємств аграрного сектору економіки. Науковий економічний журнал «Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу»; Випуск №1(47). 2020 р. С.54 – 63. (фахове видання України категорії Б )
   2. Білянський Ю. О. Результативність інституційного забезпечення інтеграційних процесів у зовнішньо-економічній діяльності аграрних підприємств України. Інноваційна економіка. 2020 р.. №1. С. 67 -78.(фахове видання України категорії Б ).
   3. Жук М. В., Білянський Ю.О. Інституційні основи активізації експортоорієнтованої діяльності аграрних підприємства України в умовах поглиблення євроінтеграції. Економічний вісник університету. Випуск №46. 2020 р. С 45- 56.(фахове видання України категорії Б )
   4. Білянський Ю. О. Формування інституційного забезпечення зовнішньо-економічної діяльності аграрних підприємств України в контексті міжнародних торгівельних угод. Ефективна економіка. 2020 р.. №3 (фахове видання України категорії Б )
   5. Білянський Ю.О. Тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності агропромислових підприємств України: європейський вибір. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор» Випуск 6.1-1 (56) 2019 С.136 – 142.(фахове видання України категорії Б )
   6. Білянський Ю.О. Оптимізація зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств України в умовах посилення євроінтеграції. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». Випуск 1 (57) 2020 р. С. 67 -75.(фахове видання України категорії Б )
   7. Білянський Ю. О. Формування передумов розвитку зовнішньо-економічної діяльності сільськогосподарських підприємств. Причорноморські економічні студії. 2020 р.. Випуск 49. С. 55-61 (фахове видання України категорії Б )
   8. Білянський Ю. О. Оцінка конкурентоспроможності  експортно – орієнтованої сільськогосподарської продукції. Інфраструктура ринку. Електронний науково – практичний журнал. Випуск № 46.Одеса, 2020,С. 13 – 22    (фахове видання України категорії Б )      

Методична робота:

   1. Добровольська Е.В. Чикуркова А.Д., Бялковська О.А., Жук М.В., Бурлаков О.С., Кучер О.В., Покотильська Н.В., Чорнобай Л.М., Плавчан П.Я., Білянський  Ю.О., Іванишин О.В. Тестові завдання до здачі атестаційного екзамену для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти ОПП «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної і заочної (дистанційної) форми навчання. Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. 65 с.
   2. Чикуркова А.Д. Білянський Ю.О., Іванишин О.В. Ділове адміністрування: Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти ОПП «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної і заочної (дистанційної) форми навчання Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. 84 с.
   3. Поктильська Н.В. Бурлаков О.С., Білянський Ю. Методика наукових досліджень: Тестові завдання для перевірки знань здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальностей 073 «Менеджмент»; 281 «Публічне управління та адміністрування. Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. 49 с.