Кафедра агроінженерії і системотехніки імені Михайла САМОКИША

image001   aisms

Department of Agricultural Engineering and System Engineering Names Mykhaila Samokisha

 

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

 Адреса кафедри агроінженерії і системотехніки імені Михайла САМОКИША:
Хмельницька область,
м. Кам'янець-Подільський,
вул. Проспект Грушевського, 2/8
Тел. (03849) 6 83 97
Тел. моб. (097) 97 58 890
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Положення про кафедру агроінженерії і системотехніки імені Михайла САМОКИША

 

1 вересня 2019 року, шляхом обʼєднання двох кафедр «Машиновикористання в АПК» та «Сільськогосподарські машини і механізовані технології» які функціонували ще з 1972 року, було створено кафедру «Агроінженерія і системотехніка». 28 лютого 2023 року рішенням вченої ради університету кафедрі присвоєно ім’я Михайла САМОКИША до 90-річчя від дня його народження і який працював на кафедрі 42 роки. Завідувач кафедри – доктор філософії в галузі технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Анатолій РУДЬ.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

На кафедрі агроінженерії і системотехніки імені Михайла САМОКИША навчають здобувачів вищої освіти за спеціальностей: 208 – Агроінженерія, 201 – Агрономія, 206 – Садово-паркове господарство, 015 – Професійна освіта, 073 – Менеджмен, 281 – Публічне управління та адміністрування.

Кафедра забезпечена тракторами загального призначення та універсально-просапними, які використовуються під час проведення лабораторних занять і на роботах в науково-дослідному саду університету та науково-дослідному центрі «Поділля». При кафедрі діють спеціалізовані навчальні лабораторії та філії кафедри на виробництві.

Для забезпечення навчального процесу кафедра має все методичне забезпечення і добре обладнану діагностичну лабораторію з діагностичними біговими барабанами для випробування автомобілів, діагностичний стенд для визначення тягових властивостей тракторів, діагностичну установку і мотор-тестер. На території кафедри знаходяться: павільйон сільськогосподарських машини і механізованих технологій, ангар тракторів і автомобілів, пункт технічного обслуговування сільськогосподарської техніки, пункт технічної діагностики, лабораторія використання і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки ім. Д.Ф. Каминіна, лабораторія технічного обслуговування та діагностування тракторів і автомобілів, майданчики сільськогосподарської техніки, методичний кабінет і кабінет дипломного та курсового проектування.

Видається навчально-методична література на яку отримані свідоцтва про реєстрацію авторських прав на твір. У 2021 році видано підручник «Машини та обладнання в тваринництві», а в 2022 році – підручник «Технічне обслуговування  машин і обладнання». У 2023 році підготовлено до видання підручник «Експлуатація машин і обладнання».

image004 image005 image006
image007 image008 image009
image010 image011 image012
image013 image014

Окрім того, видано монографії: Ю.Є. Очеретенко – фундатор Подільського державного аграрно-технічного університету; Підлісний Олексинець. Історія, події, факти, спогади (1493-2020). Енциклопедія села; Кам’янець-Подільська міська організація ветеранів. 35 років.

image015 image016 image017

У павільйоні сільськогосподарських машин і механізованих технологій є п’ять лабораторій, зокрема: лабораторія ґрунтообробних машин і знарядь, лабораторія посівних і садильних машин, лабораторія машин для збирання врожаю сільськогосподарських культур, лабораторія машин для первинної обробки урожаю, лабораторія механізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва.

Під час проведення лекційних, лабораторних і практичних занять науково-педагогічні працівники кафедри використовують технічні засоби: мультимедійне обладнання (проектор з персональним комп’ютером та екран), аудиторні дошки. Широко запроваджуються інноваційні методи проведення занять з використанням 3D технологій.

В лабораторії технічного обслуговування і діагностики сільськогосподарської техніки встановлено унікальне обладнання для визначення технічного стану агрегатів і вузлів безрозбірним методом. Так, для повного комплексу діагностування автомобільних бензинових двигунів, включено визначення потужності та паливо-економічних показників без зовнішніх навантажувальних пристроїв. Окрім того, укомплектована навчальна лабораторія «Машини для приготування та роздавання кормів», корпус 4; лабораторія «Сучасна та перспективна техніка підприємства «Ельворті», корпус 4; лабораторія «Доїльна техніка і первинна обробка молока ім. В.Д. Курʼянова» в аудиторії № 132, корпус 6.

image018
Лабораторія машин доїльної техніки  

Лабораторія машин
для приготування та роздавання кормів

Під час навчання на кафедрі агроінженерії і системотехніки імені Михайла САМОКИША здобувачі вищої освіти мають можливість здобути професію інженера-механіка, агронома та різні робочі професії.

Для покращення навчального процесу створено філії кафедри на яких проводяться лабораторні та практичні заняття, виробничі практики здобувачів вищої освіти, а також підвищення кваліфікації у формі стажування науково-педагогічних працівників кафедри. Зокрема підприємства: приватне підприємство фірма «Деметра», с. Кам’янка Камʼянець-Подільського району; корпорація «Колос ВС» Борщівського району Тернопільської області; ТзОВ «Адамівка Агро» Хмельницького району Хмельницької області; група компаній «ВІТАГРО» Камʼянець-Подільського і Хмельницького районів Хмельницької області; ТОВ «Оболонь-Агро», смт. Чемерівці Хмельницької області; відкрите акціонерне товариство Городоцьке підприємство «Агрохім» Хмельницької області.

image019 image020
Лабораторія сучасної та перспективної сільськогосподарської техніки підприємства «Ельворті»

 

НАУКОВА РОБОТА

Науково-дослідна робота кафедри агроінженерії і системотехніки імені Михайла САМОКИША проводиться за темами:

РУДЬ                                     – Дослідження твердості ґрунтів та розробка ґрунтообробних

Анатолій Володимирович         машин для їх розущільнення.

– Теорія і методика підготовки майбутніх фахівців-аграріїв неінженерних спеціальностей з механізації, електрифікації та  автоматизації сільськогосподарського виробництва.

КОТОВ                                  – Обґрунтування наукових основ інтенсифікації тепломасообмінних

Борис Іванович                         процесів при сушінні рослин, сировини та зерна.

ГРУШЕЦЬКИЙ                    – Механіко-технологічні основи вдосконалення викопувально-

Сергій Миколайович                 сепаруючих робочих органів машин для збирання коренебульбоплодів.

ЗАМОЙСЬКИЙ                       – Розробка та вдосконалення робочих органів посівних і садильних

Степан Михайлович                   машин.

КОРЧАК                               – Розробка енергоощадних технологій та машин для обробітку

Микола Миколайович              ґрунту.

За результатами досліджень публікуються наукові статті в наукометричних базах Skopus i Veb of sеins, а також у фахових та закордонних виданнях; оформляються заявки для отримання патентів; готуються доповіді на міжнародні, всеукраїнські та університетські конференції.

image021 image022 image023
image024 image025 image026

Науковці кафедри агроінженерії і системотехніки імені Михайла САМОКИША ведуть госпдоговірну роботу і долучаються до надання консалтингових послуг господарствам різних видів агроформувань. В останні роки під керівництвом професора Анатолія РУДЯ велась госпдоговірна робота з дослідження переущільнення ґрунтів на землях корпорації «Колос-ВС» Борщівського району Тернопільської області та приватного підприємства «Аграрна компанія 2004» Хмельницького району Хмельницької області. В результаті були розроблені та передані замовнику рекомендації з розущільнення ґрунтів з обґрунтуванням економічної та екологічної ефективності реалізації цих заходів.

Успішно продовжується госпдоговірна робота з дослідження переущільнення ґрунтів на землях приватного підприємства «Аграрна компанія 2004» Хмельницького району Хмельницької області. Науковий керівник теми професор, заслужений працівник освіти України Анатолій РУДЬ. Обсяг фінансування 50 000 гривень. Заключено договір на проведення досліджень щільності ґрунтів у фермерському господарстві «Романів Агро» Хмельницького району Хмельницької області на суму 25 000 гривень.

Окрім того, кафедрою щорічно надаються консалтингові послуги господарствам різних видів агроформувань на суму в межах 30 000 гривень.

Контакти
Адреса кафедри агроінженерії і системотехніки імені Михайла САМОКИША:
Хмельницька область, м. Камʼянець-Подільський, вул. Проспект Грушевського, 2/8
Тел. (03849) 6 83 97. Тел. моб. (097) 97 58 890

E-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.