528

Краснолуцький Петро Петрович

Науковий ступінь: кандидат технічний наук
Вчене звання: доцент

: (03849) 68-3-46
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID:
Scholar

Місце і дата народження:
27 липня 1961 року у м. Шепетівка Хмельницької області.


Освіта:
Повна вища. В 1983 році закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут (сьогодні Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю «Механізація сільського господарства», ОКР спеціаліст. В 2017 році закінчив Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ОКР спеціаліст.

Кандидатську дисертацію на тему: «Інтенсифікація міжрядного обробітку гребенів картоплі ротаційним культиватором» захистив у 1991 році.

Вчене звання доцента присвоєно у 2006 році.


Напрями наукових досліджень:

 1. Скорочення витрат енергоносіїв при виробництві, зберіганні та переробці продукції тваринництва.
 2. Активізація здібностей до науково-технічної творчості у студентів інженерних спеціальностей.

Викладає навчальні дисципліни:
«Технічна естетика», «Теплотехніка», «Теплотехніка і гідравліка», «Гідравліка та водопостачання в агропромисловому комплексі», «Енергозбереження в теплоенергетичних системах та комунально-житловому господарстві», «Газопостачання в агропромисловому комплексі».

Діяльність:

 • З 1983 року по 1988 рік – асистент кафедри механізації тваринництва Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту (сьогодні Подільський державний аграрно-технічний університет).
 • З 1988 року по 1991 рік – аспірант Білоруського аграрно-технічного університету (м. Мінськ).
 • З 1991 року по 2006 рік – старший викладач кафедри механізації та автоматизації тваринництва Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту (сьогодні Подільський державний аграрно-технічний університет).
 • З 2006 року – доцент кафедри механізації та автоматизації тваринництва Подільського державного аграрно-технічний університету.
 • З 2008 року по теперішній час – доцент кафедри тракторів, автомобілів та енергетичних засобів Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові праці

 1. Ловкис З.В., Краснолуцкий П.П. Особенности технологического процесса междурядной обработки гребневых посадок картофеля активными рабочими органами // Тез. докл. науч.-теор. конф. К-ПСХИ. – Каменец-Подольский: К-ПСХИ, 1989 - с. 16
 2. Ловкис З.В., Краснолуцкий П.П., Лахмаков В.С., Романишин А.Е. Междурядная и предуборочная обработка посадок картофеля при интенсивной технологии возделывания // Тез. докл. науч.-практич. конф. Житомирского СХИ. – Житомир: ЖСХИ, 1989. – С. 161-162.
 3. Ловкис З.В., Краснолуцкий П.П. Рыхлитель-окучник для междурядной обработки картофеля / Информ. листок №178-1990 / БелНИИНТИ Госплана БССР. – Мн.:, 1990.
 4. Ловкис З.В., Краснолуцкий П.П  К вопросу кинематического анализа активных рабочих органов конической формы // Механизация и электрификация сел. хозяйства. – Мн.: Ураджай, 1990. – Вып. 33. – С. 34-39
 5. Ловкис З.В.,  Краснолуцкий П.П  Сиау Мисса Христиан  Удаление ботвы и подготовка поверхности поля к комбайновой уборке картофеля  // Механизация и электрификация сел. хозяйства. – Мн.: Ураджай, 1990. – Вып. 33. – С. 87-94
 6. Ловкис З.В., Лахмаков В.С., Орлов П.Е., Угланов М.Б., Лашук А.Д., Петкевич Г.В. Краснолуцкий П.П   Интенсификация и повышение качества работы картофелеуборочных машин на основе новых рабочих органов и их гидропривода  / Отчет о НИР. № госрегистрации 0880031776
 7. Краснолуцкий П. Интенсификация междурядной обработки гребней картофеля ротационным культиватором / Дисс. канд. техн. наук. – Мн.:, БИМСХ,  1991 . – 126 с.
 8. Краснолуцкий П.П   Косовський І.А., Карловський М.П. Оптимізація параметрів ротора з похилою віссю обертання для міжрядної обробки картоплі // Аграрна наука – селу / Міжвідомчий наук. зб. Під ред. О.В. Гончарука. – Чернівці: Буковина, 1997. – с.121...122
 9. Краснолуцкий П.П   Сирота Т.В. Теоретичне дослідження процесу роботи водопіднімальної установки імпульсного типу  / Аграрна наука – селу / Міжвідомчий наук. зб. – Вип. 6 – Кам'янець-Подільський: ПДА-ТА, 1998. – с.90...91.
 10. Краснолуцкий П.П   Лящук М.М. Теоретичне обґрунтування параметрів лопаток гідроенергетичної установки конвеєрного типу. / Аграрна наука – селу / Міжвідомчий наук. зб. – Вип. 6 –Кам'янець-Подільський: ПДА-ТА, 1998. – с.93...94
 11. Краснолуцкий П.П , Бендера М.І. Застосування математичних функцій для оптимізаційних розрахунків технологічних процесів у тваринництві // Аграрна наука – селу// Міжвідомчий наук. зб. – Вип..6 –Кам'янець-Подільський: ПДА-ТА, 1998. – с.145...146
 12. Краснолуцкий П.П. До обґрунтування основних параметрів малогабаритного подрібнювача кормів з комбінованими робочими органами // Зб. наук. праць ПДАТА. – Вип.11. - 2003. – С.328-330
 13. Краснолуцкий П.П., Краснолуцький Г.П., Цюра П.В. До обґрунтування основних параметрів комплекту обладнання для кондиціювання та зберігання зерна Зб. наук. праць ПДАТУ. – Вип. 12. - 2004. – С.360-361.
 14. Краснолуцкий Петр, Панцир Юрий теоретический анализ ветродвигателя с поворотными лопастями // Motrol. Сommission of motorization and energetics in agriculture: Lublin-Rzeszow, 2015, Vol. 17, No. 1, 51–56.
 15. Федирко П., Краснолуцкий П., Хрустинский В. к обоснованию параметров ротора сложной конфигурации для пропашного культиватора // Motrol. Сommission of motorization and energetics in agriculture: Lublin-Rzeszow, 2016, Vol. 18, No. 4, 57–62.
 16. Краснолуцький Петро, Гордійчук Іван. Обґрунтування параметрів теплообмінника когенераційної установки. //Аграрна наука і освіта Поділля: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2. (14-16 березня 2017 р., м. Кам'янець-Подільський). Тернопіль : Крок, 2017. 405 с. – С. 48-51.
 17. Краснолуцький Петро. Обґрунтування гідравлічної схеми системи завантаження і розвантаження реактора біогазової установки. // Сучасні проблеми землеробської механіки: збірник наукових праць XVIII міжн. наук. конф. (16-18 жовтня 2017 р., м. Кам'янець-Подільський). Тернопіль : Крок, 2017. 240 с. – С. 130-133.
 18.  Краснолуцький П. П. Теоретичний аналіз мішалки з еліптичними лопатями // Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем природокористування.  XVІІI  Міжнародна  конференція  науково-педагогічних працівників,  наукових  співробітників  та  аспірантів:  збірник  тез.  м.  Київ, Україна, 26–30 березня 2018 року. Київ. 2018. 193 с. –С.52-54
 19.  Краснолуцький П.П., Панцир Ю.І., Горбовий О.В. Деякі результати лабораторних досліджень вітрогенератора з поворотними лопатями // Проблеми  сучасної  енергетики  і  автоматики в  системі  природокористування (теорія, практика, історія, освіта): Матеріали наук.-техн конф., м. Київ 23-27 травня 2018 р. - 131 с. - С.35-37.
 20. Краснолуцький П.П., Романишин О.Ю. До обґрунтування орієнтації лопаті низькоборотної мішалки метантенка  //Біоенергетичні системи: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної  конференції  «Біоенергетичні  системи»,  29  травня  2020  р.  –Житомир: Поліський національний університет, 2020. – 242 с С.99-103.
 21. Краснолуцький П.П., Остафійчук О.І. До обґрунтування профілю лопаток мішалки метантенка. Сучасний рух науки: тези доп. IX міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 грудня 2019 р. Дніпро, 2019. Т.2. 725 с. С.195-199. URL: http://www.wayscience.com/en/9th-conference-2-3-december-2019/
 22. Краснолуцький П.П., Пасічник А.Ю.  До обґрунтування конструкції фекального насоса біогазової установки Tendenze  attuali  della  moderna  ricerca  scientifica:  der Sammlung  wissenschaftlicher  Arbeiten  «ΛΌГOΣ»  zu  den Materialien  der  internationalen  wissenschaftlich-praktischen Konferenz  (B.  3),  5.  Juni,  2020.  Stuttgart,  Deutschland: Europдische Wissenschaftsplattform. 145 с. С.99-103  ISBN 978-3-471-37221-0 DOI 10.36074/05.06.2020.v3  https://doi.org/10.36074/05.06.2020.v3
 23. Краснолуцький П. П. До обґрунтування параметрів лопатевої мішалки метантенка. Multidisciplinary academic research and innovation:  Abstracts of XXVII International Scientific and Practical Conference Amsterdam, Netherlands May 25 – 28, 2021. 839 p. – Р.734-742. URL: https://isgkonf.com/ru/multidisciplinary-academic-research-and-innovation-ru/?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=Sbornik_materialov_konferencii_dostupen&utm_content=1175975690.  DOI - 10.46299/ISG.2021.I.XXVII
 24. Краснолуцький П. П. До  обґрунтування  експериментальної  конструкції  насоса інерційного типу. Theoretical  and  empirical  scientific  research:  concept  and trends: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference (Vol. 1), Oxford, May 28, 2021. Oxford-Vinnytsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2021. 260 р. Р.175-179.. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/article/view/12923/11905 DOI 10.36074/logos-28.05.2021.v1.53
 25. Краснолуцький П. П. Обґрунтування параметрів експериментального подрібнювача коренеплодів і стеблових кормів. The current state of development of world science: characteristics and features: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), June 4, 2021. Lisbon, Portuguese Republic: European Scientific Platform. Р.85-89. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/04.06.2021/545 DOI 10.36074/scientia-04.06.2021
 26. Краснолуцький П. П. До обґрунтування параметрів експериментальної мішалки з еліптичними лопатями. The  XXVIII  International  Science  Conference  «Trends  in  science  and  practice  of today», June 01 – 04, 2021, Ankara, Turkey. 555 p. –Р.495-502. URL: https://isg-konf.com/uk/trends-in-science-and-practice-of-today-ua   DOI - 10.46299/ISG.2021.I.XXVIII

Авторські свідоцтва та патенти

 1. Ловкис З.В., Лахмаков В.С., Орлов П.Е., Угланов М.Б., Лашук А.Д., Петкевич Г.В. Краснолуцкий П.П   Устройство для обработки почвы и нарезки гребней  // А.с. 1549491 СССР. Опубл. в Б.И.. – 1990. - №10
 2. Ловкис З.В., Краснолуцкий П.П, Краснолуцкий Г.П., Угланов М.Б., Лахмаков В.С. Окучник  // А.с. 1639440 СССР Опубл. в Б.И.. – 1991. - №13
 3. Ловкис З.В., Гроцкий Л.К., Угланов М.Б., Бендера И.М. Краснолуцкий П.П ,   Приводной рабочий орган для формирования и обработки гребней  // А.с. 1702885 СССР Опубл. в Б.И.. –1992. - №1

Науково-методичні

 1. Бендера І.М., Краснолуцкий П.П,  Соколовська О.М. Активізація самостійної роботи при вивченні дисципліни «Проектування технологічних процесів на тваринницьких підприємствах» студентами спеціальності «Механізація сільського господарства» // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий потенціал світу 2004». – Т.46. Сучасні методи викладання. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С.24-27.
 2. Бендера І.М., Краснолуцкий П.П,  Соколовська О.М. Особливості організації самостійної роботи студентів спеціальності «Механізація сільського господарства» при вивченні дисципліни «Основи технічної творчості» // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий потенціал світу 2004». – Т.46. Сучасні методи викладання. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С.67-69.
 3. Бендера І.М., Краснолуцький П.П., Краснолуцький Г.П. Принципи побудови навчального процесу при викладанні за модульною системою дисципліни «Основи науково-технічної творчості» // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розробки та впровадження модульної системи професійного навчання». Част. 2. – Харків: Українська інженерно-педагогічна академія, 2006. – С.32.
 4. Мендерецький В.В., Краснолуцький П.П., Єрмаков С.В., Яковенко А.І. До питання сприйняття паперових і електронних текстових матеріалів // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти. Ч.2 / Під заг. ред. І.М. Бендери, В.І. Овчарука, О.В. Ткача. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2007. – 296 с. – С.110-117.
 5. Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи під час підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» напряму 0919 Механізація та електрифікація сільського господарства» спеціальності «Енергетика сільськогосподарського виробництва» у вищих навчальних закладах Міністерства аграрної політики України / І.М. Бендера, Т.Д. Іщенко, М.П. Хоменко та ін. – К.: Аграрна освіта, 2008. – 82 с.
 6. Бендера І.М., Краснолуцький П.П., Краснолуцький Г.П. Організаційні аспекти розвитку здібностей до науково-технічної творчості у студентів інженерних спеціальностей // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія: Зб. наук. пр. – К.:НУБІП, 2009. – С.147-150.
 7. Комплексна виробнича практика: переваги і проблеми / Михайлова Л.М., Краснолуцький П.П., Чекменьов В.В., Майсус В.В.  // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти» / під заг. ред. І.М. Бендери, С.Б. Слободяна. – Кам'янець-Подільський: ПП. Зволейко Д.Г., 2010. – 368 с. – С.364-366.
 8. Чекменьов В.В., Краснолуцький П.П. Наскрізна практична підготовка студентів: переваги і проблеми //Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти» / під заг. ред. І.М. Бендери, С.Б. Слободяна. – Кам'янець-Подільський: ПП. Зволейко Д.Г., 2011. – 382 с. – С.301-304.
 9. Бендера І.М., Краснолуцький П.П. Екскурсія як важлива складова частина навчального процесу при вивченні дисциплін «Теплотехніка» та «Газопостачання в АПК»  // Збірник  наукових  праць «Аграрна освіта» /  за  заг. ред. І.М. Бендери, В.І. Дуганця  –  Кам'янець-Подільський:  ФОП Сисин Я.І., 2015. – 388 с. С.123-126
 10. Краснолуцький П. активізація науково-технічної творчості студентів інженерних спеціальностей в умовах реформування вищої школи // Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти: Збірник наукових праць ІIІ Міжнар. наук.- метод. конф. 04 Жовтн. Р. Ч. 1. (ПДАТУ, М. Кам'янець-Подільський). - Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В. 2019. - 240 С. - С.

Навчально-методичні

 1. Краснолуцький П.П. Методика виконання лабораторних робіт з дисципліни «Гідравліка та сільськогосподарське водопостачання» (для студентів факультету «Механізація сільського господарства») Кам'янець-Подільський: ПДАТА, 1998. 26 с.
 2. Краснолуцький П.П. Методика біоенергетичної оцінки технологічних процесів у тваринництві (методичні вказівки для студентів факультету механізації сільського господарства) Кам'янець-Подільський: ПДАТА, 2001. 8 с.
 3. Краснолуцький П.П. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Основи науково-технічної творчості» (для студентів спеціальності 7.010101 «Професійне навчання у галузі механізації сільського господарства» Кам'янець-Подільський: ПДАТА, 2000. 36 с.
 4. Краснолуцький П.П. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Методика викладання гідравліки» (для студентів спеціальності 7.010101 «Професійне навчання у галузі механізації сільського господарства» Кам'янець-Подільський: ПДАТА, 2000. 32 с.
 5. Краснолуцький П.П. Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Механізація технологічних процесів у тваринництві»  (для студентів спеціальності 6.091900 – Енергетика сільськогосподарського виробництва») Кам'янець-Подільський: ПДАТА, 2000. - 11 с.
 6. Бендера І.М., Герасимчук І.Д., Панцир Ю.І., Бендера М.І., Замойський С.М., Михайлова Л.М., Краснолуцький П.П. Методичні рекомендації з підготовки дипломних проектів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»  (спеціальність 6.091900 «Енергетика сільськогосподарського виробництва») Кам'янець-Подільський: ПДАТА, 2003. – 60 с.
 7. Бендера І.М., Герасимчук І.Д., Панцир Ю.І., Бендера М.І., Замойський С.М., Михайлова Л.М., Краснолуцький П.П. Краснолуцький П.П. Методичні рекомендації з підготовки дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»  (спеціальність 7.091900 «Енергетика сільськогосподарського виробництва»). Кам'янець-Подільський: ПДАТА, 2003. – 37 с.
 8. Краснолуцький П.П. Лаврук В.П., Карловський М.П., Косовський І.А. Програма проходження виробничої практики з механізації технологічних процесів у тваринництві та методичні вказівки для оформлення звіту (для студентів спеціальності 6.091900 «Енергетика с.г виробництва») Кам'янець-Подільський: ПДАТА, 2001. – 8 с.
 9. Краснолуцький П.П. Пневмотранспортні системи та вітрові установки. Методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних занять (для студентів спеціальності 6.091900 «Енергетика сільськогосподарського виробництва»). Частина 1. Пневмотранспортні системи. – Кам'янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2009. – 28 с
 10. Краснолуцький П.П. Пневмотранспортні системи та вітрові установки. Методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних занять (для студентів спеціальності 6.091900 «Енергетика сільськогосподарського виробництва»). Частина 2. Вітроенергетичні установки. – Кам'янець-Подільський: ПП. Зволейко Д.Г., 2009. – 32 с.
 11. Краснолуцький П.П. Пневмотранспортні системи та вітрові установки. Методичні вказівки для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами спеціальності 6.091900 «Енергетика сільськогосподарського виробництва»).  – Кам'янець-Подільський: ПП. Зволейко Д.Г., 2009. – 36 с.
 12. Краснолуцький П.П. Газопостачання в АПК. Програма виробничої практики студентами спеціальності 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в АПК»  та методичні вказівки для оформлення звіту.  – Кам'янець-Подільський: ПП. Зволейко Д.Г., 2010. – 24 с.
 13. Краснолуцький П.П. Газопостачання в АПК. Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами спеціальності 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» – Кам'янець-Подільський: ПП. Зволейко Д.Г., 2010. – 44 с.
 14. Гідравліка: начально-методичний комплекс / За ред.. В.І. Дуганця, І.М. Бендери, В.А. Дідура. – Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2013. – 572 с.
 15. Краснолуцький П.П. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни  "Теплотехніка" для студентів напряму підготовки 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" №5 від 24.06.2016 р.
 16. Краснолуцький П.П. Методичні вказівки для виконання студентами напряму підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» розрахунково-графічної  роботи  на тему «газопостачання виробничого та житлового масиву» №5 від 24.06.2016 р.
 17. Краснолуцький П.П.. Газопостачання АПК: методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. – 116 с.
 18. Теплотехніка: методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня спеціальностей 015  «Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)» та 274 «Автомобільний транспорт» / П.П. Краснолуцький, В.І. Дуганець, О.А. Роляк та ін. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. – 116 с.
 19. Гідравліка та водопостачання АПК: методичні рекомендації до лабораторних занять для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / П.П. Краснолуцький,  В.І. Дуганець, С.Л.Олексійко  - Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. 90 с.

Наукові праці студентів, підготовлені під керівництвом доцента Краснолуцького П.П.

 1. Бевз В.В. Датчик автоматичного керування насосною станцією біогазової установки. //Матеріали III Всеукраїнської студентської конференції "Перші наукові кроки-2009". 36. наук. Праць. Під заг. ред. І.М. Бендери, С.Б. Слободяна. - Кам'янець-Подільський: видавець ПП. Зволейко Д.Г., 2009. - С.243. (студент спеціальності 6.091900 "Енергетика сільськогосподарського виробництва").
 2. Васкан В.В. Аерожолоб-зерносушарка. //Матеріали III Всеукраїнської студентської конференції "Перші наукові кроки-2009". 36. наук. Праць. Під заг. ред. І.М. Бендери, С.Б. Слободяна. - Кам'янець-Подільський: видавець ПП. Зволейко Д.Г., 2009. - С.251. (студент спеціальності 6.091900 "Енергетика сільськогосподарського виробництва").
 3. Косован К.В. Установка вітронасосна. //Матеріали III Всеукраїнської студентської конференції "Перші наукові кроки-2009". 36. наук. Праць. Під заг. ред. І.М. Бендери, С.Б. Слободяна. - Кам'янець-Подільський: видавець ПП. Зволейко Д.Г., 2009. - С.267. (студент спеціальності 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва").
 4. Кульбаба І.Ю. Тепло утилізатор-осушник. //Матеріали III Всеукраїнської студентської конференції "Перші наукові кроки-2009". 36. наук. Праць. Під заг. ред. І.М. Бендери, С.Б. Слободяна. - Кам'янець-Подільський: видавець ПП. Зволейко Д.Г., 2009. - С.270. (студент спеціальності 6.091900 "Енергетика сільськогосподарського виробництва").
 5. Стефанюк А.В. Установка вітроенергетична. //Матеріали III Всеукраїнської студентської конференції "Перші наукові кроки-2009". 36. наук. Праць. Під заг. ред. І.М. Бендери, С.Б. Слободяна. - Кам'янець-Подільський: видавець ПП. Зволейко Д.Г., 2009. - С.298. (студент спеціальності 6.091900 "Енергетика сільськогосподарського виробництва")
 6. Кучерук К.В. До питання кінематичного аналізу вітряного вертикально-осьового ротора з автоматичною орієнтацією лопатей.  // Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Перші наукові кроки-2012». Зб. Наукових праць. Під заг.ред. І.М. Бендери, С.В. Слободяна – Кам'янець-Подільський: Видавець ПП. Зволейко Д.Г., 2012. – 400 с. – С. 240.
 7. Кучерук К.В. До питання вибору системи опалення для типових свинарників при їх реконструкції  // Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Перші наукові кроки-2012». Зб. Наукових праць. Під заг.ред. І.М. Бендери, С.В. Слободяна – Кам'янець-Подільський: Видавець ПП. Зволейко Д.Г., 2012. – 400 с. – С. 241.
 8. Кліментьєв Д.Р. Обґрунтування принципової схеми вітродвигуна з шарнірним кріпленням лопатей // Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Перші наукові кроки-2015»: Зб. наукових праць / За заг. ред.. І.М. Бендери, В.І. Дуганця. – Кам'янець-Подільський, ФОП Сисин Я.І., 2015. – 428 с. – С.181.
 9. Якимишин Д.В. секція модульної біогазової установки. Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції "Перші наукові кроки-2016" : зб. наук. праць / за заг. ред. І.М.Бендери, Ю.І.Панцира, В.І.Дуганця. – Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2016. – 536 с. – С.75.
 10. Джерелейко Г.А. Установка вітроенергетична. // Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Перші наукові кроки-2017»: Зб. наук. Праць / за заг. Оед. І.М. Бендери, Ю.І. Панцира, О.М. Семенова. – Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2017. – 512 с.– с. 271
 11. Кліментьєв Д.Р. Особливості кінематики вітродвигуна з шарнірним кріпленням лопатей // Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Перші наукові кроки-2017»: Зб. наук. Праць / за заг. Оед. І.М. Бендери, Ю.І. Панцира, О.М. Семенова. – Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2017. – 512 с.– с.281
 12. Остафійчук О.І. Біогазова установка для утилізації гною на тваринницьких фермах. // Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Перші наукові кроки-2017»: Зб. наук. Праць / за заг. Оед. І.М. Бендери, Ю.І. Панцира, О.М. Семенова. – Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2017. – 512 с.– с.128
 13. Каштелян Д.І. Двоканальний аерожолоб для підсушування зерна. // Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Перші наукові кроки-2017»: Зб. наук. Праць / за заг. Оед. І.М. Бендери, Ю.І. Панцира, О.М. Семенова. – Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2017. – 512 с.– с.84
 14. Джерелейко Г. Обґрунтування профілю лопаті вітроенергетичної установки // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних і природничих наук в контексті сучасних глобальних викликів: збірник тез учасників всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і здобувачів вищої освіти (м. Кам'янець-Подільський, 07–08 червня 2018 року). – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ. – 2018. 397 с.- С. 270-273
 15. Остафійчук О. До обґрунтування конструкції мішалки біогазової установки  // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних і природничих наук в контексті сучасних глобальних викликів: збірник тез учасників всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і здобувачів вищої освіти (м. Кам'янець-Подільський, 07–08 червня 2018 року). – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ. – 2018. 397 с.- С.284-287
 16. Севастьянов І. Обґрунтування основних параметрів генератора для вітроенергетичної установки // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних і природничих наук в контексті сучасних глобальних викликів: збірник тез учасників всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і здобувачів вищої освіти (м. Кам'янець-Подільський, 07–08 червня 2018 року). – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ. – 2018. 397 с.- С.295-298
 17. Дивдик Петро. Діагностування технічного стану двигуна внутрішнього згорянння термографічним обстеженням // Ефективне використання енергії стан і перспективи: збірник наукових праць ІІІ  Регіональної  студентської  науково-практичної  конференції  19  листопада 2020 р. (ПДАТУ, м. Кам'янець-Подільський). – Кам'янець-Подільський, 2020. – 190 с. –С. 60-62.