Планове засідання вченої ради 30 грудня 2021 року

30 грудня 2021 року відбулося планове засідання вченої ради Закладу вищої освіти «Подільський державний університет», в якому взяли участь 58 членів ради із 65.

Засідання розпочалося з короткої інформації ректора університету Володимира ІВАНИШИН про здобутки університету, досягнуті в 2021 році. Зокрема, йшлося про суттєве покращення матеріально-технічної бази ЗВО «ПДУ», збільшення фінансування. Зазначено, що попри карантинні обмеження і, здебільшого, дистанційну форму навчання, здобувачі вищої освіти успішно завершили 2020/2021 навчальний рік і перший семестр поточного навчального року.

Колектив Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» зумів показати позитивну динаміку свого наукового становлення. За підсумками року маємо 6 НПП, які захистили докторські дисертації, 4 – кандидатські дисертації, одна особа отримала науковий ступінь доктора філософії в галузі с.г. наук. Вчене звання професора присвоєно 5 НПП, доцента – 17.

Нашими науковцями видано 4 одноосібні монографії, опубліковано більше 100 наукових статей у наукометричних базах даних Scopus і Web of Science, більше 200 робіт у фахових виданнях. На розробки оформлено ряд охоронних документів, зареєстровано нові сорти сільськогосподарських культур. Окремі наукові розробки знайшли подальше практичне застосування,

Відзначено найрезультативніших співробітників, яких заохочено преміями за підсумками наукової діяльності, зокрема:

доктора економічних наук, професора Аллу ЧИКУРКОВУ;

кандидата філологічних наук, доцента Ірину ГУМЕНЮК;

доктора економічних наук, доцента Наталію КОРЖЕНІВСЬКУ.

кандидата економічних наук, доцента Наталію СЕМЕНИШИНУ;

кандидата ветеринарних наук Юлію ГОРЮК;

завідувача навчально-наукової лабораторії «DAK GPS» Сергія ЄРМАКОВА.

Відбулися зрушення і в міжнародній діяльності. Цьогоріч університет став асоційованим членом Мережі Університетів Чорноморського Регіону. Підписано меморандум про співпрацю та обмін студентів і персоналу з Університетом Данубіус (Словаччина). Укладено міжустановчі угоди з Краківським сільськогосподарським університетом (Республіка Польща) і з Політехнічним університетом Картахени (Іспанія) для обміну НПП і студентів за програмою Еразмус+ з метою навчання, стажування та викладання.

«Мабуть, найвагомішою подією стало перейменування університету на Заклад вищої освіти «Подільський державний університет» і затвердження Статуту ЗВО. Тепер ми класичний, багатогалузевий університет. До цієї події ми йшли довгих два роки і нарешті досягли поставленої мети» - зазначив    Володимир Васильович, подякувавши усьому колективу за виконану роботу. На завершення виступу професор Іванишин зауважив, що згаданих результатів вдалося досягнути завдяки злагодженій роботі усього колективу і запропонував не збавляти темпу, аби досягати ще кращих показників і здобутків у 2022 році.

Далі вчена рада працювала згідно порядку денного:

 1. Звіт про освітньо-педагогічну та господарську діяльність ВСП «Кам'янець-Подільський фаховий коледж ЗВО «ПДУ» за 2020-2021 н.р. (доп. директор коледжу БІЛЯНСЬКИЙ Юрій Олександрович);
 2. Аналіз забезпечення якості освітньої діяльності університету за результатами першого семестру 2021-2022 н.р. (доп. керівник НМЦЗЯВО  ВОЛОЩУК Віталій Ростиславович);
 3. Звіт про науково-дослідну діяльність НДІКК ім. О. Алексеєвої та шляхи її вдосконалення (доп. директор НДІКК ім. О. Алексеєвої БУРДИГА Віталій Миколайович);
 4. Розгляд і затвердження правил прийому до університету у 2022 році (доп. відповідальний секретар приймальної комісії ЗЕЛЕНСЬКИЙ Андрій Вікторович).

В різному вчена рада розглянула питання і одноголосно прийняла рішення:

 • направити аспіранта 4-го року навчання ПОГРЕБНЯКА Сергія Олеговича на навчання за грантовою програмою Еразмус+ КА 1 «Академічна мобільність для студентів та персоналу закладів вищої освіти» у Політехнічний Університет Картахени (Іспанія) з 31 січня по 31 липня 2022 року;
 • рекомендувати до опублікування електронний збірник наукових праць І Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Ефективне використання енергії: стан і перспективи», яка проходила 19 листопада 2021 р.;
 • рекомендувати до друку монографію доктора технічних наук, доцента ШЕЛУДЧЕНКО Лесі Сергіївни «Теоретичні основи та методи забезпечення екологічної безпеки природно-техногенних геоекосистем з автотранспортними мережами».

Наступними питаннями вчена рада розглянула та затвердила:

 • правила прийому до відокремлених структурних підрозділів-фахових коледжів університету у 2022 році;
 • план наукових і науково-технічних заходів на 2022 рік;
 • тематичний план науково-дослідних робіт в межах робочого часу науково-педагогічних/наукових працівників та наукових досліджень докторантів/аспірантів/студентів на 2022 рік;
 • ряд положень, що стосуються навчальної, наукової та виховної діяльності університету;
 • звіти науково-педагогічних працівників університету про підвищення кваліфікації у формі дистанційного стажування у Вищій Школі Агробізнесу (м. Ломжа, Республіка Польща) на період з 25 жовтня по 03 грудня 2021 року.

Секретар вченої ради,
кандидат сільськогосподарських наук
Олена Кобернюк