Силабуси - 281 Публічне управління та адміністрування - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти (3 роки 10 місяців)

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1 Податкова система
ОКФП 2 Історія економіки та економічної думки
ОКФП 3 Основи економічної науки
ОКФП 4 Мікро і макроекономіка
ОКФП 5 Економіка підприємств
ОКФП 6 Державне та регіональне управління
ОКФП 7 Облік і оподаткування
ОКФП 8 Менеджмент публічних установ і організацій
ОКФП 9 Етика державних службовців
ОКФП 10 Інформаційно-комунікаційні системи в публічному управлінні
ОКФП 11 Адміністративний менеджмент
ОКФП 12 Регіональна економіка
ОКФП 13 Теорія економічного аналізу
ОКФП 14 Фінанси підприємств
ОКФП 15 Маркетинг
ОКФП 16 Інформаційні системи в публічному управлінні
ОКФП 17 Економіко-статистичне моделювання
ОКФП 18 Організація агробізнесу і підприємництва
ОКФП 19 Служба в органах місцевого самоврядування
ОКФП 20 Аналіз господарської діяльності
ОКФП 21 Електронна комерція
ОКФП 22 Економічна теорія
ОКФП 23 Державна служба
ОКФП 24 Публічне управління
ОКФП 25 Муніципальний менеджмент
ОКФП 26 Міжнародне публічне управління та безпека
ОКФП 27 Методи прийняття управлінських рішень
ОКФП 28 Антикризове управління і національна безпека
ОКФП 29 Виробнича практика