Силабуси - 208 Агроінженерія - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти (3 роки 10 місяців)

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1 Інженерна та комп'ютерна графіка
ОКФП 2 Теоретична механіка
ОКФП 3 Матеріалознавство і ТКМ
ОКФП 4 Механіка матеріалів і конструкцій
ОКФП 5 Теорія механізмів і машин
ОКФП 6 Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання
ОКФП 7 Деталі машин
ОКФП 8 Гідравліка
ОКФП 9 Теплотехніка
ОКФП 10 Трактори і автомобілі
ОКФП 11 Сільськогосподарські машини
ОКФП 12 Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали
ОКФП 13 Технологія виробництва та переробки сільськогосподарської продукції
ОКФП 14 Експлуатація машин і обладнання
ОКФП 15 Ремонт машин та обладнання
ОКФП 16 Технічний сервіс в АПК
ОКФП 17 Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
ОКФП 18 Машини, обладнання та їх використання в тваринництві
ОКФП 19 Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції
ОКФП 20 Економіка аграрного виробництва
ОКФП 21 Механіко-технологічні властивості с.-г. матеріалів
ОКФП 22 Газоелектрозварювання
ОКФП 23 Прикладна математика
ОКФП 24 Виробнича практика у підприємствах АПК
ОКФП 25 Виробнича експлуатаційно-ремонтна практика