Силабуси - 193 Геодезія та землеустрій - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти (3 роки 10 місяців)