Силабуси - 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти (3 роки 10 місяців)

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1 Вступ до фаху
ОКФП 2 Теоретичні основи електротехніки
ОКФП 3 Електричні машини
ОКФП 4 Електрифіковані машини та обладнання агропромислового комплексу
ОКФП 5 Електроніка та мікросхемотехніка
ОКФП 6 Теплотехніка і теплоенергетичні установки
ОКФП 7 Гідравліка та водопостачання в АПК
ОКФП 8 Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології
ОКФП 9 Основи електроприводу
ОКФП 10 Електротехнології та електроосвітлення
ОКФП 11 Основи електропостачання
ОКФП 12 Монтаж електрообладнання і систем керування
ОКФП 13 Технічна експлуатація електрообладнання та засобів керування
ОКФП 14 Основи проектування енергетичних об’єктів у агропромисловому комплексі
ОКФП 15 Теоретичні основи автоматики
ОКФП 16 Механізація та автоматизація в АПК
ОКФП 17 Системи автоматизованого проектування
ОКФП 18 Електротехнічні матеріали
ОКФП 19 Безпека праці в електроустановках
ОКФП 20 Виробнича електромонтажна практика
ОКФП 20 Виробнича експлуатаційна практика
ОКФП 20 Підготовка та захист кваліфікаційного проєкту