Силабуси - 073 Менеджмент - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти (3 роки 10 місяців)

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1.1 Менеджмент та адміністрування (Адміністративний менеджмент)
ОКФП 1.2 Менеджмент та адміністрування (Менеджмент)
ОКФП 1.3 Менеджмент та адміністрування (Операційний менеджмент)
ОКФП 1.4 Менеджмент та адміністрування. (Самоменеджмент)
ОКФП 1.5 Менеджмент та адміністрування (Стратегічне управління)
ОКФП 1.6 Менеджмент та адміністрування (Теорія організації)
ОКФП 1.7 Менеджмент та адміністрування (Управління інноваціями)
ОКФП 1.8 Менеджмент та адміністрування (Управління персоналом)
ОКФП 2 Державне та регіональне управління
ОКФП 3 Інформаційні системи в менеджменті
ОКФП 4 Психологія управління
ОКФП 5 Організація праці менеджера
ОКФП 6 Аналіз господарської діяльності
ОКФП 7 Електронна комерція
ОКФП 8 Регіональний менеджмент
ОКФП 9 Екологічний менеджмент
ОКФП 10 Логістика
ОКФП 11 Мотиваційний менеджмент
ОКФП 12 Управління стартап проектами
ОКФП 13 Тайм-менеджмент
ОКФП 14 Організація агробізнесу і підприємництва
ОКФП 15 Основи економічної науки
ОКФП 16 Історія економіки та економічної думки
ОКФП 17 Мікро і макроекономіка
ОКФП 18 Бізнес-планування
ОКФП 19 Економіка підприємств
ОКФП 20 Основи обліку та оподаткування
ОКФП 21 Теорія економічного аналізу
ОКФП 22 Підприємництво
ОКФП 23 Економіко-статистичне моделювання
ОКФП 24 Фінанси підприємств
ОКФП 25 Маркетинг
ОКФП 26 Основи технологій штучного інтелекту
ОКФП 27 Методи прийняття управлінських рішень
ОКФП 28 Вступ до фаху
ОКФП 29 Менеджмент міжнародної діяльності підприємств
ОКФП 30 Виробнича практика
ОКФП 31 Підготовка та захист кваліфікаційної роботи