Силабуси - 073 Менеджмент - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти (3 роки 10 місяців)

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1 Податкова система
ОКФП 2 Історія економіки та економічної думки
ОКФП 3 Менеджмент та адміністрування
ОКФП 4 Основи економічної науки
ОКФП 5 Мікро і макроекономіка
ОКФП 6 Економіка підприємств
ОКФП 7 Державне та регіональне управління
ОКФП 8 Облік і оподаткування
ОКФП 9 Гроші і кредит
ОКФП 10 Комп'ютерні мережі та телекомунікації
ОКФП 11 Менеджмент - консалтинг
ОКФП 12 Регіональна економіка
ОКФП 13 Теорія економічного аналізу
ОКФП 14 Фінанси підприємств
ОКФП 15 Маркетинг
ОКФП 16 Інформаційні системи в менеджменті
ОКФП 17 Економіко-статистичне моделювання
ОКФП 18 Організація агробізнесу і підприємництва
ОКФП 19 Організація праці менеджера
ОКФП 20 Аналіз господарської діяльності
ОКФП 21 Електронна комерція
ОКФП 22 Економічна теорія
ОКФП 23 Управління якістю та сертифікація продукції
ОКФП 24 Регіональний менеджмент
ОКФП 25 Екологічний менеджмент
ОКФП 26 Логістика
ОКФП 27 Мотиваційний менеджмент
ОКФП 28 Методи прийняття управлінських рішень
ОКФП 29 Виробнича практика