Силабуси - 071 Облік і оподаткування - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти (3 роки 10 місяців)

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1 Бухгалтерський облік (загальна теорія)
ОКФП 2 Історія економіки та економічної думки
ОКФП 3 Гроші і кредит
ОКФП 4 Основи економічної науки
ОКФП 5 Мікро і макроекономіка
ОКФП 6 Економіка підприємств
ОКФП 7 Менеджмент
ОКФП 8 Система оподаткування
ОКФП 9 Фінанси підприємств
ОКФП 10 Міжнародна економіка
ОКФП 11 Аналіз господарської діяльності
ОКФП 12 Регіональна економіка
ОКФП 13 Теорія економічного аналізу
ОКФП 14 Управлінський облік
ОКФП 15 Маркетинг
ОКФП 16 Економіка праці і соціально-трудові відносини
ОКФП 17 Фінансовий облік І
ОКФП 18 Фінансовий облік ІІ
ОКФП 19 Звітність підприємств
ОКФП 20 Національна економіка
ОКФП 21 Електронна комерція
ОКФП 22 Економічна теорія
ОКФП 23 Облік у бюджетних установах
ОКФП 24 Управління витратами
ОКФП 25 Облік та оподаткування сільськогосподарської діяльності
ОКФП 26 Системи і моделі бухгалтерського обліку
ОКФП 27 Професійна етика бухгалтера та аудитора
ОКФП 28 Державний аудит
ОКФП 29 Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
ОКФП 30 Інформаційні системи і технології в обліку, аудиті та оподаткуванні
ОКФП 31 Аудит
ОКФП 32 Виробнича практика