204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

Технологія первинної переробки молока
Технологія виробництва і переробки екологічно чистої молочної сировини
Сучасні технології отримання, зберігання, консервування молока
 
Технологія переробки туш тварин
Технологія продуктів забою тварин
Інноваційні технології переробки м'яса
 
Організація виробничих процесів
Мікробіологія молока і молочних продуктів
Технологія м'яса і м'ясних продуктів
 
Основи ветеринарної медицини
Превентивна ветеринарія
Ветеринарна патологія
 
Товарознавство, стандартизація
Стандартизація, сертифікація, метрологія та управління якістю
Міжнародна та регіональна стандартизація і сертифікація
 
Виробництво та оцінка якості кормів
Сучасні технології виробництва кормів
Технології виробництва комбікормів і кормових добавок
 
Польове кормовиробництво
Луківництво
Типологія луків України
 
Апробація і впровадження інновацій у тваринництві
Зоотехнічний облік у тваринництві
Сучасні лабораторні дослідження в тваринництві
 
Технологічний контроль якості і безпеки харчових продуктів
Сенсорний аналіз харчових продуктів
Санітарія і гігієна виробництва харчових продуктів з основами НАССР
 
Економіка у тваринництві
Економіка галузей тваринництва
Економіка і планування в тваринництві
 
Менеджмент і маркетинг у тваринництві
Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві
Первинний облік в тваринництві
 
Мікробіологія
Аналіз мікробіологічних ризиків у харчових продуктах і кормах
Методи мікробіологічних досліджень
 
Технологія виробництва продукції аквакультури
Ставове рибництво
Сучасні технології закритих водойм