076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Лісовідновлення і лісорозведення
ВКФПМФК 1. Енергетичні рослинні ресурси
ВКФПМФК 1. Техноекологія
ВКФПМФК 1. Патентознавство
ВКФПМФК 1. Відновлення деталей
ВКФПМФК 1. Технічна естетика
ВКФПМФК 1. Транспортний менеджмент і маркетинг
ВКФПМФК 1. Економіка та організація аграрного виробництва
ВКФПМФК 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
ВКФПМФК 1. Інформаційні системи і технології у фінансах
ВКФПМФК 1. Методи прийняття управлінських рішень
ВКФПМФК 1. Лідерство в підприємницькій діяльності
ВКФПМФК 1. Комунікації в публічній адміністрації
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент енергетичних систем
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація
ВКФПМФК 1. Імунітет рослин
ВКФПМФК 1. Планування розвитку сільських територій та їх виробничо-господарських спеціалізацій
ВКФПМФК 1. Автоматизація технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Проектування технологічних процесів в овочівництві
ВКФПМФК 1. Основи ветеринарного бізнесу
ВКФПМФК 1. Професійна юриспруденція, етика та комунікація

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Інституціональна економіка
ВКФППК 1. Неоінституціоналізм як напрям сучасної економічної думки
ВКФППК 1. Інституціональність сталого розвитку
 
ВКФППК 2. Безпечність товарів
ВКФППК 2. Безпечність та якість харчових продуктів
ВКФППК 2. Безпечність нехарчової продукції
 
ВКФППК 3. Економіко-статистичне моделювання
ВКФППК 3. Статистичне моделювання та прогнозування
ВКФППК 3. Економіко-статистичні методи і моделі
 
ВКФППК 4. Венчурний бізнес
ВКФППК 4. Венчурне інвестування
ВКФППК 4. Венчурний капітал
 
ВКФППК 5. Підприємницькі ризики
ВКФППК 5. Підприємницькі ризики та управління ними
ВКФППК 5. Підприємницька діяльність і оцінка ризиків
 
ВКФППК 6. Капітал підприємства: формування та використання
ВКФППК 6. Капітал підприємства
ВКФППК 6. Капітал підприємства та його кругообіг
 
ВКФППК 7. Товарознавство
ВКФППК 7. Товарознавство продовольчих товарів
ВКФППК 7. Товарознавство непродовольчих товарів
 
ВКФППК 8. Підприємництво у сфері послуг
ВКФППК 8. Підприємництво у сфері логістичних послуг
ВКФППК 8. Підприємництво у сфері консалтингових послуг
 
ВКФППК 9. Підприємництво в зовнішньоекономічній діяльності
ВКФППК 9. Підприємництво світового сільського господарства
ВКФППК 9. Підприємництво світового агробізнесу
 
ВКФППК 10. Оцінка вартості бізнесу і майна
ВКФППК 10. Оцінка вартості підприємства
ВКФППК 10. Оцінка бізнесу
 
ВКФППК 11. Планування бізнесу
ВКФППК 11. Планування і контроль на підприємстві
ВКФППК 11. Планування діяльності підприємницьких структур