073 Менеджмент - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Лісовідновлення і лісорозведення
ВКФПМФК 1. Енергетичні рослинні ресурси
ВКФПМФК 1. Техноекологія
ВКФПМФК 1. Патентознавство
ВКФПМФК 1. Відновлення деталей
ВКФПМФК 1. Технічна естетика
ВКФПМФК 1. Транспортний менеджмент і маркетинг
ВКФПМФК 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
ВКФПМФК 1. Лідерство в підприємницькій діяльності
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент енергетичних систем
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація
ВКФПМФК 1. Управління регіональним розвитком територій
ВКФПМФК 1. Автоматизація технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Проектування технологічних процесів в овочівництві
ВКФПМФК 1. Фінанси місцевого самоврядування
ВКФПМФК 1. Управління проєктами
ВКФПМФК 1. Управління якістю та сертифікація продукції
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація психолога

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Менеджмент-консалтинг
ВКФППК 1. Менеджмент підприємств креативної індустрії
ВКФППК 1. Рекламний менеджмент
 
ВКФППК 2. Управління економічною безпекою підприємства
ВКФППК 2. Управління фінансово-економічною безпекою аграрних підприємств
ВКФППК 2. Економічна безпека підприємництва
 
ВКФППК 3. Регіональна економіка
ВКФППК 3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
ВКФППК 3. Світова економіка та міжнародні економічні відносини
 
ВКФППК 4. Гроші і кредит
ВКФППК 4. Історія фінансів
ВКФППК 4. Грошово-кредитні системи
 
ВКФППК 5. Податкова система
ВКФППК 5. Облік та оподаткування сільськогосподарської діяльності
ВКФППК 5. Облік і звітність в оподаткуванні
 
ВКФППК 6. Контролінг
ВКФППК 6. Контролінг для менеджерів
ВКФППК 6. Управління контролінговою діяльністю
 
ВКФППК 7. Державне регулювання економіки
ВКФППК 7. Державне регулювання підприємництва
ВКФППК 7. Соціальна політика
 
ВКФППК 8. Офісний менеджмент
ВКФППК 8. Діловодство
ВКФППК 8. Комунікативний менеджмент
 
ВКФППК 9. Планування і контроль на підприємстві
ВКФППК 9. Бізнес-менеджмент
ВКФППК 9. Креативне управління
 
ВКФППК 10. Організація діяльності підприємства
ВКФППК 10. Управління малим та середнім бізнесом
ВКФППК 10. Управління ефективністю підприємства
 
ВКФППК 11. Бренд-менеджмент
ВКФППК 11. Менеджмент підприємств креативної індустрії
ВКФППК 11. Рекламний менеджмент
 
ВКФППК 12. Управління бізнес-проєктами
ВКФППК 12. Продакт-менеджмент
ВКФППК 12. Бізнес-планування інноваційного проєкту