071 Облік і оподаткування - ОС «магістр»

Вибіркові компоненти загальної підготовки університетського каталогу

ВКЗПУК 1. Медіаграмотність
ВКЗПУК 1. Основи ораторського мистецтва
ВКЗПУК 1. Культура фахового мовлення

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Моделювання технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Транспортне діловодство
ВКФПМФК 1. Інноваційний менеджмент
ВКФПМФК 1. Агробізнес: оцінка та розвиток
ВКФПМФК 1. Управління проектами в енергетиці
ВКФПМФК 1. Організація бізнесу при виробництві і переробці продукції тваринництва
ВКФПМФК 1. Історія розвитку садівництва, овочівництва і виноградарства
ВКФПМФК 1. Зональні системи землеробства
ВКФПМФК 1. Інформаційні технології в наукових дослідженнях землеустрою
ВКФПМФК 1. Продовольча безпека та виробництво екологічно чистої продукції
ВКФПМФК 1. Планування зеленого будівництва
ВКФПМФК 1. Діяльність психолога-реабілітолога в системі інклюзивної освіти
ВКФПМФК 1. Мехатронні системи
ВКФПМФК 1. Фінансове посередництво
ВКФПМФК 1. Управління розвитком компанії
ВКФПМФК 1. Управління підприємством у бізнес-середовищі
ВКФПМФК 1. Управлінський контроль

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Державний фінансовий контроль
ВКФППК 1. Управління публічними фінансами
ВКФППК 1. Державне управління в сфері фінансів
 
ВКФППК 2. Податковий контроль
ВКФППК 2. Податкове планування
ВКФППК 2. Податкове адміністрування
 
ВКФППК 3. Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
ВКФППК 3. Міжнародне оподаткування
ВКФППК 3. Оподаткування зовнішньо-економічної діяльності
 
ВКФППК 4. Глобальна економіка
ВКФППК 4. Глобальна макрофінансова економіка
ВКФППК 4. Глобальна економіка та інноваційний розвиток
 
ВКФППК 5. Контроль і ревізія в бюджетних організаціях і установах
ВКФППК 5. Контроль у бюджетних установах
ВКФППК 5. Контроль і ревізія у державному секторі
 
ВКФППК 6. Консолідація фінансової звітності
ВКФППК 6. Фінансова звітність корпорацій
ВКФППК 6. Консолідований звіт корпорацій