071 Облік і оподаткування - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Лісовідновлення і лісорозведення
ВКФПМФК 1. Енергетичні рослинні ресурси
ВКФПМФК 1. Техноекологія
ВКФПМФК 1. Патентознавство
ВКФПМФК 1. Відновлення деталей
ВКФПМФК 1. Технічна естетика
ВКФПМФК 1. Транспортний менеджмент і маркетинг
ВКФПМФК 1. Економіка та організація аграрного виробництва
ВКФПМФК 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
ВКФПМФК 1. Інформаційні системи і технології у фінансах
ВКФПМФК 1. Методи прийняття управлінських рішень
ВКФПМФК 1. Лідерство в підприємницькій діяльності
ВКФПМФК 1. Комунікації в публічній адміністрації
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент енергетичних систем
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація
ВКФПМФК 1. Імунітет рослин
ВКФПМФК 1. Планування розвитку сільських територій та їх виробничо-господарських спеціалізацій
ВКФПМФК 1. Автоматизація технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Проектування технологічних процесів в овочівництві
ВКФПМФК 1. Основи ветеринарного бізнесу
ВКФПМФК 1. Професійна юриспруденція, етика та комунікація

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Організація обліку і оподаткування в фермерських господарствах
ВКФППК 1. Облік і звітність в фермерських господарствах
ВКФППК 1. Організація бухгалтерського обліку і оподаткування в фермерських господарствах
 
ВКФППК 2. Облік у банках
ВКФППК 2. Облік і звітність в банках
ВКФППК 2. Фінансовий облік в банках
 
ВКФППК 3. Бюджетування на підприємствах АПК
ВКФППК 3. Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання
ВКФППК 3. Фінансова діяльність суб'єктів малого бізнесу
 
ВКФППК 4. Облік і оподаткування в галузях економіки
ВКФППК 4. Облік і звітність в галузях економіки
ВКФППК 4. Облік, звітність та оподаткування видів економічної діяльності
 
ВКФППК 5. Фінансовий аналіз
ВКФППК 5. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання
ВКФППК 5. Фінансовий аналіз і діагностика аграрних підприємств
 
ВКФППК 6. Облікова політика підприємств АПК
ВКФППК 6. Облікова політика в системі управління підприємств АПК
ВКФППК 6. Облікова політика підприємства
 
ВКФППК 7. Міжнародні стандарти аудиту
ВКФППК 7. Міжнародний аудит
ВКФППК 7. Міжнародні стандарти аудиту і контролю
 
ВКФППК 8. Облік і оподаткування у зарубіжних країнах
ВКФППК 8. Податкова політика країн світу
ВКФППК 8. Податкові системи зарубіжних держав
 
ВКФППК 9. Судово-бухгалтерська експертиза
ВКФППК 9. Судово-економічна експертиза
ВКФППК 9. Судові експертизи в оподаткуванні
 
ВКФППК 10. Національні та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
ВКФППК 10. Облік за міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку
ВКФППК 10. Професійні стандарти бухгалтерського обліку
 
ВКФППК 11. Оподаткування і податкова звітність
ВКФППК 11. Податковий облік і звітність
ВКФППК 11. Податкові розрахунки і звітність