071 Облік і оподаткування - ОС «бакалавр»

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Лісовідновлення і лісорозведення
ВКФПМФК 1. Енергетичні рослинні ресурси
ВКФПМФК 1. Техноекологія
ВКФПМФК 1. Патентознавство
ВКФПМФК 1. Відновлення деталей
ВКФПМФК 1. Технічна естетика
ВКФПМФК 1. Транспортний менеджмент і маркетинг
ВКФПМФК 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
ВКФПМФК 1. Лідерство в підприємницькій діяльності
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент енергетичних систем
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація
ВКФПМФК 1. Управління регіональним розвитком територій
ВКФПМФК 1. Автоматизація технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Проектування технологічних процесів в овочівництві
ВКФПМФК 1. Фінанси місцевого самоврядування
ВКФПМФК 1. Управління проєктами
ВКФПМФК 1. Управління якістю та сертифікація продукції
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація психолога

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Облік і оподаткування сільськогосподарської діяльності
ВКФППК 1. Облік і звітність сільськогосподарських підприємств
ВКФППК 1. Основи бухгалтерського обліку сільськогосподарських підприємств
 
ВКФППК 2. Облік у банках
ВКФППК 2. Облік і звітність в банках
ВКФППК 2. Фінансовий облік в банках
 
ВКФППК 3. Бюджетування на підприємствах АПК
ВКФППК 3. Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання
ВКФППК 3. Фінансова діяльність суб'єктів малого бізнесу
 
ВКФППК 4. Гроші і кредит
ВКФППК 4. Монетарний ринок
ВКФППК 4. Центральний банк і грошово-кредитна політика
 
ВКФППК 5. Облік і оподаткування в галузях економіки
ВКФППК 5. Облік і звітність в галузях економіки
ВКФППК 5. Облік, звітність та оподаткування видів економічної діяльності
 
ВКФППК 6. Фінансовий аналіз
ВКФППК 6. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання
ВКФППК 6. Фінансовий аналіз і діагностика аграрних підприємств
 
ВКФППК 7. Облікова політика підприємств АПК
ВКФППК 7. Облікова політика в системі управління підприємств АПК
ВКФППК 7. Облікова політика підприємства
 
ВКФППК 8. Облік і оподаткування у зарубіжних країнах
ВКФППК 8. Податкова політика країн світу
ВКФППК 8. Податкові системи зарубіжних держав
 
ВКФППК 9. Судово-бухгалтерська експертиза
ВКФППК 9. Судово-економічна експертиза
ВКФППК 9. Судові експертизи в оподаткуванні
 
ВКФППК 10. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
ВКФППК 10. Обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності
ВКФППК 10. Обліково-аналітичне забезпечення діагностики та прогнозування розвитку бізнес-структур
 
ВКФППК 11. Міжнародна економіка
ВКФППК 11. Економіка зарубіжних країн
ВКФППК 11. Світове господарство і міжнародні економічні відносини