015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Лісовідновлення і лісорозведення
ВКФПМФК 1. Енергетичні рослинні ресурси
ВКФПМФК 1. Техноекологія
ВКФПМФК 1. Патентознавство
ВКФПМФК 1. Відновлення деталей
ВКФПМФК 1. Технічна естетика
ВКФПМФК 1. Транспортний менеджмент і маркетинг
ВКФПМФК 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
ВКФПМФК 1. Лідерство в підприємницькій діяльності
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент енергетичних систем
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація
ВКФПМФК 1. Управління регіональним розвитком територій
ВКФПМФК 1. Автоматизація технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Проектування технологічних процесів в овочівництві
ВКФПМФК 1. Фінанси місцевого самоврядування
ВКФПМФК 1. Управління проєктами
ВКФПМФК 1. Управління якістю та сертифікація продукції
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація психолога

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Прикладна математика
ВКФППК 1. Теорія ймовірностей та математична статистика
ВКФППК 1. Дослідження операцій
 
ВКФППК 2. Гідропривод с.г. техніки
ВКФППК 2. Гідравліка. Гідропневмоприводи сільськогосподарської техніки
ВКФППК 2. Автоматизація сільськогосподарського виробництва
 
ВКФППК 3. Паливно-мастильні матеріали
ВКФППК 3. Переобладнання тракторів і автомобілів на альтернативні палива
ВКФППК 3. Експлуатаційні матеріали
 
ВКФППК 4. Основи наукових досліджень
ВКФППК 4. Система якості інженерної освіти
ВКФППК 4. Проектні технології та командна робота в освітній галузі
 
ВКФППК 5. Методика контролю знань
ВКФППК 5. Корпоративна культура педагога
ВКФППК 5. Психологія професійного самоздійснення
 
ВКФППК 6. Технічні засоби навчання
ВКФППК 6. Дистанційні технології навчання
ВКФППК 6. Сучасні педагогічні технології
 
ВКФППК 7. Механізація переробки та зберігання с.г. продукції
ВКФППК 7. Машини, автомати, потокові лінії та робототехнiчнi комплекси
ВКФППК 7. Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання
 
ВКФППК 8. Системи точного землеробства
ВКФППК 8. Інноваційні технології в агропромисловому виробництві
ВКФППК 8. Сучасні інформаційні технології
 
ВКФППК 9. Професійне діловодство
ВКФППК 9. Професійно-педагогічна етика
ВКФППК 9. Основи інженерно-пеагогічної творчості
 
ВКФППК 10. Технічна творчість
ВКФППК 10. Тренінг професійного й особистісного зростання
ВКФППК 10. Методика роботи наставника академічної групи
 
ВКФППК 11. Економічна теорія
ВКФППК 11. Основи економічної теорії
ВКФППК 11. Політична економія
 
ВКФППК 12. Сучасні методи розрахунку деталей машин
ВКФППК 12. Основи систем автоматизованого проектування
ВКФППК 12. Автоматизоване конструювання та розрахунок деталей машин