Що необхідно знати перед початком підготовки проекту з кредитної мобільності

Хто може організувати кредитну мобільність? Проект з міжнародної кредитної мобільності може бути організований закладами вищої освіти з України та одним ЗВО-партнером з країни-члена Програми Еразмус+ (Австрія, Бельгія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Німеччина, Греція, Фінляндія, Франція, Болгарія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Нідерланди, Румунія, Португалія, Велика Британія, Угорщина; Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія; Туреччина).

Для кого? Напрям міжнародної кредитної мобільності підтримує мобільність окремих учасників, які є студентами або які працюють у закладах вищої освіти, а саме :

  • Мобільність студентів короткого циклу, першого циклу (в рамках програм на здобуття ступеню бакалавра або еквівалентних програм) другого циклу (в рамках програм на здобуття ступеню магістра або еквівалентних програм) або третього циклу (для PhD студентів).
  • Мобільність працівників для викладання для працівників-викладачів для викладання у партнерському закладі за кордоном.
  • Мобільність працівників для обміну досвідом для викладачів та адміністративного персоналу для участі у тренінгах за кордоном (за винятком конференцій), перейняття досвіду на робочому місці у партнерському ЗВО.

У яких галузях знань? Заходи з мобільності студентів і працівників можуть організовуватись за будь-якою предметною сферою або навчальною дисципліною. Також можуть поєднуватися обмін професійним досвідом і тренінгові заходи.

Якою може бути тривалість проектів з кредитної мобільності? Термін впровадження проектів загалом триває від 16 до 24 місяців.

Якою може бути тривалість кредитної мобільності для індивідуальних осіб? Для студентів кредитна мобільність складає від 3 до 12 місяців для навчання та від 2 до 12 місяців для стажування (можливість стажування для студентів з країн-партнерів відкрита з 2016 року). Загальна тривалість кредитної мобільності для студентів не може перевищувати 12 місяців за цикл навчання незалежно від типу та тривалості мобільності. Для викладачів та працівників навчального закладу мобільність може тривати від 5 днів до 2 місяців.

Які кошти отримують українські учасники кредитної мобільності? Стипендія для студентів-учасників кредитної мобільності складає 750-850 євро на місяць, а добові для викладачів та працівників складають 100-160 євро на день. Відповідно до умов Програми Еразмус+ сума визначається залежно від того, до якої групи відноситься країна, де здійснюватиметься мобільність (детальна інформація).

Хто подає проектну заявку? Відповідно до умов Програми Еразмус+ аплікантом проекту з кредитної мобільності повинен бути університет з країни-члена Програми Еразмус+. Європейський університет повинен бути підписантом Хартії Еразмус з вищої освіти. Заклад вищої освіти з України може бути партнером проектної заявки з кредитної мобільності.  

Куди подається проектна заявка? Студенти і працівники закладів подають проектні заявки безпосередньо до свого закладу. Критерії обрання для участі в заходах з мобільності визначає ЗВО, в якому вони навчаються або працюють.

Проектні заявки подаються університетом-аплікантом з країни-члена програми до свого Національного агентства Програми Еразмус+, агентства розглядають та приймають рішення щодо проектів-переможців та оприлюднюють результати.

Коли? Конкурс для участі у проектах з кредитної мобільності оголошується щорічно у жовтні та триває, як правило, до 1 лютого наступного календарного року.

Вимоги та умови участі:

  •  кандидат повинен бути громадянином країни, що бере участь у програмі «Навчання протягом життя»;
  •  кандидат не повинен отримувати додаткове фінансування з інших європейських освітніх програм;
  •  володіння мовою країни, де проходитиме навчання. Необхідно надати визнаний у Європі сертифікат, що підтверджує знання іноземної мови (ECL, TOEFL, BEC, та ін);
  •  участь можуть брати студенти від другого року навчання;
  •  успішність студента;
  •  студент може взяти участь в програмі Еразмус тільки 1 раз.

За детальною інформацією щодо участі в Програмі, звертайтеся у відділ міжнародних зв'язків ПДАТУ – каб.34 (головний корпус).

Для самостійного пошуку партнерів, відвідайте сторінку eupartnersearch.com