Перспективи, які відкриває Програма Еразмус+ для студентів, аспірантів, НПП та персоналу закладів вищої освіти

Участь у конкурсах Програми Еразмус+ за напрямом КА1 дає можливість закладам вищої освіти вдосконалити навички управління міжнародними проектами, покращити свій організаційний потенціал, відкрити нові горизонти для інтернаціоналізації вищої освіти як на організаційному, так і на індивідуальному рівнях для свого закладу освіти та своїх студентів, викладачів та працівників задля подальшої участі в майбутніх міжнародних проектах з партнерами з усього світу.

Країни в яких буде проходити навчання для стипендіатів з України: 33 Країни-члени програми (Programme Countries): 28 держав-членів ЄС; Ліхтенштейн, Ісландія, Норвегія; країни-кандидати – Туреччина, Македонія.

Мобільність, яка підтримується цим ключовим напрямом діяльності, має надати наступні переваги для студентів:

 • покращення якості навчання;
 • збільшення можливостей для працевлаштування та перспектив кар'єрного росту;
 • підвищення ініціативності та підприємницького потенціалу;
 • підвищення самооцінки та самовдосконалення;
 • покращення знання іноземної мови;
 • покращення міжкультурної обізнаності;
 • більш активна участь у житті суспільства;
 • покращення обізнаності щодо проекту з Європою та цінностей ЄС.

Мобільність повинна надати такі переваги для працівників, молодіжних працівників та викладачів у сфері освіти, професійної підготовки і молоді:

 • підвищення професійної кваліфікації (викладання, навчання, робота з молоддю тощо);
 • краще розуміння існуючих практик, реформ і систем у сфері освіти, професійної підготовки та молоді в інших країнах;
 • розвиток потенціалу для запровадження змін в умовах реформ та міжнародної співпраці освітніх організацій;
 • краще розуміння взаємозв'язків між формальною та неформальною освітою, професійно-технічною освітою та ринком праці;
 • покращення якості роботи та іншої діяльності на користь студентів, стажерів, учнів, школярів, дорослих, молодих людей та волонтерів;
 • краще розуміння та сприйняття соціальної, лінгвістичної та культурної різноманітності;
 • збільшення можливості відповідати потребам людей із обмеженими можливостями;
 • збільшення підтримки та заохочення до навчання за обміном;
 • збільшення можливостей у професійному та кар'єрному рості;
 • покращення знання іноземної мови;
 • поява мотивації та задоволення у щоденній роботі.

Проекти, які підтримує цей ключовий напрям, повинні надавати наступні переваги для організацій-учасників програми:

 • розбудова потенціалу для роботи на Європейському / міжнародному рівні: покращення навичок управління та стратегій інтернаціоналізації; посилення співпраці із іноземними партнерами; залучення фінансових ресурсів (відмінних від ЄС), щоб організовувати Європейські/міжнародні проекти; покращення якості підготовки, реалізації, моніторингу та використанню результатів Європейських/міжнародних проектів;
 • інноваційний спосіб працювати з цільовими аудиторіями, використовуючи, наприклад, більше цікавих програм для студентів, стажерів, учнів, молодих людей та волонтерів, відповідно до їх потреб та очікувань; підвищення кваліфікації викладачів та вчителів; зміцнення практик щодо визнання та підтвердження досвіду, який отримано протягом періоду за кордоном; ефективніша діяльність на користь місцевих організацій, покращення методів та практики роботи з молоддю, з метою активно залучити молодь і/або відповідати потребам людей із обмеженими можливостями тощо;
 • динамічніше та професійне середовище в самій організації, а саме, готовність поєднати кращий досвід та нові методи у щоденній діяльності; бути відкритим до співпраці із організаціями, що є активними у різних соціальних, освітніх та робочих сферах; стратегічне планування професійного розвитку кадрів, відповідно до потреб кожного та до цілей організації; якщо можливо, здатність привернути увагу найкращих студентів та викладачів із усього світу.

В довгостроковій перспективі, спільний ефект від декількох тисяч проектів, які очікуються за цим ключовим напрямом діяльності, повинен вплинути на систему освіти, професійної підготовки та молоді у країнах учасницях програми, шляхом заохочення проведення реформ та розроблення нових ресурсів для обміну в Європі і за її межами.