12, Shevchenko Str., Kamianets-Podilskyi, Khmelnytskyi region, Ukraine, 32316

Кафедра української мови

 

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

        Янчинецька Тетяна Вікторівна

 

 

Контакти:

32300, вул. Шевченка, 13
м. Кам'янець-Подільський Хмельницька обл.
Тел.: 
Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Department of Food Production Technologies and Food Standardization

Department of Food Production Technologies and Food Standardization

 

Teaching Staff

PRYLIPKO Tetiana - Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Head of the Department

KOSTASH Volodymyr - PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor

PIDLISNYI Vitalii - PhD in Technical Sciences, Associate Professor

SEMENOV Oleksandr - PhD in Technical Sciences, Associate Professor

TKACH Liliia - PhD in Pedagogic Sciences, Assistant

KUZMINSKA Inna - PhD in Technical Sciences, Assistant

 

Staff

TANASOVA Valentyna - Senior Laboratory Assistant

 

Address of the Department of Food Production Technologies and Food Standardization:

Higher Educational Institution «Podillia State University»

12, Schevchenko Str., Kamianets-Podilskyi, Khmelnytskyi region, Ukraine, 32316

Phone: +38 096 270 56 02

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

The department conducts research work in accordance with the sections of the general departmental theme: «Research and improvement of agricultural production processes and food and beverage standardization».

Department of Chemistry

Department of Chemistry

Teaching Staff

 

Address of the Department of Chemistry:

Higher Educational Institution «Podillia State University»

12, Schevchenko Str., Kamianets-Podilskyi, Khmelnytskyi region, Ukraine, 32316

Phone: +38 067 968 08 37

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

The department conducts research work in accordance with the sections of the general departmental themes: «Improvement of the educational process in teaching chemical disciplines»; «Monitoring of biosphere chemical composition».

  

 

image002 image003
image002 image005

 

Архів рішень Вченої ради за попередні роки

Рішення вченої ради за 2016 рік

Рішення Вченої ради університету від 03.03.2016 року
Рішення Вченої ради університету від 31.03.2016 року
Рішення Вченої ради університету від 21.04.2016 року
Рішення Вченої ради університету від 25.05.2016 року
Проект рішення по питанню «Стан і завдання колективу університету по роботі з підвищення кваліфікації (стажування, післядипломна освіта) НПП і фахівців» виступ Дудзяк О.А.
Проект рішення «Підсумки наукової діяльності НДІКК ім. О. Алексеєвої і перспективи розвитку» доповідає Бурдига В. М.

Рішення вченої ради за 2017 рік

Рішення Вченої ради університету від 02.03.2017 року
Рішення Вченої ради університету від 29.03.2016 року
Рішення Вченої ради університету від 27.04.2017 року
Рішення Вченої ради університету від 24.05.2017 року
Рішення Вченої ради університету від 15.06.2017 року
Рішення Вченої ради університету від 29.06.2017 року
Рішення Вченої ради університету від 30.08.2017 року
Рішення Вченої ради університету від 4.09.2017 року
Рішення Вченої ради університету від 28.09.2017 року
Рішення Вченої ради університету від 26.10.2017 року
Рішення Вченої ради університету від 15.11.2017 року
Рішення Вченої ради університету від 28.11.2017 року
Рішення Вченої ради університету від 14.12.2017 року

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПІДГОТОВЛЕНО НА ЗАПИТ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ З ПРОВЕДЕННЯ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОНП «АГРОНОМІЯ» У ПОДІЛЬСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПІДГОТОВЛЕНО НА ЗАПИТ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ З ПРОВЕДЕННЯ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОНП «АГРОНОМІЯ» У ПОДІЛЬСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

      

1. перелік аспірантів із зазначенням тем дисертацій та наукових керівників.
2. приклад індивідуального навчального плану аспіранта із зазначенням переліку обраних аспірантом дисциплін вільного вибору;
3. приклад індивідуального плану наукової роботи із зазначенням теми дисертаційної роботи, форми і частоти проміжної атестації, обсягу і графіку наукової роботи, націленої на забезпечення виконання вимог до наукової кваліфікації здобувача (публікації, конференції тощо);
4. витяги з протоколів засідань Вченої ради, факультету, університету, де затверджувалися та змінювалися теми наукових досліджень аспірантів, призначення наукових керівників;
5. інформацію за освітньо-науковою програмою (ОНП) «Агрономія» щодо оцінювання спроможності створення разових спеціалізованих Вчених рад для захисту дисертаційних робіт аспірантів;
6. акти впровадження наукових результатів у освітній процес чи у виробництво (за наявності);
7. витяги із засідань Вченої ради, протоколи круглих столів чи інші документи, які засвідчують участь роботодавців, аспірантів та академічної спільноти у формуванні ОНП;
8. навчальні плани ОНП «Агрономія» 2019, 2020, 2021, 2022 років затвердження за денною та вечірньою формами навчання;
9. підтверджуючі документи участі стейкхолдерів у розробці і перегляді ОНП у попередні роки (2019-2021);
10. документи, що підтверджують співпрацю з роботодавцями (договори, угоди про співпрацю, протоколи засідання робочих груп тощо); 
11. документи, що підтверджують вибір здобувачами для вивчення навчальних дисциплін вільного вибору;
12. посилання на інформацію про вакантні посади ЗВО, процедури конкурсного відбору наукових та науково-педагогічних працівників тощо; 
13. документи, що підтверджують академічну та/або професійну кваліфікацію викладачів, залучених до реалізації ОНП «Агрономія» (коротке CV викладачів, перелік публікацій, копії дипломів, атестатів, сертифiкатiв тощо);
14. документи (сертифікати) про планові підвищення кваліфікації викладачів, стажування, конференції, у т.ч. закордонні;
 
15. накази про стимулювання НПП, задіяних в реалізації ОНП (за наявності);
16. документи (угоди), які підтверджують співпрацю ПДУ з іншими організаціями та установами, що сприяє професійному розвитку викладачів;
17. документи, що підтверджують академічну мобільність здобувачів (за наявності);
18. матеріали, що підтверджують визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО (за наявності);
 
19. документи, що підтверджують участь здобувачів вищої освіти та викладачів у програмах міжнародного обміну, міжнародних проєктах  тощо (за наявності);
 
20. документи, що регламентують організацію практичної підготовки здобувачів;
21. приклади заходів, що вжито ПДУ для вирішення конфліктних ситуацій (за наявності);
 
22. зауваження та пропозиції попередньої акредитації чи акредитації інших програм (за наявності);
23. офіційні скарги щодо провадження освітньої діяльності як за освітньою програмою, що акредитується, так і за іншими освітніми програмами ПДУ (за наявності);
 
24. результати опитувань/анкетувань щодо рівня задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання та викладання, а також освiтньою, органiзацiйною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою;
25. договори про співпрацю із сервісами антиплагіату; приклади результатів перевірки на плагіат наукових робіт НПП та здобувачів або інші документи, що засвідчують дієвість механізму академічної доброчесності на ОНП (за наявності);
 
26. результати перевірок статей та інший наукових публікацій наукових керівників та аспірантів за ОНП за 2019-2022 роки на текстові запозичення;
27. документи, що підтверджують створення умов для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами;
28. інформація щодо безпеки освітньо-наукового процесу (наявність засобів захисту, журнали інструктажу, інформаційні плакати тощо);
29. інформація про наявність психологічної допомоги (психологічна служба, психолог тощо) та медичної допомоги (медичний кабінет ЗВО, договір із лікарнею тощо);
30. документи, що підтверджують визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті на ОНП «Агрономія» (за наявності);
 
31. документи, що підтверджують процедуру збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОНП (за наявності).
 
32. портфоліо: з науковою бібліотекою, гуртожитками, спортивними майданчиками, їдальнею, студентським кафе тощо; з умовами для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами; з навчальними аудиторіями, лабораторіями, комп’ютерними класами; з лабораторним обладнанням та технічними засобами, що використовуються на ОНП.
 
33. презентація чи відеофільм роботи дослідного поля, навчально-дослідних ділянок, полігонів тощо.

ABOUT UNIVERSITY