Подільський державний аграрно-технічний університет

Вчена рада

СКЛАД
вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету
(з 28 березня 2019 р.)

Іванишин Володимир Васильович – ректор університету, доктор економічних наук, професор (голова);

Ясінецька Ірина Анатоліївна – проректор з навчальної роботи, доктор економічних наук, професор (заступник голови);

Білик Тетяна Леонівна – проректор з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності, кандидат економічних наук (заступник голови);

Кобернюк Олена Тарасівна – учений секретар, кандидат сільськогосподарських наук, (секретар ради);

Бахмат Микола Іванович – зав. кафедри рослинництва і кормовиробництва, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Бахмат Олег Миколайович – зав. кафедри екології, карантину і захисту рослин, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Брозніцький Артур Панасович – студент 1 СТН курсу інженерно-технічного факультету, голова студентської ради факультету;

Бурлаков Олександр Сергійович - доцент кафедри інформаційних технологій. заступник декана економічного факультету, кандидат економічних наук, доцент;

Волощук Катерина Богданівна - зав. кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, доктор економічних наук, професор;

Волощук Юлія Олександрівна – директор навчально-наукового інституту дистанційної освіти, кандидат економічних наук;

Вершигора Ігор Михайлович – студент 2 курсу інженерно-технічного факультету, член студентської ради факультету;

Гаврилюк Валерій Борисович – декан факультету агротехнологій і природокористування, кандидат сільськогосподарських наук;

Гаврилянчик Наталія Іванівна – завідувач аспірантури і докторантури університету;

Гарасимчук Ігор Дмитрович – зав. кафедри енергетики та електротехнічних систем в АПК, кандидат технічних наук, доцент;

Гораш Олександр Савич – професор кафедри рослинництва і кормовиробництва, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Громик Андрій Петрович - зав. кафедри математичних дисциплін і моделювання, кандидат технічних наук, доцент;

Громик Тетяна Олександрівна – головний бухгалтер;

Гуцол Тарас Дмитрович – проректор з навчально-педагогічної та виховної роботи, кандидат технічних наук, доцент;

Дмитрик Валентина Володимирівна – директор Шепетівського коледжу ПДАТУ;

Дуганець Віктор Іванович - зав. кафедри професійної освіти, доктор педагогічних наук, професор;

Желавський Микола Миколайович – професор кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії, доктор ветеринарних наук, професор;

Збаравська Леся Юріївна - зав. кафедри фізики і загальнотехнічних дисциплін, кандидат педагогічних  наук, доцент;

Івасик Мирослава Володимирівна – в. о. директора Новоушицького коледжу ПДАТУ;

Іваськів Наталія Орестівна – студентка 4-го курсу факультету агротехнологій і природокористування, голова студентської ради факультету

Калитчук Іван Васильович - директор Снятинського коледжу ПДАТУ;

Каспров Роман Васильович - доцент кафедри годівлі, розведення тварин і технології кормів, кандидат сільськогосподарських наук, доцент;

Керничний Сергій Петрович – зав. кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії, кандидат ветеринарних наук, доцент;

Комарніцький Сергій Петрович – зав. кафедри транспортних технологій та засобів АПК, кандидат технічних наук, доцент;

Леськів Ігор Юрійович – директор Бучацького коледжу ПДАТУ;

Ліщук Світлана Георгіївна – голова ППО співробітників та студентів ПДАТУ;

Лужняк Віка Сергіївна – президент студентського парламенту, студентка 4-го курсу економічного факультету;

Марущак Анатолій Миколайович – зав. кафедри охорони праці та фізичного виховання, кандидат сільськогосподарських наук, доцент;

Мельничук Оксана Василівна – зав. кафедри обліку і оподаткування, кандидат економічних наук, доцент;

Михайлик Артур Олександрович – директор наукової бібліотеки, кандидат історичних наук, доцент;

Місюк Микола Васильович - декан економічного факультету, доктор економічних наук, професор;

Мушинський Андрій Броніславович - кандидат біологічних наук, доцент, зав. кафедри інфекційних та інвазійних хвороб;

Овчарук Василь Іванович – професор кафедри садівництва і виноградарства, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Панцир Юрій Іванович – декан інженерно-технічного факультету, кандидат технічних наук, доцент;

Попович Микола Дмитрович – професор кафедри теоретико-правових і соціально-гуманітарних дисциплін, доктор філософських наук, професор;

Приліпко Тетяна Миколаївна – зав. кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Рихлівський Ігор Петрович – професор кафедри садово-паркового господарства, землеробства і ґрунтознавства, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Роговик Леон Йосипович – зав. кафедри агрохімії, хімічних і загальнобіологічних дисциплін, кандидат хімічних наук, доцент;

Рудик Володимир Касянович – зав. кафедри фінансів, банківської справи та страхування, доктор економічних наук, доцент;

Рудь Анатолій Володимирович – зав. кафедри сільськогосподарських машин і механізованих технологій, кандидат технічних наук, доцент;

Савчук Любов Броніславівна – зав. кафедри нормальної та патологічної морфології і фізіології, кандидат сільськогосподарських наук, доцент;

Свірідова Варвара Максимівна – студентка 1 курсу ОС "Магістр" факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві, члена студентської ради факультету

Слободян Сергій Борисович – доцент кафедри фізики і загальнотехнічних дисциплін, заступник декана інженерно-технічного факультету, кандидат фізико-математичних наук, доцент;

Строяновський Василь Станіславович – проректор з навчально-науково-виробничих питань розвитку і адміністративно-господарської діяльності, кандидат сільськогосподарських наук;

Супрович Тетяна Михайлівна – зав. кафедри гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної служби Національної поліції України, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Тарабузан Олексій Васильович – студент 1-го курсу магістратури факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві, заступник Президента студентського парламенту університету;

Тиш Мирослав Антонович – доцент кафедри охорони праці та фізичного виховання, голова профбюро інженерно-технічного факультету, кандидат сільськогосподарських наук, доцент;

Ткач Олег Васильович – зав. кафедри машиновикористання в АПК, кандидат технічних наук, доцент;

Федірко Павло Петрович – зав. кафедри ремонту машин та енергообладнання, кандидат технічних наук, доцент;

Філіпчук Юрій Михайлович – директор Кіцманського  коледжу ПДАТУ;

Хоміна Вероніка Ярославівна – зав. кафедри садово-паркового господарства, землеробства і ґрунтознавства, доктор сільськогосподарських наук, доцент;

Цвігун Анатолій Тимофійович – зав. кафедри годівлі, розведення тварин і технології кормів, доктор сільськогосподарських. наук, професор;

Цвігун Інна Анатоліївна – зав. кафедри інформаційних технологій, доктор економічних наук, доцент;

Цвігун Олег Анатолійович – декан факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві, кандидат ветеринарних наук, доцент;

Чикуркова Алла Дмитрівна – зав. кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, професор;

Чубайко Олена Віталіївна – директор коледжу ПДАТУ, кандидат економічних наук, доцент;

Юзько Володимир Іванович – директор Хотинського коледжу ПДАТУ;

Юр'єва Олександра Ігорівна – студентка 1 СТН курсу економічного факультету, голова студентської ради факультету

Яжук Ірина Семенівна – начальник відділу кадрів, асистент кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;

 

 

Загальна інформація

Положення про Вчену раду Подільського державного аграрно-технічного університету (нова редакція)

 

План роботи

План роботи Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету на 2017-2018 навчальний рік
План роботи Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету на 2018-2019 навчальний рік

 

Рішення вченої ради за 2014 рік

Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 23.09.2014 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 30.10.2014 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 13.11.2014 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 27.11.2014 року

 

Рішення вченої ради за 2015 рік

Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 12.03.2015 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 26.03.2015 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 30.04.2015 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 26.05.2015 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 26.06.2015 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 24.09.2015 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 20.10.2015 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 03.12.2015 року

 

Рішення вченої ради за 2016 рік

Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 03.03.2016 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 31.03.2016 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 21.04.2016 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 25.05.2016 року
Проект рішення по питанню «Стан і завдання колективу університету по роботі з підвищення кваліфікації (стажування, післядипломна освіта) НПП і фахівців» виступ Дудзяк О.А.
Проект рішення «Підсумки наукової діяльності НДІКК ім. О. Алексеєвої і перспективи розвитку» доповідає Бурдига В. М.

 

Рішення вченої ради за 2017 рік

Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 02.03.2017 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 29.03.2016 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 27.04.2017 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 24.05.2017 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 15.06.2017 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 29.06.2017 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 30.08.2017 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 4.09.2017 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 28.09.2017 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 26.10.2017 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 15.11.2017 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 28.11.2017 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 14.12.2017 року

 

Рішення вченої ради за 2018 рік

Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 01.03.2018 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 26.04.2018 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 31.05.2018 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 27.06.2018 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 30.08.2018 року

 

Рішення вченої ради за 2019 рік

Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 07.03.2019 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 28.03.2019 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 25.04.2019 року
Рішення Вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету від 30.05.2019 року