1700

Підлісний Віталій Володимирович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

: (03849) 68-3-36
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-4718-7787
Scholar
Publons
Scopus
ResearchGate

Місце і дата народження:
8 червня 1979 року в с. П'ятничани Чемеровецького району Хмельницької області.


Освіта:
Повна вища. В 2001 році закінчив Подільську державну аграрно-технічну академію (сьогодні Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю «Механізація сільського господарства», ОС спеціаліст.

Кандидатську дисертацію на тему: "Удосконалення процесів та обладнання для виробництва солоду" захистив у 2009 році.

Вчене звання доцента присвоєно у 2013 році.


Напрям наукового дослідження:
«Наукові основи та апаратурне оформлення інтенсифікації перебігу перехідних процесів при виробництві солоду»


Викладає навчальні дисципліни:
«Підйомно-транспортні машини», «Використання техніки в АПК», «Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції».


Діяльність:

 • З серпня 2001 року по вересень 2001 року – працював механіком автопарку СТОВ «П'ятничанське».
 • З жовтня 2001 року по жовтень 2003 року – навчальний майстер кафедри механізації тваринництва.
 • З листопада 2003 року по вересень 2006 року – навчання в аспірантурі, Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2006 року по серпень 2011 року – асистент кафедри механізації переробки та  зберігання сільськогосподарської продукції Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2011 року по вересень 2018 року – доцент кафедри машино використання в АПК Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З жовтня 2018 року по теперішній час  – заступник директора навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2020 року – доцент кафедри харчових технологій виробництва й стандартизації харчової продукції Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

 


Творчий доробок:

 1. Замойський С.М., Підлісний В.В. Старіння ферментованого тютюну способом озонування // Збірник наукових праць. Вип. 13 – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2005. – С. 241-247. 0,06 ум. арк.
 2. Стрельчук О.Я., Підлісний В.В. Вплив фаз ферментації на якість тютюнової сировини / Матеріали конференції "Науково-технічні засади розробки, випробування та прогнозування сільськогосподарської техніки і технологій". – ЮФ "КАТУ" НАУ, 2005. – С. 240. 0,4 ум. арк.
 3. Стрельчук О.Я., Підлісний В.В. Державно-правова мотивація ефективного розвитку тютюнової галузі // Збірник наукових праць/За ред. доктора с.-г. наук, професора, академіка АНВШ України, ректора університету М.І. Бахмата. – Кам'янець-Подільський, 2006.-75 с.
 4. Стрельчук О.Я., Підлісний В.В., Семенов О.М. Вплив термохімічного обробітку тютюну на якість тютюнової сировини Збірник наукових праць «Вісник Вінницького державного аграрного університету».- Вінниця.: ВДАУ, 2005, с. 34 (0,5 ум. арк.)
 5. Замойський С.М., Підлісний В.В. Переробка українських сортів тютюну: досвід і проблема//Збірник наукових праць. Вип. 12 – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ. – С. 354-355.
 6. Стрельчук О.Я., Варфоломеєв А.Й., Підлісний В.В., Семенов О.М. Особливості методики викладання дисципліни "Моделювання технологічних процесів переробних і харчових виробництв" при підготовці студентів із спеціальності: "Обладнання переробних та харчових виробництв" // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції "Проблеми підготовки фахівців аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти". Ч.2.: Додаток до збірника наукових праць ПДАТУ № 15 / Під заг. ред. І.М. Бендера, В.І. Овчарук, О.В. Ткач - Кам'янець-Подільський, 2007.-214с.
 7. Стрельчук О.Я., Варфоломеєв А.Й., Підлісний В.В., Семенов О.М. Особливості методики викладання дисципліни "Технологічне обладнання переробних підприємств" при підготовці студентів із спеціальності: "Обладнання переробних та харчових виробництв" // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції "Проблеми підготовки фахівців аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти". Ч.2.: Додаток до збірника наукових праць ПДАТУ № 15 / Під заг. ред. І.М. Бендера, В.І. Овчарук, О.В. Ткач - Кам'янець-Подільський, 2007.-217с.
 8. Соколенко А.І., Шевченко О.Ю., Піддубний В.А., Підлісний В.В. Стабілізація напоїв // Харчова і переробна промисловість. Київ. 2007. – № 6. – С. 20-22.
 9.  Підлісний В.В., Соколенко А.І., Шевченко О.Ю., Піддубний В.А., А.Й. Варфоломеєв Удосконалення процесів кондиціонування й вилучення діоксиду вуглецю з рекупераційної частини повітря при виробництві солоду // Харчова і переробна промисловість. Київ. 2007. – № 10. – С. 28-29.
 10. Підлісний В.В., Соколенко А.І., Піддубний В.А., Хоменко М.Д., Васильківський К.В. Інтенсифікація масообміну в трубопроводах за рахунок сил інерції // Цукор України. Київ. 2007. – № 3. – С. 13-15.
 11.  Підлісний В.В., Соколенко А.І., Шевченко О.Ю., Піддубний В.А., А.Й. Варфоломеєв Особливості підготовки повітря при вирощуванні солоду в зимовий період // Харчова і переробна промисловість. Київ. 2007. – № 11. – С. 13-14.
 12.  Підлісний В.В., Соколенко А.І., Шевченко О.Ю., Піддубний В.А., А.Й. Варфоломеєв Фізико-хімічні явища в масообміні при зволоженні зерна // Харчова і переробна промисловість. Київ. 2008. – № 1. – С. 18-19.
 13. В.В. Підлісний, А.Й. Варфоломеєв Особливості газообміну і масопередачі при замочуванні солоду / Науковий журнал «Харчова промисловість» № 6: Київ, 2008. С 74-77. 338.
 14.  В.В. Підлісний Визначення теплових і матеріальних потоків у процесах пророщування солоду / Науковий журнал «Харчова промисловість» № 6: Київ, 2008. С 90-92.
 15. Підлісний В.В., Палилюлько М.І. Дослідження процесів кондиціонування і вилучення діоксину вуглецю з рециркуляційної частини повітря при виробництві солоду / Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України.-К., 2010.-Вип.144, ч. 2. – 296с.
 16. Підлісний В.В., Семенов О.М. Особливості методики викладання дисципліни «Моделювання технологічних процесів переробних і харчових виробництв» / Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції "Проблеми підготовки фахівців-аграріїв в навчальних закладах вищої та професійної освіти". – 2011. (0,3 умов. друк. арк.).
 17. Підлісний В.В., Палилюлько М.І., Семенов О.М. Вплив тривалості перерв вирощування цукрових буряків на мікробіологічний стан чорноземів / Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам'янець-Подільський, 2011. -584с. (0,3 умов. друк. арк.).
 18. Методичні підходи для покращення самостійної роботи студентів з дисципліни "Використання техніки в АПК" [Текст] / В. В. Підлісний, О. М. Семенов, В. М. Сірант // Професійно - прикладні дидактики. – 2016. - № 1 – С. 131 – 138.
 19. Подлесный В. Обоснование процесса кондиционирования воздуха с использованием системы рециркуляции при производстве солода [Текст] / Подлесный Виталий // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture – 2015. Vol.17. №.5.
 20. Подлесный В. Обоснование влияния факторов на срок хранения зерна [Текст] / Подлесный В. В., Палилюлько М.І.,Ткач О.В. // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture – 2015. Vol.17. №.5.
 21. Підлісний В. В. Фізичні впливи на процеси підготовки тари до фасування рідинної продукції [Текст] / О. М. Семенов, В. В. Підлісний, М. І. Палилюлько // Збірник наукових праць Подільського державного аграрного-технічного університету. – СМП "ТАЙП", 2016. – С. 237 – 243. – (Серія "Технічні науки" ; вип. 24, ч. 2).
 22. Підлісний В.В. Вплив агротехнічних заходів на кагатну гниль при зберіганні цукрових буряків [Текст] / М. І. Палилюлько, О. М. Семенов, В. В. Підлісний ; Подільський держ. агр.-техн. ун-т – Кам'янець – Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2015.
 23. Визначення теплотехнічних параметрів кондиціонування повітря [Текст] / О. А. Білик, В. В. Підлісний, А. А. Палаш, О. М. Семенов [та ін.] // Хранение и переработка зерна. – 2012. - № 9 (159). – С. 43-45.
 24. Регенерація теплової енергії в процесах стерилізації і пастеризації [Текст] / О. Семенов, В. Підлісний, О. Слива, І. Якубов // Вісник Львівського національного аграрного університету : агроінженерні дослідження. – 2016. – № 20. – С. 198-202.
 25. Палилюлько М. І. Вплив тривалості перерв вирощування цукрових буряків на мікробіологічний стан чорноземів [Текст] / М. І. Палилюлько, В. В. Підлісний, О. М. Семенов ; Подільський держ. агр.-техн. ун-т – Кам'янець – Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2011. – 584 с.
 26. Семенов О. М. Вплив співвідношень геометричних параметрів упаковок на показник питомої поверхні [Текст] / О. М. Семенов, В. В. Підлісний, М. І. Палилюлько ; Подільський держ. агр.-техн. ун-т – Кам'янець – Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2014. – 488 с.
 27. Моделювання переміщення частинки конусним диском дозатором змішувачем з криволінійними лопатками / Дмитрів В.Т., Городняк Р.В., Дмитрів Г.М., Підлісний В. В. // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету Технічні науки вип..24.Част.2. ISSN 2410-1125. / За ред. доктора економічних наук, професора, ректора університету В.В. Іванишина – Кам'янець-Подільський, 2016. 285 с. (80-89с.).
 28. Підлісний В.В., Солоненко І.О., Семенов О.М. Інтенсифікація масообміну в процесах замочування зернової маси при виробництві солоду / Збірник наукових праць. Міжнародної наукової конференції присвяченої 117 річниці від дня народження академіка П.М. Василенка. - Тернопіль, Крок. – 2017. С. 192-193.
 29. Підлісний В.В., Семенов О.М., Ткач О.В. Обгрунтування особливостей перебігу біохімічних процесів при замочуванні солоду / Збірник наукових праць. Міжнародної наукової конференції присвяченої 117 річниці від дня народження академіка П.М. Василенка. - Тернопіль, Крок. – 2017. С.
 30. Підлісний В.В., Семенов О.М., Сірант В.М. Методичні підходи для покращення контролю знань студентів при вивченні спеціальних дисциплін / Професійно - прикладні дидактики. // Міжнародний науковий журнал. – Кам'янець-Подільський, 2017. - Випуск 2 – С..
 31. Грушецький С.М., Підлісний В.В. Способи активізації сепарації картопляного вороху / Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Випуск 179. «Механізація сільськогосподарського виробництва» присвячений Всеукраїнській науково-практичній конференції «Оптимізація технічних та технологічних систем агровиробництва». – Х.: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2019. – С. 61-74.

Патенти

 1. Соколенко А.І., Лисюк О.О., Піддубний В.А., Підлісний В.В., Шевченко О.Ю., Варфоломєєв А.Й. Пристрій для пророщування зерна ящикового типу, барабанний або у вигляді «пересувної грядки». Деклараційний патент України № 29881 МПК С12С 1/00, опубл. 01.11.2007,
 2.  Соколенко А.І., Піддубний В.А., Підлісний В.В., Шевченко О.Ю., Варфоломеєв А.Й. Масообмінний апарат. Деклараційний патент України № 25649 МПК В01Д 3/18, опубл. 10.08.2007, бюл. № 12 – запропоновано аераційні елементи розташувати у внутрішній частині дифузора на різній висоті.
 3.  Соколенко А.І., Хоменко М.Д., Васильківський К.В., Піддубний В.А., Мальська Ю.О., Підлісний В.В. Спосіб інтенсифікації масообміну в трубопроводах. Деклараційний патент України по заявці U 200704731 від 27.04.2007 – запропоновано оболонки трубопроводів виконувати з перегинами.
 4.  Соколенко А.І., Шевченко О.Ю., Піддубний В.А., Підлісний В.В., Пристрій для сушіння пивної дробини. Деклараційний патент України по заявці U 200704735 – запропоновано у якості джерела теплової енергії використати охолоджуване у відстійному чані сусло.
 5.  Соколенко А.І., Шевченко О.Ю., Піддубний В.А., Підлісний В.В. Апарат для замочування зерна. Деклараційний патент України № 29493 МПК С12С1/00, опубл. 10.01.2008, бюл. № 1.
 6. Соколенко А.І., Шевченко О.Ю., Піддубний В.А., Підлісний В.В. Апарат для замочування зерна. Деклараційний патент України № 30351 МПК С12С1/00, опубл. 25.02.2008, бюл. № 12.
 7. Підлісний В.В. Навчально-методичний посібник «Підйомно-транспортні машини» / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №51464, від 30.09.2013.

Навчальні посібники

 1. Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв. Лабораторний практикум для студентів інженерних спеціальностей [Текст] / [І. М. Бендера, О. М. Семенов, О. Я. Стрельчук, В. В. Підлісний]. – Кам'янець – Подільський : Абетка, 2008. – 120 с. - Гриф Мін. аграрної політики України (№ 18-128-13/744 від 08.05.08р.).
 2. Підйомно-транспортні машини. Навчально-методичний комплекс. Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців із напряму 6.100102 «Процеси машини та обладнання агропромислового виробництва» [Текст] / [І. М. Бендера, О. Я. Стрельчук, В. В. Підлісний та ін.]. – Кам'янець – Подільський: Абетка, 2014. – 368 с. Гриф Міністерства освіти і науки України (№ 1/11-1453 від 03.06.11р.).

Методичні рекомендації

 1. Підлісний В.В., Семенов О.М. Вивчення конструкції та методики вибракування стальних канатів / Кам'янець-Подільський: Каліграф, 2012. (Протокол метод. ради ПДАТУ №3 від 13 червня 2012 р).
 2. Підлісний В.В., Семенов О.М. Вивчення конструкції талі електричної та визначення коефіцієнта запасу міцності каната / Кам'янець-Подільський: Каліграф, 2012. (Протокол наук.-метод. ради ПДАТУ №3 від 13 червня 2012 р).
 3. Підлісний В.В., Семенов О.М. Вивчення конструкції та визначення продуктивності мостового крана / Кам'янець-Подільський: Каліграф, 2012. (Протокол наук.-метод. ради ПДАТУ №3 від 13 червня 2012 р).
 4. Підлісний В.В., Семенов О.М. Вивчення конструкції і регулювань колодкового гальма / Кам'янець-Подільський: Каліграф, 2012. (Протокол наук.-метод. ради ПДАТУ №3 від 13 червня 2012 р).
 5. Підлісний В.В., Семенов О.М. Дослідження механізмів підйому, пересування та повороту талі з ручним приводом / Кам'янець-Подільський: Каліграф, 2012. (Протокол наук.-метод. ради ПДАТУ №3 від 13 червня 2012 р).
 6. Підлісний В.В., Семенов О.М. Підйомно-транспортні машини: навчально-методичний збірник тестових завдань / Кам'янець-Подільський: Каліграф, 2012. (Протокол наук.-метод. ради ПДАТУ №3 від 13 червня 2012 р).
 7. Підлісний В.В., Семенов О.М. Розрахунок електричних талей / Кам'янець-Подільський: Каліграф, 2012. (Протокол наук.-метод. ради ПДАТУ №3 від 13 червня 2012 р).
 8. С.В. Єрмаков, В.В. Підлісний Дослідження гранулометричного складу подрібнених зернових кормів для сільськогосподарських тварин / Подільський держ. агр.-техн. ун- т – Кам'янець – Подільський : ПДАТУ, 2017. – 16 с. (Протокол наук.-метод. ради ПДАТУ №3 від 24 квітня 2017 р).
 9. О.М. Семенов, С.В. Єрмаков, В.В. Підлісний Дослідження будови, роботи та використання мобільних і стаціонарних кормороздавачів для сільськогосподарських тварин / Подільський держ. агр.- техн. ун-т – Кам'янець – Подільський : ПДАТУ, 2017. – 36 с. (Протокол наук.-метод. ради ПДАТУ №3 від 24 квітня 2017 р).
 10. О.М. Семенов, В.В. Підлісний, М.І. Палилюлько Дослідження будови, роботи та використання обладнання для утримання сільськогосподарських тварин / Подільський держ. агр.-техн. ун-т – Кам'янець – Подільський : ПДАТУ, 2017. – 32 с. (Протокол наук.-метод. ради ПДАТУ №3 від 24 квітня 2017 р).
 11. О.М. Семенов, В.В. Підлісний, М.І. Палилюлько Дослідження будови, роботи та використання напувалок для сільськогосподарських тварин і птиці / Подільський держ. агр.-техн. ун-т – Кам'янець – Подільський : ПДАТУ, 2017. – 20 с.. (Протокол наук.-метод. ради ПДАТУ №3 від 24 квітня 2017 р).
 12. О.М. Семенов, С.В. Єрмаков, В.В. Підлісний Дослідження будови, роботи та використання подрібнювачів кормів для сільськогосподарських тварин / Подільський держ. агр.-техн. ун- т – Кам'янець – Подільський : ПДАТУ, 2017. – 40 с. (Протокол наук.-метод. ради ПДАТУ №3 від 24 квітня 2017 р).
 13. О.М. Семенов, В.В. Підлісний, М.І. Палилюлько Дослідження будови, роботи та використання обладнання для створення мікроклімату у тваринницьких приміщеннях / Подільський держ. агр.-техн. ун-т – Кам'янець – Подільський : ПДАТУ, 2017. – 20 с. (Протокол наук.-метод. ради ПДАТУ №3 від 24 квітня 2017 р).