Вичерпний перелік (акредитованих та неакредитованих) освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за яким планується здійснювати набір у відповідному році вступної кампанії