1328

Вахняк Василь Степанович

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент

: (03849) 6-83-90, моб. 0673677223
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-3436-8685
Publons
Scholar
Scopus

Місце і дата народження:
17 червня 1961 року в с.Старий Гвіздець Городенківського району Івано-Франківської області.


Освіта:
Вища. У 1985 році закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут (тепер Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю «Агрономія» та здобув кваліфікацію вченого агронома.

Кандидатську  дисертацію на тему: «Трансформація основних процесів у бурувато-підзолистих оглеєних грунтах Передкарпаття при їх окультурюванні»  захистив у 1994 році.


Напрям наукового дослідження:
Вивчення генезису і властивостей грунтів західної України, розробка заходів збереження їх родючості та раціональне використання ґрунтового покриву.


Викладає навчальні дисципліни:
«Грунтознавство», «Грунтознавство з основами геології», «Моніторинг і управління якістю грунтів», «Геологія і геоморфологія».


Діяльність:


Наукові статті:

 1. Wakhnyak W., Lobowa O. Potassium in the brown soils // Soil as World Heritage / Ed. Dent Dawid.- XVIII.- London: Springer, 2014.- P. 75-81.
 2. Гаврилюк В.Б., Гаврилюк Г.М., Кожевникова В.Л., Вахняк В.С. Вплив м'ясо-кісткового борошна на покращення фосфатного режиму грунтів та врожайність ячменю ярого // Агроекологічний журнал. - №2.- 2007.- С. 69-73.
 3. Бахмат М.І., Кирилюк В.Б., Музика М.В., Вахняк В.С. Проблеми моніторингу та стан земельних ресурсів Хмельницької області / Збірник наукових праць ПДАТУ.- Вип.. 15.- Т.1.- Кам'янець-Подільський.- 2007.- 3-9 с.
 4. Білан І.І., Пакшин М.Ю., Скубло О.В., Стасюк В.М., Вахняк В.С. Дослідження озимих сільськогосподарських культур на основі даних дистанційного зондування Землі з космос / Збірник наукових праць ПДАТУ.- Вип.. 15.- Т.1.- Кам'янець-Подільський.- 2007.- 138-144 с.
 5. Щербакова О.В., Вахняк В.С., Ванчуляк В.С. Процеси деградації грунтів Красилівського району Хмельницької області та заходи боротьби з ними / Сучасні проблеми землеробства та удосконалення технологій вирощування сільськогосподарських культур.  Зб. наук. праць.- Кам'янець-Подільський.- 2015.- С.75-80.
 6. Яворов В., Вахняк В. Порівняльна ефективність вапнякового і доломітового борошна // Техніка і технології АПК.  Науково-виробничий журнал.- №5 (68).- 2015.- С.37-41.
 7. Вахняк В.С., Кучинська О.П. Вплив осушення на чорноземні грунти західного Лісостепу України /Збірник наукових праць. Сучасні проблеми землеробства та удосконалення технологій вирощування с/г культур. м. Кам'янець–Подільський, 2016 р. – С. 44-50.     
 8. Вахняк В.С., Прокопенко В.М., Кожевнікова В.Л.,  Кучинська О.П.
 9. Динаміка агрохімічних властивостей грунтів господарської зони Національного природного парку «Подільські Товтри» Стаття // «Охорона грунтів». Науковий збірник.- К.: 2016. – С.148-153
 10. Яворов В.М., Вахняк В.С., Пустова З.В., Хомовий М.М. No-till чи оранка: кожен вибирає сам            Стаття Аграрна техніка та обладнання.- №2 (36).- К. Інститут садівництва.- червень 2016 р.- С.-30-34.
 11. Вахняк В.С., Прокопенко В.М., Кожевнікова В.Л., Походощук С.П. Використання дефекату під цукровий буряк на чорноземних грунтах західного Лісостепу //«Охорона грунтів». Науковий збірник.- К.: 2016. – С.212-217.
 12. Прокопенко В. М., Кожевнікова В.Л. Арохімічний стан грунтів ріллі Хмельницького Придністер'я // Науковий збірник до 20-річчя НПП «Подільські Товтри».- Кам'янець-Подільський, 2016.- С.43-48
 13. Рихлівський І.П., Бурдига В.М., Строяновський В.С., Вахнгяк В.С. Вплив скоростиглості гібридів кукурудзи на морфологічні показники і продуктивність  в умовах НВЦ "Поділля" // Подільський вісник – Випуск 26, 2017 – № 26.  - с. 157-174.
 14. V.Vakhnuak, V.Havryluk, І.Rychlivsky, V.Tarasyuk The prospects of Solving Energy Issues by decal soft government in Podilya under territorial and  administrative reform conditions in Ukrain      / Springer Proceedings in Energy. Renewable Energy Sources: Engineering technology, Innovation. Ed. Krr. Mudryk, S.Werb. Springer. 2017. P.781-791.
 15. V.Vakhnuak, V.Havryluk., V.Tarasyk, I.Gordiychuk The prospects of Solving Energy Issues by decal soft government in Podilya under territorial and  administrative reform conditions in Ukrain  /Scientific achievements in agricultural angineering, agronomy and veterinary medicine Polish-Ukrainian Cooperation. Scientific monograf.- Krakow, 2017.- Vol.2. P.-5-14/
 16. Шинкарук Л.М., Лихочвор В.В., Вахняк В.С. Врожайність кукурудзи залежно від строків та кратності застосування фунгіцидів в умовах західного лісостепу України // Подільський вісник.- Вип.32.- 2020.- С. 90-98.

Навчальні посібники

 1. Вахняк В.С., Дорошенко О.Л. Гідрологія і водний кадастр:     Навчальний  посібник. - Кам'янець-Подільський. -  2009. – 301 с.
 2. Топольний Ф.П., Мостіпан М.І., Гелевера О.Ф.,Вахняк В.С.Грунтознавство з основами геології та географія грунтів.- Навчальний посібник. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2014.- 384 с.
 3. Вахняк В.С. Основи геоморфології: навчальний посібник. -     Кам'янець-Подільський, 2020. - 87 с.
 4. Вахняк В.С. Лабораторний практикум з грунтознавства: навчальний посібник. - Кам'янець-Подільський, 2020. - 82 с.

Методичні рекомендації

 1. Вахняк В.С., Гойсюк Ю.В., Трач С.В.Методичні вказівки та робочий зошит для навчальної польової практики студентам інституту агротехнологій. - Камянець-Подільський.- 2009.- 58 с.
 2. Рихлівський І.П,. Печенюк В.І,. Хомовий М.М Кобернюк О.Т., Бурдига В.М., Вахняк В.С.  та ін. Методичні вказівки для лабораторно-практичних занять з дисципліни «Сільськогосподарська меліорація», «Основи меліорації земель» для студентів напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» та 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» денної і заочної форми навчання.- Кам'янець-Подільський, 2012. 34 с.
 3. Вахняк В.С., Кобернюк О.Т. Геологія.  Методичні вказівки та робочий зошит для лабораторних занять і самостійної роботи студентів.- Кам'янець-Подільський: Абетка, 2015.- 52 c.
 4. Вахняк В.С. Геоморфологія: робочий зошит.- Кам'янець-Подільський, 2020. - 62 с.