2045

Строяновський Василь Станіславович

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук.
Вчене звання: доцент
Почесне звання: Заслужений працівник сільського господарства України

: (03849) 68-422
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-7969-7538
Scholar
Publons

Місце і дата народження:
24 серпня 1963 року с. Оринин Кам'янець-Подільського району Хмельницької області


Освіта:
Вища. У 1989 році з відзнакою закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Агрономія» та здобув кваліфікацію вченого агронома.

Кандидатську дисертацію на тему: «Формування продуктивності картоплі різних груп стиглості залежно від способів садіння в Лісостепу Західному» захистив у 2016 році.


Напрям наукового дослідження:
«Наукові основи і оптимізація комплексу технологічних заходів при вирощуванні фенхелю звичайного в умовах Лісостепу України»


Викладає навчальні дисципліни:
«Технічні культури», «Лікарські рослини».


Діяльність:


ОСНОВНИЙ НАУКОВИЙ ДОРОБОК

Навчальні посібники, монографії

1. Кірілеско ОЛ., Строяновський В.С. Основи метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю: навчально-методичний посібник, в-во «Медобори, 2006, Кам'янець-Подільський, 2016. 480с.

2. Лікарські рослини і продукти бджільництва в оздоровленні людини / [О.О. Голаченко, В.С. Строяновський, Д.П. Плахтій, Т.О. Падалко]: навчальний посібник: в-во «Медобори, 2006». Кам'янець-Подільський, 2017. 158с.

3. Кірілеско О.Л., Строяновський В.С. Картопля на Поділлі та Буковині: монографія. м. Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006, 2017. 148с.

4. Хоміна В.Я., Строяновський В.С. Агробіологічні особливості та технології вирощування ефіроолійних і лікарських культур: монографія. м. Кам'янець-Подільський, в-во «Медобори, 2006», 2017. 322с.

5. Vasyl Stroyanovsky. Optimization of technological measumres in growing of fennel in the terms of forest steppes of Ukraine / Scientific achievements in agricultural engineering, agronomy and veterinary medicine. Sctentific monograph. Voll II, Krakov, 2017. pp. 122-136.

6. Khomina V., Stroyanovsky V. Agrotechnological aspects of fennel cultivation in the conditions of Forest-steppe of Ukraine / The potential of modern science: monograph. Voll I, London. 2019. pp. 36-47.

Публікації в наукових збірниках, періодичних та продовжуваних виданнях

1. Строяновський В.С., Рихлівський І.П. Особливості динаміки бульбоутворення у картоплі різних сортів за скоростиглістю /Вісник аграрної науки. 2009. №9. С.30-34.

2. Строяновський В.С., Рихлівський І.П. Поділ сортів картоплі за характером бульбоутворення / Вісник аграрної науки. 2010. №7.С.31-34.

3. Строяновський В.С. Оцінка впливу щільності грунту на бульбову продуктивність рослин картоплі / Вісник аграрної науки. 2011. №4.С.75-76.

4. Рихлівський І.П., Строяновський В.С. Solanum tuberosum L. – таксономічний статус та селекційні пріоритети (оглядовий матеріал) / Наукові праці К-ПНУ ім. І. Огієнка: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів 21-22 лютого 2012 р. Кам'янець-Подільський, 2012. Випуск 11, т. 2. С.110-121.

5. Строяновський В.С. Солом'яна технологія вирощування картоплі. Наука на службі сільського господарства. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція: Секція «Землеробство. Миколаївська державна сільськогосподарська дослідна станція інституту зрошувального землеробства від 5 березня 2013 р. Миколаїв, 2013. С.14-15.

6. Рыхливский И.П., Строяновский В.С. Фенология картофеля: противоречия и доказательства / Black Sea. Scientific journal of Academic Research; Agricultural, Historical, Natural sciences & engineering. Tbilisi, Georgia. March, 2014; Volume 12. Issue 05. P.30-35.

7. Рихлівський І.П., Строяновський В.С. Економічна ефективність вирощування картоплі за різних технологій в умовах південно-західного Лісостепу України / Біоресурси і природокористування. Науковий журнал. Т.6, № 5-6. 2014. С. 68-71.

8. Строяновский В.С., Рыхливский И.П. Математико-статистическая оценка среднеранней группы сортов картофеля на предмет их национального приоритета / Сб. науч. тр. Агрономия ДАУ Молдовы. Кишинев, 2015. Вып. 2. С. 42-47.

9. Строяновський В.С. Енергетичний аудит технологій вирощування картоплі / Біоресурси і природокористування. Науковий журнал. Т. 7, № 1-2. 2015.С 92-95.

10. Хоміна В.Я., Строяновський В.С. Показники якості олії нетрадиційних жировмісних культур залежно від агротехнічних заходів в умовах Лісостепу України / Зрошуване землеробство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Херсон, 2016. Вип.66. С.65-69.

11. Рихлівський І.П., Строяновський В.С. Особливості технологій вирощування картоплі в 19-21 ст. та можливості їх удосконалення на винахідницькому рівні / Наука і методика. Зб. науково-методичних праць. Випуск 29. Київ, «Агроосвіта». 2016 р. С 40-45.

12. Строяновський В.С. Формування продуктивності рослин фенхелю звичайного залежно від агротехнічних заходів в умовах Лісостепу України / Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Новітні агротехнології: теорія і практика (11 липня 2017 року, м. Київ), Вінниця, Нілан-ЛТД, 2017. С.150-151.

13. Строяновський Василь. Формування стеблостою рослин фенхелю звичайного залежно від агротехнічних факторів в умовах Лісостепу західного / Збірн. наук. праць Всеукраїнської науково-практичної конференції Актуальні питання сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах змін клімату (15-16 червня 2017 р., м.Кам'янець-Подільський). С. 171–173.

14. Строяновський В.С. Густота стеблостою рослин фенхелю звичайного залежно від технологічних факторів в умовах Лісостепу західного / Таврійський науковий вісник. №97, 2017. С.118-123.

15. Строяновський В.С. Оптимізація комплексу агротехнічних заходів при вирощуванні фенхелю звичайного в умовах Лісостепу західного / Міжвідомчий тематичний науковий збірник Зрошуване землеробство. Вип. 67. Херсон. 2017. С.67-69.

16. Вплив скоростиглості гібридів кукурудзи на морфологічні показники і продуктивність в умовах НВЦ «Поділля» [І.П. Рихлівський, В.В. Вахняк, В.С. Строяновський, В.М. Бурдига] / Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Сільськогосподарські науки. Випуск 26. Частина 1. Кам'янець-Подільський. 2017. С.157-174.

17. Строяновський В.С. Формування продуктивності рослин фенхелю звичайного залежно від агротехнічних заходів в умовах Лісостепу України. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Новітні агротехнології: теорія і практика (11 липня 2017 року, м. Київ), Вінниця, Нілан-ЛТД, 2017. С.150-151.

18. Строяновський В.С. Доцільність вирощування фенхелю звичайного в умовах Лісостепу України. Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю від дня народження професора Наумова Г,Ф. та 80-річчю заснування кафедри генетики, селекції та насінництва (23-24 жовтня 2017 р. Харків). Харків. С.319-322.

19. Вероніка Хоміна, Василь Строяновський, Олег Овчарук, Krzysztof Mudryk. Взаємозв'язок погодно-кліматичних умов з формуванням урожайності фенхелю звичайного в умовах Лісостепу України.XMiedzynarodowaKonferencjant.Klimatpolauprawnego. MeteorologiaIklimatologiastosowana – gospodarka, teoria,praktyka,innowacyjnoscposwieconapamieciprof. dr. hab. Tadeusza Gorskiego (19-22 wrzesnia 2018 r.). Lublin-Zamosc-Lwow-Kamienies Podolski. 2018. С. 35-36.

20. Хоміна В.Я., Строяновський В.С. Агротехнічні аспекти вирощування фенхелю звичайного в умовах Лісостепу західного. Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 жовтня 2018 р. Харків). Харків. С. 292-293.

21. Строяновський Василь, Кшиштоф Мудрик. Фенхель звичайний – в умовах Ліостепу західного. Інноваційні технології в рослинництві. Матеріали наукової інтернет-конференціі. Кам'янець-Подільський (15 травня. Кам'янець-Подільський, 2018). Кам'янець-Подільський, 2018 С.179-181.

22. Строяновский В.С. Возделывание фенхеля обыкновенного в условиях Лесостепи западной / Agricultura durabila in republica Moldova: Provocari actuale si perspective. Culegere de articole stiintifice. Balti Indigou Color. 2017. С. 208-212.

23. Хоміна В.Я., Строяновський В.С. Продуктивність рослин та економічна ефективність вирощування фенхелю звичайного в умовах Лісостепу західного / Міжвідомчий тематичний науковий збірник Зрошуване землеробство. Вип. 70. Херсон, 2018. С.42-46.

24. Строяновський В.С. Урожайність і якість плодів фенхелю звичайного залежно від технологічних факторів в умовах Лісостепу західного / Таврійський науковий вісник. №101, 2018. С.107-111.

25. Строяновский В.С. Возделывание фенхеля обыкновенного в условиях Лесостепи западной / Agricultura durabila in republica Moldova: provocari actuale si perspective. Culegere de articole stiintifice. Balti: Indigou Color. 2017. С. 208-212.

26. Строяновський В.С., Хоміна В.Я. Доцільність вирощування фенхелю зввичайного в умовах Західного Лісостепу.Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК. №2 (101). 2018. С. 22-27.

27. Формування біометричних показників продуктивності рослин розторопші плямистої в умовах правобережного Лісостепу України / В.А. Тарасюк, В.С. Строяновський, П.В. Безвіконний, В.С. Кравченко / Вісник Уманського національного університету садівництва. №1. Умань. 2018. С.33-37.

28. Оптимизация технологических приемов при возделывании кориандра посевного в условиях Лесостепи западной / Алексей Кирилесо, Вероника Хомина, Василий Строяновский, Рита Климишена. Lucrari Stiintifice Volumul 52(1). Chisinau. 2018. 17-23.

Методичні рекомендації

1. Строяновський В.С., Тарасюк В.А., Григор'єв В.М., Козіна Т.В. Агрофармакологія. Лабораторні заняття / Методичні рекомендації. Кам'янець-Подільський. 2017. 102с.

2. Хоміна В.Я., Строяновський В.С., Хомовий М.М. Методичні рекомендації для лабораторних занять та самостійної роботи з дисципдліни «Технічні культури» розділ «Олійні культури» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання спеціальності 201 «Агрономія». Кам'янець-Подільський. 2019. 36с.

Патенти та авторські свідоцтва

1. Патент на корисну модель № 33504. Спосіб створення оптимальної щільності ґрунту при вирощуванні картоплі / І.П. Рихлівський, В.С. Строяновський. Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 25.06.2008 р.

2. Патент на корисну модель № 43015. Спосіб передсадивної підготовки бульб картоплі / І.П. Рихлівський, В.С. Строяновський. Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 27.07.2009 р.

3. Патент на корисну модель№61068. Поверхневий спосіб садіння картоплі / І.П. Рихлівський, В.С. Строяновський, М.В. Скакун. Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 11.07.2011р.

4. Патент на корисну модель №106397. Картоплепідкопуючий робочий орган / Р.О. Мялковський, В.С. Строяновський Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 26.10.2015 р.