2100

Слободян Сергій Борисович

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

:
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-5758-0147
Scholar
Publons
Scopus

Місце і дата народження:
11 травня 1975 року в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області.


Освіта:
Вища. У 1997 році закінчив Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут (фізико-математичний факультет) та здобув кваліфікацію вчителя фізики та основ інформатики.

Кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження характеристик моделей металічних систем із сильно неідеальною електронною підсистемою» захистив у 2006 році у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

У 2011 році отримав вчене звання доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін та фізики.


Напрям наукового дослідження:
«Дослідження систем багатьох взаємодіючих частинок», «Навчально-методичне забезпечення курсу фізики для студентів інженерно-технічних спеціальностей»


Викладає навчальні дисципліни:
фізика, охорона праці


Діяльність:

 • З 1997р. по 2000 р. рік працював вчителем фізики та математики у Великозаліській школі І-ІІ ступеня;
 • 2000-2002 р.р. викладач фізики у Кам'янець-Подільському індустріальному технікумі;
 • 2002–2005 р.р. аспірант кафедри астрофізики Львівського національного університету імені Івана Франка (денна форма);
 • 2005 р. по теперішній час - доцент кафедри.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»
 • з вересня 2023р. по теперішній час доцент кафедри інформаційних технологій, фізико-математичних та безпекових дисциплін

Наукові статті:

 1. BELOEV, V. VASILEVA, V. SHYNKARUK, O. BULGAKOVA, M. BONDAR, L. ZBARAVSKA, S. SLOBODIAN. Modernization of the content of the lecture course in physics for training future agricultural engineers // Strategies for Policy in Science and Education Volume 31, Number 1, 2023, рр. 73-84
 2. OLEKSANDR FAICHUK, LESIA VOLIAK, TARAS HUTSOL, SZYMON GLOWACKI , YURIY PANTSYR, SERGII SLOBODIAN, ANNA SZELAG-SIKORA AND ZOFIA GRÓDEK-SZOSTAK. European Green Deal: Threats Assessment for Agri-Food Exporting Countries to the EU // Sustainability (Switzerland) 2022, 14(7), 3712
 3. YERMAKOV, S.HUTSOL, T.ROZKOSZ, A.GLOWACKI, S., SLOBODIAN, S. Evaluation of effective parameters of biomass heat treatment in processing for solid fuel // Engineering for Rural Development, 2021, 20, р. 1114–1119
 4. ЗБАРАВСЬКА Л.Ю., СЛОБОДЯН С.Б. Програмування інтеграційно-наскрізної самостійної навчально-наукової роботи студентів в освітньому просторі вищого закладу освіти в контексті компетентнісного підходу // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Випуск 191. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. – с.82-86.
 5. ЗБАРАВСЬКА Л.Ю., ЧАЙКОВСЬКА О.В., СЛОБОДЯН С.Б. Професійно спрямоване навчання як запорука формування фахової компетентності майбутніх фахівців аграрно-технічної галузі // Фізико-математична освіта. 2020. Випуск 1(23). С. 42-47.
 6. ZBARAVSKA, L., CHAIKOVSKA, O., TARAS, H.SLOBODIAN, S.DUMANSKYI, O. Professional competence as a key factor in improving the quality of engineering education // Environment technology. Resources, 2019, 3, р. 253–256
 7. ЗБАРАВСЬКА Л.Ю., СЛОБОДЯН С.Б. Професійна спрямованість навчання фізики як чинник ефективного формування готовності до професійної діяльності майбутніх агроінженерів // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. – 2018. – с.75-80.

Методична робота:

 1. ЗБАРАВСЬКА Л.Ю., СЛОБОДЯН С.Б., ТОРЧУК М.В. Фізика. Навчально-методичний комплекс: навчально-методичний посібник для студентів аграрно-технічних закладів України: навч. посібник. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006»., 2021. – 456с.            
 2. ІВАНИШИН В.В., ЗБАРАВСЬКА Л.Ю., СЛОБОДЯН С.Б., ШУТЯК О.В., ТОРЧУК М.В. Практикум з дисциплін «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі»: Навч.-мет. посібник / 4-е видання, перероб і допов.; за ред. В.В. Іванишин та М.П. Супровича. Київ : Кондор, 2023. 336 с.
 3. ЗБАРАВСЬКА Л.Ю., ДЕВІН В.В., ТОРЧУК М.В. Основи систем автоматизованого проектування і розрахунку: методичні рекомендації для здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020. – 58с.
 4. ДЕВІН В.В., ТОРЧУК М.В., СЛОБОДЯН С.Б. Знайомство з САПР Autodesk Inventor 2017 та основи 3D проектування: методичні рекомендації до лабораторної роботи для здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» / укладачі: В.В. Девін, С.Б. Слободян, М.В. Торчук – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020 – 32 с.
 5. ДЕВІН В.В., ТОРЧУК М.В., СЛОБОДЯН С.Б. «САПР Autodesk Inventor» Методичні рекомендації до самостійного опрацювання матеріалу для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» / укладачі: В.В. Девін, С.Б. Слободян, М.В. Торчук – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020 – 68 с.
 6. ЗБАРАВСЬКА Л.Ю., СЛОБОДЯН С.Б., ТОРЧУК М.В. Фізика «Електромагнетизм» Методичні вказівки до самостійного опрацювання матеріалу для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» / укладачі: Л.Ю. Збаравська, С.Б. Слободян, М.В. Торчук – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020 – 50 с.
 7. ЗБАРАВСЬКА Л.Ю., СЛОБОДЯН С.Б., ТОРЧУК М.В. Фізика атомного ядра та елементарних частинок Методичні рекомендації до самостійного опрацювання матеріалу для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» / укладачі: Л.Ю. Збаравська, С.Б. Слободян, М.В. Торчук – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021 – 60 с.
 8. ЗБАРАВСЬКА Л.Ю., СЛОБОДЯН С.Б., ТОРЧУК М.В. «Розв’язування фізичних задач з механіки» Методичні рекомендації до самостійного опрацювання матеріалу  для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» / укладачі Л.Ю. Збаравська, С.Б. Слободян, М.В. Торчук - Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2021 – 66с. 
 9. ЗБАРАВСЬКА Л.Ю., СЛОБОДЯН С.Б., М.В.ТОРЧУК. Біофізика: збірник задач та завдань: навчальний посібник для студентів факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві / укладачі Л.Ю. Збаравська, С.Б. Слободян, М.В. Торчук - Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022 – 84с.
 10. ЗБАРАВСЬКА Л.Ю., СЛОБОДЯН С.Б., ТОРЧУК М.В., СУПРОВИЧ М.П. Методичні рекомендації  для виконання практичних та лабораторних робіт з дисципліни Фізика розділ: атомна фізика / укладачі Л.Ю. Збаравська, С.Б. Слободян, М.В. Торчук, Супрович М.П. - Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2023 – 52с.