2151

Шелудченко Леся Сергіївна

Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: доцент

: 098 233 72 73
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-0409-4641
ScholarScopus
ResearchGate

Місце і дата народження:
10 грудня 1982 року в м. Шепетівка Хмельницької області


Освіта:
Повна вища. В 2005 році закінчила Державний агроекологічний університет м. Житомир (сьогодні Житомирський національний агроекологічний університет) за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища», ОС спеціаліст.

Кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунтування еколого-ландшафтних параметрів та розроблення конструкцій газо-пилозахисних смуг автодорожньої мережі» захистила у 2013 році.

Вчене звання доцента присвоєно у 2016 році.

Докторську дисертацію на тему: «Теоретичні основи та методи забезпечення екологічної безпеки автотранспортних мереж» захистила у 2020 році.


Напрям наукового дослідження:
«Екологічна безпека територій із щільною мережею автомобільних доріг»


Викладає навчальні дисципліни:
«Безпека транспортних засобів», «Основи теорії систем і управління», «Методика наукових досліджень».


Діяльність:

 • З вересня 2005 року викладач-стажист кафедри екології та моніторингу навколишнього середовища Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З листопада 2007 року по листопад 2010 року – навчання в аспірантурі Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 2009 року по 2013 рік – асистент кафедри моніторингу та навколишнього середовища Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 2014 по червень 2018 року – доцент кафедри екології та збалансованого природокористування Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2018 року по теперішній час – доцент кафедри транспортних технологій та засобів АПК.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті

 1. Шелудченко Л.С., Сльоз А.М. Аналіз рівнів екологічної безпеки автодорожньої мережі. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Спец. вип. – ПДАТУ, Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 215-217.
 2. Sheludchenko L., Voznyuk S. The aerodynamics of polluting aerosol sinthemaze of lacunar cavities gas – dustpro of ingstrips of roads. Buletin Ştiinţific Al Centrului Universitar Norddin Baia Mare, Seria D. – publishing house of the technical university of clujnapoca - utpress, 2014. – Р. 63-70.
 3. Шелудченко Л.С. Автоматизоване проектування деревно-чагарникової газо-пилозахисної смуги автодорожньої мережі. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Спец. вип. – ПДАТУ, Кам’янець-Подільський, 2014. – С. 152-154.
 4. Шелудченко Л.С., Шелудченко Б.А., Вознюк С.В. Аналітичне обґрунтування параметрів лакунарності лісових газо-пилозахисних смуг автомобільних доріг. Наук.-техн. журнал «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування». Спец. вип. – ІФНТУНГ, Івано-Франківськ, 2014. – С. 56-60.
 5. SheludchenkoL., Voznyuk S., Nosko V. The theoretical basis of the process of transport of contaminants in the prideaux-roznych landscapes in the presence of the dust belts. Scientific journal “Ecological safety”: Kremenchuk: KrNU, 2015. – Number 1/2015 (19). – Р. 22-25.
 6. Шелудченко Л.С., Вознюк С.В. Аналіз впливу дорожньо-транспортного комплексу на атмосферне повітря в Хмельницькій області. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К.: ВЦ НУБіП України, 2015. – Вип. 214. – С. 58-64.
 7. Sheludchenko L., Voznyuk S. The results of analytical investigation of aerodynamic properties forest gas-dustproofings trips with artificially created lacunar cavities. Scientific journal “Ecological safety”. Kremenchuk: KrNU, 2016. – Number 1/2016 (21). – Р. 81-84.
 8. Шелудченко Л.С., Носко В.Л., Овчарук О.В. Аналітичне моделювання обсягів диспергування мінеральних речовин автотранспортним потоком при руйнуванні автодорожнього покриття. Науковий журнал «Екологічна безпека». Кременчук: КрНУ, 2017 № 1/2017 (23). – С. 58-62.
 9. Шелудченко Л.С. Дослідження матеріального балансу «пальне – викиди». Склад та обсяги шкідливих викидів, які продукуються автотранспортними потоками. Наук.-техн. журнал «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування». Вип. № 2 (16) – ІФНТУНГ, Івано-Франківськ, 2017. – С. 133-140.
 10. Шелудченко Л.С. Аналітичне оцінювання обсягів викидів диспергованої сажі автотранспортними потоками. Наук.-практ. журнал «Екологічні науки». Вип. №3-4 2017 (18-19) – Держ. екол. академія післядипломної освіти і управління, Київ, 2017. – С. 24-27.
 11. Шелудченко Л.С. Екологічна безпека ландшафтів природно-територіальних комплексів, які трансформовано автотранспортними мережами. Науковий журнал «Екологічна безпека». Кременчук: КрНУ, 2017 № 2/2017 (24). – С. 9-13.
 12. Sheludchenko L. Dynamics modeling of traffic-related exhaust aerosol. Scientific journal «Environmental problems» Vol. 2, №4. – Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2017. – P. 191-194.
 13. Sheludchenko L. Optimization of structural parameters of the cross-sectional profile of reserve and technological lanes of highways. Intellectual Archive Bulletin (ID 1911), March 2018. – 6 c.: The Library and Archives Canada: collectionscanada.gc.ca/ourl/res.php?url_ver=Z39.88.
 14.  Шелудченко Л.С., Овчарук О.В., Кобринська Л.М. Синхронізація колективного руху потоків автотранспортних засобів у вузлах автодорожньої мережі. The international research and practical conference: «The development of technical sciences: problems and solutions». – Brno: Baltija Publishing, 2018. – P. 176-180.
 15. Шелудченко Л.С. Динаміка емісії пилових аерозолів внаслідок трибологічного зношування дорожнього покриття автомобільної дороги рушієм автотранспортних засобів. Науковий журнал «Екологічна безпека». Кременчук: КрНУ, 2018 № 1/2018 (25). – С. 69-75.
 16. Шелудченко Л.С.Екологічна безпека автодорожньої мережі, як відкритої термодинамічної системи. Наук.-техн. журнал «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування». Вип. №1 (17) – ІФНТУНГ, Івано-Франківськ, 2018. – С.86 - 91.
 17. Шелудченко Л.С., Чинчик О.С., Поліщук Д.В. Функціональні ознаки автотранспортного потоку та шляхи забезпечення екологічної безпеки природних територій. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки Том 29 (68) №4 2018. Частина 2, Київ, 2018. С. 163 – 167.
 18. Шелудченко Л.С. Динамика миграции газопылевых аэрозолей, произведенных автотранспортными потоками. Ежеквартальный научно-технический журнал «Гидрометеорология и экология» № 2 (89), Министерство энергетики Республики Казахстан, Республиканское государственное предприятие «Казгидромет», Алматы, 2018. – С. 52-63.
 19. Шелудченко Л.С., Поліщук Д.В. Екологічна оцінка шумового забруднення міста, спричиненого діяльністю автотранспортних засобів і стаціонарних джерел. Екологічні науки: науково-практичний журнал №4 (23). Київ: Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, 2018. С. 10-14.
 20. Шелудченко Л.С., Шмандій В.М. Екологічна оцінка та прогнозування динаміки трансформації ландшафту під впливом дії автотранспортної мережі. Науковий журнал «Екологічна безпека». Кременчук: КрНУ, 2018 № 2/2018 (26). – С. 70-75.
 21. Шелудченко Л.С., Овчарук О.В., Гуцол Т.Д. Экологическая характеристика конструкций газо-пылезащитных лесополос автомобильных дорог». European Journal of Intelligent Transportation Systems 1(1), November 2018/ P. 7-14.
 22. Шелудченко Л.С. Поліщук Д.В., Комарніцький С.П., Носко В.Л., Кобринська Л.В. Забезпечення експлуатаційної надійності конструкції автомобільних доріг шляхом дослідження її реологічних властивостей. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки Том 29 (68) №6 2018. Частина 2, Київ, 2018. С. 163 – 167.
 23. Шелудченко Л.С.,Комарніцький С.П., Замойський  С.М., Теренов Д.Б. Екологічне оцінювання обсягів викидів диспергованої сажі потоками автотранспортних засобів. Екологічні науки: науково-практичний журнал № 25. Київ: Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, 2019.
 24. Sheludchenko L., Ivanyshyn V., Hutsol T., Rud A., Skorobogatov D. Mass transfer management and deposition of contaminants within car road zones. Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference / Volume 1. Rezekne Academy of Technologies, (2019). P. 70-74. (SCOPUS).

Монографії

 1. Шелудченко Л.С. Аеродинаміка газо-пилових повітряних аерозолів / Б.А. Шелудченко, С.М. Кухарець, Л.С. Шелудченко, Я.Д. Ярош, В.Р. Білецький. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – 95 с. ISBN: 978-3-659-93838-2.
 2. Еколого-технологічна оптимізація опорного каркасу автодорожньої мережі. Шелудченко Л.С., Чинчик О.С., Овчарук О.В., Носко В.Л. Раціональне використання ресурсів в умовах екологічно стабільних територій: колективна монографія / за ред. П.В. Писаренка, Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб. – Полтава: ТОВ НВП Укрпромторгсервіс, 2018. – С. 300-310. ISBN: 978-617-7464-15-9.
 3. Шелудченко Л.С., Шмандій В.М., Ригас Т.Є. Екологічна небезпека експлуатаційного руйнування автомобільних доріг. Монографія – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 93 с. ISBN: 978-620-2-07234-2.
 4. Шелудченко Л.С. Розроблення конструкцій газо-пилозахисних лісосмуг автодорожньої мережі / Л.С. Шелудченко. – Кам’янець-Подільський: В-во ПДАТУ, 2015. – 134 с.
 5. Шелудченко Л.С. Механіка контактного руйнування автомобільних доріг / Б.А. Шелудченко, Л.С. Шелудченко. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Каліграф», 2016. – 66 с. ISBN: 978-966-1686-07-5.
 6. Шелудченко Л.С. Автомобільні дороги: експлуатаційна надійність та екологічна безпека / Л.С. Шелудченко. – Кам’янець-Подільський: В-во ПДАТУ, 2017. – 62 с.

Патенти

 1. Патент України №99998 Лісова газо-пилозахисна смуга автомобільної дороги. Л.С. Шелудченко, Б.А. Шелудченко, С.В. Вознюк, І.А. Шелудченко (Україна). – u201501052; заявлено 10.02.2015; опубл. 25.06.2015, Бюл. №12.
 2. Патент України №109012 Газо-пилозахисна лісосмуга автомобільної дороги. Л.С.Шелудченко, С.В. Вознюк, Б.А.Шелудченко, В.Б. Гаврилюк (Україна). – u201601003; заявлено 08.02.2016; опубл. 10.08.2016, Бюл. №15.

Навчальні посібники

 1. Шелудченко Л.С., Шелудченко Б.А., Бахмат О.М., Чинчик О.С., Овчарук О.В. Моделювання і прогнозування динаміки природно-техногенних геоекосистем: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: В-во ТОВ «Каліграф», 2017. – 216 с. ISBN: 978-966-1686-09-5.

Методичні рекомендації

 1. С.П. Комарніцький, Л.С. Шелудченко, Ю.П. Фірман, С.М. Замойський, В.А. Мельник, Д.Б. Теренов. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Експертиза транспортних пригод» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) // Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. – 51 с.
 2. С.П. Комарніцький, Л.С. Шелудченко, Ю.П. Фірман, С.М. Замойський, В.А. Мельник, Д.Б. Теренов. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Інноваційні інженерно-транспортні технології» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) // Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. – 32 с.