404

Роляк Олександр Анатолійович

Науковий ступінь: кандидат технічний наук
Вчене звання: доцент

: (03849) 68-3-46
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID:

Місце і дата народження:
26 квітня 1967 року в м. Мелітополь Запорізької області


Освіта:
Повна вища.
В 1993 році закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут (сьогодні Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю «Механізація сільського господарства»", ОКР спеціаліст.
В 1997 році закінчив Національний аграрний університет за спеціальністю «Професійне навчання», ОКР спеціаліст.
В 2014 році закінчив Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі», ОС бакалавр.
Кандидатську дисертацію на тему: «Забезпечення стабільності роботи бурякозбиральних машин при змінних параметрах системи автоводіння» захистив у 1999 році.
Вчене звання доцента присвоєно у 2012 році.


Напрями наукових досліджень:
«Розробка пристроїв для контролю і автоматичного регулювання завантаження двигуна».


Викладає навчальні дисципліни:
«Автомобілі», «Автомобільні двигуни», «Технічна експлуатація автомобілів», «Трактори і автомобілі».

Діяльність:

  • З 2000 року по 2002 рік – асистент кафедри тракторів, автомобілів та енергетичних засобів Подільської державної аграрно-технічної академії (з 2004 року – Подільського державного аграрно-технічного університету).
  • З 2002 року по теперішній час – доцент кафедри тракторів, автомобілів та енергетичних засобів Подільської державної аграрно-технічної академії (з 2004 року – Подільського державного аграрно-технічного університету).
  • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті

1. Роляк О.А. Дослідження спірних положень теорії кочення пружного колеса / Зб. наук. праць ПДАТУ. Технічні науки. № 19. – 2011. – с. 507-515.

2. Роляк О.А., Поляшенко С.О., Майсус В.В. Експлуатаційні та екологічні показники дизельних двигунів при застосування біодизеля / Зб. наук. Праць ПДАТУ. Сучасні проблеми збалансованого природокористування. – 2012. – с. 193-200.

3. Роляк О.А. Удосконалення техніко-економічних показників ДВС при роботі на несталих режимах. Зб. наук. Праць  ПДАТУ. – 2012. – с. 454-458.

4. Поляшенко С.О., Роляк О.А., Цикалюк Ю.О. Підвищення паливної економічності та екологічних показників дизелів вантажних автомобілів типу 6510 за рахунок поліпшення параметрів повітропостачання / Сільськогосподарські машини. Випуск 25. – 2013. – с. 104-111.

5. Поляшенко С.О., Роляк О.А., Цикалюк Ю.О. Вплив швидкості полотна транспортера бурякозбиральних машин на пошкодження і розсівання коренеплодів цукрового буряка / Сільськогосподарські машини. Випуск 29-30. – 2014. – с. 81-89.

6. Поляшенко С.О., Єсіпов О.В., Роляк О.А. Завантаження кузова транспортного засобу транспортером коренезбиральної машини / Зб. наук. праць ПДАТУ. Технічні науки. № 22. – 2014. – с. 429-433.

7. Майсус В.В., Цикалюк Ю.О., Роляк О.А. Методика застосування відеоматеріалів і презентацій при викладанні технічних дисциплін / Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв в навчальних закладах вищої та професійної освіти». – Кам'янець-Подільський: ФОП Сисін Я.І., 2015. – с. 227-230.

8. Методичні основи викладання дисципліни «Гідравліка» при підготовці студентів агроінженерів / Віктор Дуганець, Олександр Роляк, Сергій Олексійко // Проблеми підготовки фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти : збірник наукових праць ІIІ міжнар. наук.-метод. конф. 04 жовтн. 2019 р. Ч. 1. (ПДАТУ, м. Кам'янець-Подільський). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2019. – 240 с. – С. 116-119.

Методичні рекомендації

  1. Дуганець В.І., Бурдега В.Ю., Дуганець В.І., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Пукас В.Л. Наскрізна практика. Методичні рекомендації з організації та проведення наскрізної практики для студентів галузі знань 27 «Транспорт спеціальності» 274 «Автомобільний транспорт» Кам'янець-Подільський: Подільський ДАТУ, 2018 - 54 с.
  2. Дуганець В.І., Роляк О.А., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Пукас В.Л. Тепловий розрахунок двигуна внутрішнього згоряння. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Автомобільні двигуни» для студентів спеціальності» 274 «Автомобільний транспорт» Кам'янець-Подільський: Подільський ДАТУ, 2018 - 26 с.
  3. Дуганець В.І., Роляк О.А., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Пукас В.Л. Розрахунок і аналіз тягово-динамічних властивостей та паливної економічності автомобіля. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Автомобілі» для студентів спеціальності» 274 «Автомобільний транспорт» Кам'янець-Подільський: Подільський ДАТУ, 2018 - 42 с.
  4. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Гідравліка» для здобувачів вищої освіти інженерно-технічного факультету спеціальності  208 «Агроінженерія» / Укладачі І.І. Водяник, В.І. Дуганець, О.А. Роляк, В.В. Майсус, С.Л. Олексійко, В.Л. Пукас. За ред. І.І. Водяника. - Кам'янець-Подільський, ПДАТУ, 2019. – 60 с.
  5. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня спеціальностей 015 «Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)» та 274 «Автомобільний транспорт» П.П. Краснолуцький, В.І. Дуганець, О.А. Роляк, В.В. Майсус, С.Л. Олексійко, В.Л. Пукас. Кам'янець-Подільський: Подільський ДАТУ 2020. - 68 с.
  6. Альтернативні енергоустановки : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / Подільський державний аграрно-технічний університет; Пукас В. Л., Роляк О. А., Дуганець В. І, Майсус В. В., Олексійко С. Л. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 88 с.