568

Пукас Віталій Леонідович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання:

: (03849) 68-3-46
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-0083-7359
Scholar
Publons
Scopus

Місце і дата народження:
19 квітня 1985 року в с. Гірчична Дунаєвецького району Хмельницької області.


Освіта:
Повна вища. У 2009 році закінчив Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю «Професійне навчання. Механізація сільськогосподарського виробництва та гідромеліоративних робіт», ОС магістр.

Кандидат технічних наук з 2020 року. Дисертацію на тему: «Обґрунтування параметрів технічного забезпечення технологічного процесу збирання цукрових буряків» захищено 16 липня 2020 року у спеціалізованій вченій раді Львівського національного аграрного університету.


Напрям наукового дослідження:
«Дослідження основних параметрів транспортних складових технологічних систем збирання сільськогосподарських культур».


Викладає навчальні дисципліни:
«Альтернативні енергоустановки», «Гідравліка», «Гідравліка та водопостачання в агропромисловому комплексі», «Експлуатаційні матеріали», «Моделювання технологічних процесів», «Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту», «Нові енергетичні засоби», «Паливо-мастильні матеріали», «Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали», «Прикладні комп'ютерні технології», «Трактори і автомобілі».


Діяльність:

 • З 2010 року по 2013 рік – майстер виробничого навчання кафедри машиновикористання в АПК Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 2013 року по жовтень 2016 року – аспірант кафедри тракторів, автомобілів та енергетичних засобів Подільського державного аграрно-технічного університету. Працював над кандидатською дисертацією на тему «Обґрунтування параметрів технічного забезпечення технологічних процесів збирання цукрових буряків».
 • З листопада 2016 року по серпень 2019 року – лаборант кафедри тракторів, автомобілів та енергетичних засобів Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З вересня 2017 року по теперішній час – асистент кафедри тракторів, автомобілів та енергетичних засобів Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті

 1. Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Волинкін М.П., Пукас В.Л., Олексійко С.Л. Розробка і дослідження системи автоматичного регулювання частоти обертання тракторного дизеля з двоімпульсним регулятором. Збірник наукових праць: випуск 23 – Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2015. – 244 с.; табл., рис. - С. 183-193.
 2. Дуганець В.І., Пукас В.Л., Луб П.М. Агрометеорологічно зумовлений фонд часу на виконання технологічних процесів збирання цукрових буряків. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь: ТДАТУ, 2018. Вип. 8, т. 2. С. 15–23. DOI: 10.31388/2220-8674-2018-2
 3. Дуганець В.І. Результати статистичного імітаційного моделювання та визначення впливу часу початку технологічних процесів збирання цукрових буряків на своєчасність їх виконання. / Дуганець В.І., Пукас В.Л., Луб П.М., Днесь В.І. // Механізація та електрифікація сільського господарства. Глеваха, 2018. Вип. 8(107). С. 209–218.
 4. Дуганець В.І. Статистичні закономірності формування початкових біологічно-предметних умов для виконання технологічних процесів збирання цукрових буряків. / Дуганець В.І., Пукас В.Л., Луб П.М., Шарибура А.О. // Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. 2018. № 22. С. 107–112.
 5. Луб П.М. Узгодження складових проектного середовища технологічних систем збирання врожаю сільськогосподарських культур [Електронний ресурс] / П.М. Луб, А.О. Шарибура, Л.Л. Сидорчук, В.Л. Пукас // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. - 2019. - № 2. - С. 66-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vntux_ctr_2019_2_12.
 6. Дуганець В.І. Узгодження часу початку технологічних процесів збирання врожаю та виробничої площі цукрових буряків із параметрами їх технічного забезпечення. Дуганець В.І., Пукас В.Л., Луб П.М. // Механізація та електрифікація сільського господарства: міжвідом. темат. наук. зб. –  Глеваха, 2019. – Вип. 8(108). – С. 109–116.
 7. Дуганець В.І. Обґрунтування сезонного навантаження бурякозбирального комбайна СКС-624 «Палессе BS624-1» за різного часу початку збиральних робіт. / В.І. Дуганець, В.Л. Пукас, П.М. Луб, В.І. Днесь // Механізація та електрифікація сільського господарства: міжвідом. темат. наук. зб. – Глеваха, 2019. – Вип. 9(108). – С. 200–209. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mesg_2019_9_28.
 8. Олексійко Сергій. Системний підхід до підготовки майбутніх фахівців агроінженерного профілю / Сергій Олексійко, Віталій Пукас // Проблеми підготовки фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти : збірник наукових праць ІIІ міжнар. наук.- метод. конф. 04 жовтн. 2019 р. Ч. 2. (ПДАТУ, м. Кам'янець– Подільський). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2019. – 233 с. – С. 67-70.
 9. Інформаційно-аналітичний супровід управлінських рішень у проєктах Збирання сільськогосподарських культур / П.М. Луб, А.В. Татомир, Л.Л. Сидорчук, А.О. Шарибура, В.Л. Пукас // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1. – С. 50-55.
 10. Korchak, M., Yermakov, S., Maisus, V., Oleksiyko, S., Pukas, V., Zavadskaya, I. Problems of field contamination when growing energy corn as monoculture / (2020) E3S Web of Conferences, 154, art. no. 01009.
 11. Дуганець В.І., Пукас В.Л., Майсус В.В., Олексійко С.Л. Удосконалений регулятор тиску рідини // Мировая наука: проблемы, перспективы и инновации. Тезисы докладов 5-й Международной научно-практической конференции. Perfect Publishing. Торонто, Канада. 2021. Стр. 540-548.
 12. Lub, P. The information technology use for studying the impact of the project environment on the timelines of the crops harvesting projects / V. Pukas, A. Sharybura, R. Chubyk, O. Lysiuk // CEUR Workshop Proceedings, 2nd International Workshop IT Project Management, ITPM. – Slavsko, Lviv Region; Ukraine; 16-18 February 2021. – Volume 2851, Pages 324-333.
 13. Луб П.М. Управління часом у виробничих проєктах із врахуванням впливу турбулентного проєктного середовища / П.М. Луб, А.О. Шарибура, В.В. Пташник, В.Л. Пукас, Т.М. Шелест // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Strategic management, portfolio, program and project management : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 1 (3). – С. 48-54.
 14. Дуганець В.І. Гідравлічний поршневий двигун з кривошипно-шатунним механізмом / В.І. Дуганець, В.Л. Пукас, В.В. Майсус, С.Л. Олексійко // Подільський вісник, сільське господарство, техніка, економіка. № 34.

 Патенти

 1. Пат. 98601 Україна, МПК (2015.01) В60S 9/00. Підйомний механізм кузова самоскидного засобу / Дуганець В.І., Божок А.М. Заявл. 29.12.14; Опубл. 27.04.2015, Бюл. № 8. – 6 с.
 2. Пат. 104727 Україна, МПК (2016.01) F04B 45/00. Компресорна установка / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Волинкін М.П. Заявл. 21.09.15; Опубл. 10.02.2016. Бюл. № 3. – 6 с.
 3. Пат. 106113 Україна, МПК (2016.01) F15С 3/00. Гідравлічний серводвигун з двома диференціалами  / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Волинкін М.П., Олексійко С.Л., Пукас В.Л. Заявл. 27.11.15; Опубл. 11.04.2016. Бюл. № 7.
 4. Пат. 106999 Україна, МПК (2016.01) F01С 20/00 F01С 20/08. Двоімпульсний пневматичний регулятор частоти обертання дизельного двигуна / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Волинкін М.П., Олексійко С.Л., Пукас В.Л. Заявл. 24.01.15; Опубл. 10.05.2016. Бюл. № 9.
 5. Пат. 113826 Україна, МПК (2016.01) F02Р 5/00. Вакуумний двічідиференціальний регулятор кута випередження запалювання карбюраторного двигуна / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Волинкін М.П., Олексійко С.Л., Пукас В.Л. Заявл. 16.09.16; Опубл. 10.02.2017. Бюл. № 3.
 6. Пат. 114703 Україна, МПК (2017.01) G05B 13/00 G05D 16/00.   Стабілізатор тиску палива / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Волинкін М.П., Пукас В.Л., Олексійко С.Л. Заявл. 28.10.16; Опубл. 10.03.2017. Бюл. № 5.
 7. Пат. 117974 Україна, МПК (2017.01) А01F 29/00.   Подрібнювач рослинних стебел на поверхні поля / Філенко В.М., Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Пукас В.Л., Олексійко С.Л., Волинкін М.П. Заявл. 01.03.17; Опубл. 10.07.2017. Бюл. № 13.
 8. Пат. 121526 Україна, МПК (2017.01) G06G 5/00, F16H 39/00, F16H48/00.  Диференціатор привода робочого обладнання / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Пукас В.Л., Олексійко С.Л., Волинкін М.П. Заявл. 09.06.17; Опубл. 11.12.2017. Бюл. № 23.
 9. Пат. 122088 Україна, МПК (2017.01) А01F 29/00.Пневмомеханічний  подрібнювач рослинних стебел на поверхні поля / Філенко В.М., Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Пукас В.Л., Олексійко С.Л., Волинкін М.П. Заявл. 29.06.17; Опубл. 26.12.2017. Бюл. № 24.
 10. Пат. 122837 Україна, МПК (2006.01) 77/08, F02B. Система рециркуляції відпрацьованих газів дизеля з турбонаддувом / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Пукас В.Л., Олексійко С.Л., Волинкін М.П. Заявл. 21.08.17; Опубл. 25.01.2018. Бюл. № 2.
 11. Пат. 123923 Україна, МПК (2017.01) F01Р 7/16. Термостат системи охолодження теплового двигуна / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Волинкін М.П., Олексійко С.Л., Пукас В.Л., Філенко В.М. Заявл. 20.10.17; Опубл. 12.03.2018. Бюл. № 5.
 12. Пат. 125855 Україна, МПК (2018.01) F02D 1/00. Триімпульсний пневматичний всережимний регулятор частоти обертання дизеля / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Волинкін М.П., Олексійко С.Л., Пукас В.Л., Філенко В.М. Заявл. 26.12.17; Опубл. 25.05.2018. Бюл. № 10.
 13. Пат. 130076 Україна, МПК (2018.01) E02B 9/00. Гравістатична насосна станція / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 16.05.18; Опубл. 26.11.2018. Бюл. № 22.
 14. Пат. 133052 Україна, МПК (2019.01) B60K 15/00. Паливний бак двигуна внутрішнього згоряння / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 24.09.18; Опубл. 25.03.2019. Бюл. № 6.
 15. Пат. 137096 UA, МПК (2019.01) F04В 47/00. Автоматизований пневматичний підйомник для рідини / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. – № а 201901529 ; заявл. 15.02.19 ; опубл. 10.10.2019. Бюл. № 19.
 16. Пат. 141044 Україна, МПК (2006.01) F02М 7/08. Прискорювальний насос карбюратора / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 01.07.19; Опубл. 25.03.2020. Бюл. № 6.
 17. Пат. 141180 Україна, МПК (2006.01) F02D 1/02. Теплообмінний апарат із змішаним рухом теплоносіїв і регулятором тяги димоходів / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 12.08.19; Опубл. 25.03.2020. Бюл. № 6.
 18. Пат. 141074 Україна, МПК (2006.01) G05D 16/08. Регулятор тиску рідини / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 27.01.20; Опубл. 10.07.2020. Бюл. № 13.
 19. Пат. 145035 Україна, МПК (2020.01) F15D 15/00. Гідравлічний поршневий двигун з кривошипно-шатунним механізмом / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 13.07.20; Опубл. 10.11.2020. Бюл. № 21.
 20. Пат. 146152 Україна, МПК G01R 1/20 (2006.01). Манометричний датчик температури / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 14.09.20; Опубл. 21.01.2021. Бюл. № 3.
 21. Пат. 147161 Україна, МПК G01F 1/07 (2006.01). Лічильник виробленої теплоти / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 18.12.20; Опубл. 15.04.2021. Бюл. № 15.

 Методичні рекомендації

 1. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни  «Гідравліка та основи водопостачання» Дуганець В.І., Майсус В.В. Олексійко С.Л., Пукас В.Л. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2016. – 34с.
 2. Дуганець В.І., Бурдега В.Ю., Дуганець В.І., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Пукас В.Л. Наскрізна практика. Методичні рекомендації з організації та проведення наскрізної практики для студентів галузі знань 27 «Транспорт спеціальності» 274 «Автомобільний транспорт» Кам'янець-Подільський: Подільський ДАТУ, 2018 - 54 с.
 3. Дуганець В.І., Роляк О.А., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Пукас В.Л. Тепловий розрахунок двигуна внутрішнього згоряння. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Автомобільні двигуни» для студентів спеціальності» 274 «Автомобільний транспорт» Кам'янець-Подільський: Подільський ДАТУ, 2018 - 26 с.
 4. Дуганець В.І., Роляк О.А., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Пукас В.Л. Розрахунок і аналіз тягово-динамічних властивостей та паливної економічності автомобіля. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Автомобілі» для студентів спеціальності» 274 «Автомобільний транспорт» Кам'янець-Подільський: Подільський ДАТУ, 2018 - 42 с.
 5. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Гідравліка» для здобувачів вищої освіти інженерно-технічного факультету спеціальності  208 «Агроінженерія» / Укладачі І.І. Водяник, В.І. Дуганець, О.А. Роляк, В.В. Майсус, С.Л. Олексійко, В.Л. Пукас. За ред. І.І. Водяника. - Кам'янець-Подільський, ПДАТУ, 2019. – 60 с.
 6. Пукас В. Л. Альтернативні енергоустановки : збірник тестових завдань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / Подільський державний аграрно-технічний університет; Пукас В. Л., Дуганець В. І., Майсус В. В., Олексійко С. Л. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 28 с.
 7. Пукас В. Л. Альтернативні енергоустановки : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / Подільський державний аграрно-технічний університет; Пукас В. Л., Роляк О. А., Дуганець В. І, Майсус В. В., Олексійко С. Л. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 88 с.
 8. Пукас В. Л. Альтернативні енергоустановки : методичні рекомендації до проведення практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / Подільський державний аграрно-технічний університет; Пукас В. Л., Дуганець В. І., Майсус В. В., Олексійко С. Л. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 68 с.
 9. Пукас В. Л. Альтернативні енергоустановки : методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / Подільський державний аграрно-технічний університет; Пукас В. Л., Дуганець В. І., Майсус В. В., Олексійко С. Л. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 48 с.
 10. Водяник І. І. Трактори і автомобілі : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» / Подільський державний аграрно-технічний університет; Водяник І. І., Дуганець В. І., Пукас В. Л., Майсус В. В., Олексійко С. Л. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 44 с.
 11. Пукас В. Л. Альтернативні енергоустановки : електронний навчальний курс для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» на платформі MOODLE [Електронний ресурс] / Подільський державний аграрно-технічний університет; Пукас В. Л. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – Режим доступу :  http://pdatu.net.ua/course/view.php?id=2107. – Назва з екрану.
 12. Гідравліка та водопостачання АПК: Методичні рекомендації до лабораторних занять для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / В.І. Дуганець, П.П. Краснолуцький, С.Л. Олексійко. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 90 с.