545

Олексійко Сергій Леонідович

Науковий ступінь:
Вчене звання:

: (03849) 68-3-46
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-3092-6790
Scholar
Scopus

Місце і дата народження:
23 серпня 1968 року в с. Голенищево Чемеровецького району Хмельницької області.


Освіта:
Повна вища. В 1993 році закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут (сьогодні Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю «Механізація сільського господарства», ОКР спеціаліст. В 2014 році закінчив Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю «Транспортні технології», ОС бакалавр.


Напрями наукових досліджень:
«Розробка пристроїв для контролю і автоматичного регулювання завантаження двигуна».


Викладає навчальні дисципліни:
«Автомобілі», «Автомобільні двигуни», «Трактори і автомобілі», «Газопостачання в АПК», «Гідравліка», «Електронне та електричне обладнання автомобілів», «Енергозбереження в теплоенергетичних системах та комунально-житловому господарстві», «Комп'ютерна діагностика автомобілів», «Основи діагностики і  технічної сертифікації автомобілів», «Основи сертифікації автомобілів», «Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали», «Сучасні тенденції розвитку конструкції автомобілів», «Теплотехніка», «Теплотехніка і гідравліка», «Теплотехніка і теплоенергетичні установки», « «Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів».


Діяльність:

 • З 1993 року по 2007 рік – асистент кафедри тракторів, автомобілів та енергетичних засобів Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту (сьогодні Подільський державний аграрно-технічний університет).
 • З 2001 року по 2004 рік – навчання в аспірантурі Подільської державної аграрно-технічної академії за спеціальністю «Трактори та автомобілі» (сьогодні Подільський державний аграрно-технічний університет).
 • З 2007 року по 2014 рік – асистент кафедри транспортних технологій Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 2014 року по теперішній час – асистент кафедри тракторів, автомобілів та енергетичних засобів Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті

 1. Дуганець В.І., Олексійко С.Л. Особливості методики викладання дисциплін «Гідравліка» при підготовці студентів напряму 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва». / Матеріали Х Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми підготовки фахівців аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти». Збірник наукових праць. Під заг. ред. І.М. Бендери, Л.Ю. Збаравської. – Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2014. – 572 с. – С. 189-192.
 2. В.І. Дуганець, А.М. Божок, В.В. Майсус, С.Л. Олексійко, М.П. Волинкін. Розробка і дослідження гідропривода підйомного механізму самоскидного кузова. Збірник наукових праць: випуск 23 / Подільський державний аграрно-технічний університет; за ред. доктора економічних наук, професора, Заслуженого працівника сільського господарства України, ректора університету (голова) В.В.Іванишина. – Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2015. – 244 с.; табл., рис. – С. 53-62
 3. Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Волинкін М.П., Пукас В.Л., Олексійко С.Л. Розробка і дослідження системи автоматичного регулювання частоти обертання тракторного дизеля з двоімпульсним регулятором. Збірник наукових праць: випуск 23 – Кам'янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2015. – 244 с.; табл., рис. - С. 183-193.
 4. Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. Розробка системи автоматичного регулювання виробності компресорної установки. Збірник наукових праць : випуск 24. Технічні науки. Частина 2. /  Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам'янець-Подільський : Подільський державний аграрно-технічний університет, 2016. – 286 с.; табл., рис. – С. 100-108.
 5. Дуганець Віктор, Божок Аркадій, Олексійко Сергій. Плуг з пневматичними розпушувачами ґрунту. Сучасні проблеми землеробської техніки: збірник наукових праць XVIII міжн. наук. конф. (16-18 жовтня 2017 р., м. Кам'янець-Подільський). Тернопіль : Крок, 2017. 240 с. – С. 90-92.
 6. Віктор Дуганець, Наталія Дуганець, Василь Майсус, Сергій Олексійко  Стан і перспективи розвитку вітрової енергетики Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 28 лютого 2018. ‒ Вип. 33. ‒ 611 с. – С. 507-512.
 7. Олексійко, С.Л. Системний підхід до підготовки майбутніх фахівців агроінженерного профілю / Сергій Олексійко, Віталій Пукас // Проблеми підготовки фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти : збірник наукових праць ІIІ міжнар. наук.- метод. конф. 04 жовтн. 2019 р. Ч. 2. (ПДАТУ, м. Кам'янець–Подільський). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2019. – 233 с.  – С. 67-69.
 8. Методичні основи викладання дисципліни «Гідравліка» при підготовці студентів агроінженерів / Віктор Дуганець, Олександр Роляк, Сергій Олексійко // Проблеми підготовки фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти : збірник наукових праць ІIІ міжнар. наук.- метод. конф. 04 жовтн. 2019 р. Ч. 1. (ПДАТУ, м. Кам'янець-Подільський). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2019. – 240 с. – С. 116-119.
 9. Korchak, M., Yermakov, S., Maisus, V., Oleksiyko, S., Pukas, V., Zavadskaya, I. Problems of field contamination when growing energy corn as monoculture / (2020) E3S Web of Conferences, 154, art. no. 01009.
 10. Дуганець В.І., Пукас В.Л., Майсус В.В., Олексійко С.Л. Удосконалений регулятор тиску рідини // Мировая наука: проблемы, перспективы и инновации. Тезисы докладов 5-й Международной научно-практической конференции. Perfect Publishing. Торонто, Канада. 2021. Стр. 540-548.
 11. Олексийко С.Л. Методические основы организации самостоятельной работы студентов в процессе изучения общеинженерных дисциплин. [Електронний ресурс] / Семенишена Р.В.// Nauka I Studia (Польша).- 2021.-  Вип.4.- С. 111-117.- Електрон. версія друк. вид.- Режим доступу: http://nauka-i-studia.info/ojs/index.php/pl_ojs/article/view/131.
 12. Гідравлічний поршневий двигун з кривошипно-шатунним механізмом / В.І. Дуганець, В.Л. Пукас, В.В. Майсус, С.Л. Олексійко // Подільський вісник, сільське господарство, техніка, економіка. № 34.

Патенти

 1. Пат. 106113 Україна, МПК (2016.01) F15С 3/00. Гідравлічний серводвигун з двома диференціалами / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Волинкін М.П., Олексійко С.Л., Пукас В.Л. Заявл. 27.11.15; Опубл. 11.04.2016. Бюл. № 7.
 2. Пат. 106999 Україна, МПК (2016.01) F01С 20/00 F01С 20/08. Двоімпульсний пневматичний регулятор частоти обертання дизельного двигуна / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Волинкін М.П., Олексійко С.Л., Пукас В.Л. Заявл. 24.1.15; Опубл. 10.05.2016. Бюл. № 9.
 3. Пат. 113826 Україна, МПК (2016.01) F02Р 5/00. Вакуумний двічідиференціальний регулятор кута випередження запалювання карбюраторного двигуна / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Волинкін М.П., Олексійко С.Л., Пукас В.Л. Заявл. 16.09.16; Опубл. 10.02.2017. Бюл. № 3.
 4. Пат. 114703 Україна, МПК (2017.01) G05B 13/00 G05D 16/00.   Стабілізатор тиску палива / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Волинкін М.П., Пукас В.Л., Олексійко С.Л. Заявл. 28.10.16; Опубл. 10.03.2017. Бюл. № 5.
 5. Пат. 117974 Україна, МПК (2017.01) А01F 29/00.   Подрібнювач рослинних стебел на поверхні поля / Філенко В.М., Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Пукас В.Л., Олексійко С.Л., Волинкін М.П. Заявл. 01.03.17; Опубл. 10.07.2017. Бюл. № 13.
 6. Пат. 121526  Україна, МПК (2017.01) G06G 5/00, F16H 39/00, F16H48/00.  Диференціатор привода робочого обладнання / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Пукас В.Л., Олексійко С.Л., Волинкін М.П. Заявл. 09.06.17; Опубл. 11.12.2017. Бюл. № 23.
 7. Пат. 122088 Україна, МПК (2017.01) А01F 29/00. Пневмомеханічний  подрібнювач рослинних стебел на поверхні поля / Філенко В.М., Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Пукас В.Л., Олексійко С.Л., Волинкін М.П. Заявл. 29.06.17; Опубл. 26.12.2017. Бюл. № 24.
 8. Пат. 122837 Україна, МПК (2006.01) 77/08, F02B. Система рециркуляції відпрацьованих газів дизеля з турбонаддувом / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Пукас В.Л., Олексійко С.Л., Волинкін М.П. Заявл. 21.08.17; Опубл. 25.01.2018. Бюл. № 2.
 9. Пат. 123923 Україна, МПК (2017.01) F01Р 7/16. Термостат системи охолодження теплового двигуна / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Волинкін М.П., Олексійко С.Л., Пукас В.Л., Філенко В.М. Заявл. 20.10.17; Опубл. 12.03.2018. Бюл. № 5.
 10. Пат. 125855 Україна, МПК (2018.01) F02D 1/00. Триімпульсний пневматичний всережимний регулятор частоти обертання дизеля / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Волинкін М.П., Олексійко С.Л., Пукас В.Л., Філенко В.М. Заявл. 26.12.17; Опубл. 25.05.2018. Бюл. № 10.
 11. Пат. 130076 Україна, МПК (2018.01) E02B 9/00. Гравістатична насосна станція / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 16.05.18; Опубл. 26.11.2018. Бюл. № 22.
 12. Пат. 133052 Україна, МПК (2019.01) B60K 15/00. Паливний бак двигуна внутрішнього згоряння / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 24.09.18; Опубл. 25.03.2019. Бюл. № 6.
 13. Пат. 137096 UA, МПК (2019.01) F04В 47/00. Автоматизований пневматичний підйомник для рідини / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. – № а 201901529 ; заявл. 15.02.19 ; опубл. 10.10.2019. Бюл. № 19.
 14. Пат. 141044 Україна, МПК (2006.01) F02М 7/08. Прискорювальний насос карбюратора / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 01.07.19; Опубл. 25.03.2020. Бюл. № 6.
 15. Пат. 141180 Україна, МПК (2006.01) F02D 1/02. Теплообмінний апарат із змішаним рухом теплоносіїв і регулятором тяги димоходів / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 12.08.19; Опубл. 25.03.2020. Бюл. № 6.
 16. Пат. 141074 Україна, МПК (2006.01) G05D 16/08. Регулятор тиску рідини / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 27.01.20; Опубл. 10.07.2020. Бюл. № 13.
 17. Пат. 145035 Україна, МПК (2020.01) F15D 15/00. Гідравлічний поршневий двигун з кривошипно-шатунним механізмом / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 13.07.20; Опубл. 10.11.2020. Бюл. № 21.
 18. Пат. 146152 Україна, МПК G01R 1/20 (2006.01). Манометричний датчик температури / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 14.09.20; Опубл. 21.01.2021. Бюл. № 3.
 19. Пат. 147161 Україна, МПК G01F 1/07 (2006.01). Лічильник виробленої теплоти / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 18.12.20; Опубл. 15.04.2021. Бюл. № 15.

Навчальні посібники

 1. Гідравліка: Навчально-методичний комплекс. Навчально-методичний посібник/ В.І. Дуганець, І.М. Бендера, В.А. Дідур та ін. / За ред. В.І. Дуганця, І.М. Бендери, В.А. Дідура. – Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2013 – 572 с.

Методичні рекомендації

 1. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни  «Гідравліка та основи водопостачання» Дуганець В.І., Майсус В.В. Олексійко С.Л., Пукас В.Л. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2016. – 34с.
 2. Дуганець В.І., Бурдега В.Ю., Дуганець В.І., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Пукас В.Л. Наскрізна практика. Методичні рекомендації з організації та проведення наскрізної практики для студентів галузі знань 27 «Транспорт спеціальності» 274 «Автомобільний транспорт». Кам'янець-Подільський: Подільський ДАТУ, 2018 - 54 с.
 3. Дуганець В.І., Роляк О.А., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Пукас В.Л. Тепловий розрахунок двигуна внутрішнього згоряння. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Автомобільні двигуни» для студентів спеціальності» 274 «Автомобільний транспорт». Кам'янець-Подільський: Подільський ДАТУ, 2018 - 26 с.
 4. Дуганець В.І., Роляк О.А., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Пукас В.Л. Розрахунок і аналіз тягово-динамічних властивостей та паливної економічності автомобіля. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Автомобілі» для студентів спеціальності» 274 «Автомобільний транспорт». Кам'янець-Подільський: Подільський ДАТУ, 2018 - 42 с.
 5. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Гідравліка» для здобувачів вищої освіти інженерно-технічного факультету спеціальності  208 «Агроінженерія» / Укладачі І.І. Водяник, В.І. Дуганець, О.А. Роляк, В.В. Майсус, С.Л. Олексійко, В.Л. Пукас. За ред. І.І. Водяника. - Кам'янець-Подільський, ПДАТУ, 2019. – 60 с.
 6. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня спеціальностей 015 «Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)» та 274 «Автомобільний транспорт» П.П. Краснолуцький, В.І. Дуганець, О.А. Роляк, В.В. Майсус, С.Л. Олексійко,  В.Л. Пукас. Кам'янець-Подільський: Подільський ДАТУ, 2020. - 68 с.
 7. Альтернативні енергоустановки : збірник тестових завдань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / Подільський державний аграрно-технічний університет; Пукас В. Л., Дуганець В. І., Майсус В. В., Олексійко С. Л. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 28 с.
 8. Альтернативні енергоустановки : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / Подільський державний аграрно-технічний університет; Пукас В.Л., Роляк О.А., Дуганець В.І, Майсус В.В., Олексійко С.Л. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 88 с.
 9. Альтернативні енергоустановки : методичні рекомендації до проведення практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / Подільський державний аграрно-технічний університет; Пукас В.Л., Дуганець В.І., Майсус В.В., Олексійко С.Л. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 68 с.
 10. Альтернативні енергоустановки : методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / Подільський державний аграрно-технічний університет; Пукас В.Л., Дуганець В.І., Майсус В.В., Олексійко С.Л. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 48 с.
 11. Трактори і автомобілі : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» / Подільський державний аграрно-технічний університет; Водяник І.І., Дуганець В.І., Пукас В.Л., Майсус В.В., Олексійко С.Л. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 44 с.