2296

Місюк Микола Васильович

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

: (067) 975 36 05
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-2903-7715
Scholar
ScopusPublons

Місце і дата народження:
18 липня 1961 року, с.Абрикосівка, Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.


Освіта:
Вища. У 1984 р. закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут (тепер Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю «Економіка і організація сільськогосподарського виробництва» та здобув кваліфікацію економіст-організатор сільськогосподарського виробництва.

Докторську дисертацію на тему: «Регіональна структура та організація ринку продукції скотарства: теорія, методологія, стратегія» захистив у 2013 році. В 2014 році присвоєно вчене звання професор.


Напрям наукового дослідження:
«Механізми забезпечення функціонування ринку продовольства в контексті забезпечення продовольчої безпеки країни»


Викладає навчальні дисципліни:
«Економіка підприємств», «Концептуальні засади організації та реалізації обраних наукових досліджень»,  «Управління розвитком компанії», «Методологія і філософія викладання профільних дисциплін»


Діяльність:

 • 05.09.2000 р. – 01.09.2004 р. – асистент кафедри економіки галузей АПК (з вересня 2002 р. перейменована у кафедру економіки підприємств);
 • 01.09.2004 р. – 15.12.2005 р. – в. о. доцента кафедри економіки підприємств;
 • 15.12.2005 р. – 02.09.2013 р. – доцент кафедри економіки підприємств і соціально-трудових відносин;
 • 02.09.2013 р. – 01.09.2014 р. – в. о. професора кафедри економіки підприємств і соціально-трудових відносин Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • 01.09.2014 р. – 25.06.2015 р. – завідувач кафедри землеустрою та кадастру
 • 25.06.2015 р. - по теперішній час – декан економічного факультету
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

 

Підвищення кваліфікації та стажування:

 1. Підвищення кваліфікації «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України, ННІ Інститут післядипломної освіти (108год.), квітень 2015 року.
 2. Підвищення кваліфікації (стажування) в ННЦ «Інститут агарної економіки»з питань аграрної економіки 22.10.2022 р.
 3. Міжнародне стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (4 листопада – 10 грудня 2023 р.) Jagiellonian University, Польща-Україна

Монографії:

 1. Місюк М.В. Ринок продукції скотарства. Монографія. К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки, 2012. 330 с.
 2. Місюк М.В. Формування та розвиток регіонального ринку продукції скотарства. Монографія. Херсон: Грінь Д.С., 2013. 343 с.
 3. ivanyshyn, v.; Misiuk, M.; Zakhodym, M.; hutsol, t. (2018) Methodological aspects of the research formation and regional market development of animal production. Scientific achievements in environmental and life science. Scientific monograph, Krakow. 2018. Р. 30-41.
 4. Місюк М., Сушарник Я., Тріпак М., Заходим М. Забезпечення конкурентоспроможного розвитку галузі свинарства: монографія. За заг. ред. М. Місюка. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, ТНЕУ, 2019. 178 с.

 Основні публікації в наукових збірниках, періодичних та продовжуваних виданнях

 1. Місюк М.В., Заходим М.В. Становлення та розвиток регіонального ринку молока. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. Том 19, Вип. 3/1. 2014. С. 199-204.
 2. Місюк М.В. Інноваційно-інвестиційний підхід до формування та підвищення конкурентоспроможності продукції тваринництва. Економіка АПК № 3. -2016. – С. 74-79.
 3. Місюк М.В., Заходим М.В., Євстафієва Ю.М. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності продукції молокопереробних підприємств. Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference "Scientific Issues of the Modernity" (April 27, 2017, Dubai, UAE). № 5(21), Vol.2, May 2017.С. 21-27.
 4. Misyuk Mikola, Zakhodym Maryna, Pokotylska Natalia. Innovative approach for providing competitive development of agrarian enterprises. International Scientific Conference “Contemporare research trends in Agricultural Engineering” (Krakow, 25-27 of September 2017).
 5. Місюк М.В. Інноваційний підхід до забезпечення конкурентоспроможності продукції тваринництва. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми аграрної економіки: теорія, практика, стратегія» (12-13 жовтня 2017 р., м. Кам’янець-Подільський). – м. Кам’янець-Подільський: В-во «Аксіома».
 6. Місюк М.В., Заходим М.В. Методологія дослідження формування та розвитку ринку продукції тваринництва. Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. 2018. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2018_2_13 Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. Житомир: [б. в.]. ISSN 2410-3748.
 7. Boiko, V.Kwilinski, A.Misiuk, M.Boiko, L. Competitive advantages of wholesale markets of agricultural products as a type of entrepreneurial activity: The experience of Ukraine and Poland. Economic Annals-XXIЭта ссылка отключена., 2019, 175(1-2), рр.. 68–72.
 8. Mysyuk Mykola, Zakhodym Maryna, Ievstafieva Yulia, Susharnyk Yaroslav, Misko Alla, Reznik Nadiia. Problems of Food Security in Modern Conditions of Ukraine. International Journal of Advanced Science and Technology. Vol. 29, No. 9s, (2020), pp. 4606-4613.
 9. Misyuk Mykola, Zakhodym Maryna, Ievstafieva Yulia, Susharnyk Yaroslav, Misko Alla and Kafka Sofiia (2020). Strategic Plans of Management and Evaluation of the Mechanism of Qualitu of Territorial Management with Comparison of Audit of Efficiency Use of the Budget. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems presents peer-reviewed survey and original research articles. Volume 12/07. Speciale Issue. P. 1707-1711. (DOI: 5373/JARDCS/V12SP7/20202279)
 10. Misiuk, M.Podorozhna, T.Balynska, O.Kucher, O.Burlakov, O. (2020). Development of small hydroenergy in Ukraine and its legal regulation. E3S Web of Conferences, 2020, 154
 11. Місюк М.В., Заходим М.В. Розвиток ринку молока в контексті забезпечення продовольчої безпеки країни. Економіка АПК. 2021. № 1. С. 34-43. URL: http://www.eapk.org.ua/contents/2021/01/34 (категорія Б).
 12. Shahini, E., Misiuk, M., Zakhodym, M., Borkovska, V., Koval, N. (2023). Analysis of the economic efficiency of growing pigs for meat and its improvement. Scientific Horizons. Vol. 26, No. 6. P. 110–120. URI: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/1234567 (Scopus)
 13. Місюк М., Заходим М. (2023). Діджиталізація як інструмент відродження галузі тваринництва. Економіка АПК, 30(4), 10-24. URL: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202304010

 Навчально-методичні роботи:

 1. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики та написання звіту для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 051 «Економіка, 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»» денної та заочної форм навчання. Укл.: Місюк М.В., Корженівська Н.Л., Волощук К.Б., Волощук Ю.О., Федорчук Н.В., Коваль Н.В., Заходим М.В., Нісходовська О.Ю., Печенюк А.П. Кам'янець-Подільський:ЗВО «ПДУ», 2022. 48 с.
 2. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики та написання звіту для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 051 «Економіка, 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»» денної та заочної форм навчання. Укл.: Місюк М.В., Корженівська Н.Л., Волощук К.Б., Волощук Ю.О., Федорчук Н.В., Коваль Н.В., Заходим М.В., Нісходовська О.Ю., Печенюк А.П. Кам'янець-Подільський:ЗВО «ПДУ», 2022. 59 с.
 3. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи освітнього ступеня «Магістр» для студентів денної та дистанційної форми навчання за спеціальністю 051 «Економіка». Укл.: Місюк М.В., Волощук К.Б., Корженівська Н.Л., Волощук Ю.О., Коваль Н.В., Федорчук Н.В., Заходим М.В., Печенюк А.П. Кам.-Под.: ЗВО «Подільський державний університет», 2022. 76 с.
 4. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для студентів денної та дистанційної форм навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Укл.: Місюк М.В., Волощук К.Б., Корженівська Н.Л., Волощук Ю.О., Коваль Н.В., Федорчук Н.В., Заходим М.В., Печенюк А.П. Кам'янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. 72 с.
 5. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи для студентів денної та дистанційної (заочної) форм навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Укл.: Ясінецька І.А, Місюк М.В., Волощук К.Б., Корженівська Н.Л., Коваль Н.В., Нісходовська О.Ю., Печенюк А.П., Федорчук Н.В. Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2023. 74 с.
 6. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи для студентів денної та дистанційної (заочної) форм навчання за спеціальністю 051 «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Укл.: Ясінецька І.А, Місюк М.В., Волощук К.Б., Корженівська Н.Л., Коваль Н.В., Нісходовська О.Ю., Печенюк А.П., Федорчук Н.В. Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2023.74 с.
 7. Програма проведення підсумкової атестації здобувачів освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Укл.: Ясінецька І.А, Місюк М.В., Волощук К.Б., Корженівська Н.Л., Коваль Н.В., Нісходовська О.Ю., Печенюк А.П., Федорчук Н.В. Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2023.68 с.
Програма проведення підсумкової атестації здобувачів освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Укл.: Ясінецька І.А, Місюк М.В., Волощук К.Б., Корженівська Н.Л., Коваль Н.В., Нісходовська О.Ю., Печенюк А.П., Федорчук Н.В. Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2023.74 с.