718

Комарніцький Сергій Петрович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

: (096)458 94 47
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID:
Scholar

Місце і дата народження:
22 липня 1981 року в с. Баговиця Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.


Освіта:
Повна вища. В 2004 році закінчив Подільську державну аграрно-технічну академію (сьогодні Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю «Механізація сільського господарства», ОС магістр.

Кандидатську дисертацію на тему: «Узгодження збиральних і транспортних робіт у проектах збирання ранніх зернових культур» захистив у 2012 році.

Вчене звання доцента присвоєно у 2015 році.


Напрям наукового дослідження:
«Обґрунтування параметрів транспортної інфраструктури агрокомплексів»


Викладає навчальні дисципліни:
«Технічні засоби організації дорожнього руху», «Транспортне планування міст», «Вантажі АПК», «Інноваційні інженерно-транспортні технології».


Діяльність:

 • З  листопада 2005 по  листопад 2008 року – аспірант кафедри тракторів, автомобілів і енергетичних засобів Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З листопада 2008 року по травень 2013 року – асистент кафедри транспортних технологій Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З травня 2013 року по листопад 2014 року – доцент кафедри транспортних технологій та засобів АПК Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З листопада 2014 року по теперішній час – завідувач кафедри транспортних технологій та засобів АПК Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті

 1. Комарніцький С.П. Стан дослідження проектного середовища та організації використання зернозбиральних комбайнів // Збірник наукових праць Подільського аграрно-технічного університету – Кам’янець-Подільський, 2014. – Вип. 22. – С. 415-418.
 2. Комарницкий С.П. Концептуальная модель системы уборки зерновых культур // Motrol, – Motorization and energetics in agriculture. – Lublin, 2015. – Vol. 17, No 5. – 108-117.
 3. Замойський С.М., Замойська К.В., Комарніцький С.П. До питання підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі» // Збірник наукових праць «Аграрна освіта» – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2015. Вип. 1. – С. 175-179.
 4. Комарніцький С.П. Системно-чинниковий підхід та особливості вирішення задач узгодження збиральних і транспортних робіт // Збірник наукових праць Подільського аграрно-технічного університету – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 23. –  Технічні науки – С. 44-52.
 5. Іванишин В.В., Гуцол Т.Д., Комарніцький С.П. Обґрунтування параметрів технічного забезпечення проектів збирання ранніх зернових культур // Збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський – 2016 р.
 6. Іванишин В.В., Гуцол Т.Д., Комарніцький С.П. Аналіз науково-методичних засад обґрунтування параметрів комплексів зернозбиральних комбайнів // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 24. Ч.2. – С. 124-132.
 7. Іванишин Володимир, Гуцол Тарас, Комарніцький Сергій. Стани технологічних складових при збиранні зернових культур // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції: Аграрна наука та освіта Поділля. – Кам’янець-Подільський, 2017. – Ч.2. – С. 40-42.
 8. Іванишин В.В., Гуцол Т.Д., Комарніцький С.П. Розв’язання завдань інженерного менеджменту // Збірник наукових праць XVIII Міжнародної наукової конференції присвяченої 117-річниці від дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 106-108.
 9. Комарніцький С.П., Мельник В.А. Науково-методичні засади управління змістом та часом при збирання зернових культур // Збірник наукових праць XVIII Міжнародної наукової конференції присвяченої 117-річниці від дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 127-130.
 10. Комарніцький С.П., Семенишена Р.В., Фірман Ю.П. Процес сепарації та технологічні параметри сепаратора картопляного вороху // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції: Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції». – Ч. 2. – Кам’янець-Подільський, 2018. – С. 131-134.
 11. Фірман Ю.П., Комарніцький С.П., Шелудченко Л.С. Методика використання вимірювальних комп’ютерних комплексів на заняттях з випробування сільськогосподарської техніки при підготовці інженерів-механіків // Збірник наукових праць ІІІ міжнародної науково-методичної конференції: Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти. – Кам’янець-Подільський, 2019. – Ч.2. – С. 186-190.
 12. Замойський С.М., Комарніцький С.П., Теренов Д.Б. Особливості організації навчального процесу підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» // Збірник наукових праць ІІІ міжнародної науково-методичної конференції: Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти. – Кам’янець-Подільський, 2019. – Ч.1. – С. 137-139.
 13. Комарніцький С.П., Замойський С.М., Мельник В.А. Використання сучасних освітніх технологій у закладах вищої освіти // Збірник наукових праць ІІІ міжнародної науково-методичної конференції: Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти. – Кам’янець-Подільський, 2019. – Ч.1. – С. 183-185.
 14. Taras Hutsol, Volodymyr Ivanyshyn, Serhii Yermakov, Serhii Komarnitskyi. The usage of low-energy electromagnetic fields of marginal high-frequency range for reconstruction of the injured by infectious microorganisms animal skin. Independent journal of management & production. 2019. Volume 10, Issue 7. ISSN: 2236-269X, DOI: 10.14807. http://www.ijmp.jor.br/index. Php/ijmp/sectionEditor/proofGalley/907/1071.

Патенти

 1. Бендера І.М. Булгаков В.М. Гуцол  Т.Д., Комарніцький С.П. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів // Патент України на винахід, рішення про встановлення дати подання заявки на винахід, – № а 2012 14411, – 17 грудня 2012 р.

 Методичні рекомендації

 1. Іванишин В.В., Гуцол Т.Д., Комарніцький С.П., Замойський С.М., Фірман Ю.П. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни «Проектний аналіз» // Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2018. – 39 с.
 2. Іванишин В.В., Гуцол Т.Д., Комарніцький С.П., Замойський С.М., Фірман Ю.П., Мельник В.А. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни «Логістика» // Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2018. – 48 с.
 3. С.П. Комарніцький, Л.С. Шелудченко, Ю.П. Фірман, С.М. Замойський, В.А. Мельник, Д.Б. Теренов. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Експертиза транспортних пригод» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) // Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. – 51 с.
 4. С.П. Комарніцький, Л.С. Шелудченко, Ю.П. Фірман, С.М. Замойський, В.А. Мельник, Д.Б. Теренов. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Інноваційні інженерно-транспортні технології» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) // Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. – 32 с.
 5. В.В. Іванишин, А.В. Рудь, С.П. Комарніцький, Ю.І. Панцир, Л.М. Михайлова, В.І. Дуганець. Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» // Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. – 52 с.