913

Фірман Юрій Петрович

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

: (067)389 82 72
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-5584-0216
Scholar
Publons
Scopus
ResearchGate

Місце і дата народження:
31 травня 1979 року в с. Магала Новоселицького району Чернівецької області.


Освіта:
Повна вища. В 2000 році закінчив Подільську державну аграрно-технічну академію (тепер Подільський державний аграрно-технічний університет) за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобув кваліфікацію інженера-механіка.

Кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунтування параметрів та режимів роботи стрічкового сепаратора картоплезбиральної машини» захистив у 2006 році.

Вчене звання доцента присвоєно у 2012 році.


Напрям наукового дослідження:
«Імітаційне моделювання транспортних потоків»


Викладає навчальні дисципліни:
«Вантажні перевезення», «Пасажирські перевезення», «Системи навігації і зв’язку на транспорті», «Митні операції»


Діяльність:

 • З листопада 2000 року по листопад 2003 року – аспірант кафедри сільськогосподарських машин Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • З листопада 2003 року по лютий 2007 року – асистент кафедри машиновикористання Подільської державної аграрно-технічної академії (з 2004 року – Подільського державного аграрно-технічного університету).
 • З лютого 2007 року по травень 2012 року – асистент кафедри транспортних технологій Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З травня 2012 року по теперішній час – доцент кафедри транспортних технологій та засобів АПК Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті

 1. Фирман Юрий, Грушецкий Сергей. Кинематический аналіз работы динамического ленточного сепаратора // Motrol. Commission of motorization and energetic in agriculture – 2015, Vol. 17, No. 1, 11-16.
 2. Грушецкий Сергей, Фирман Юрий. Исследование и обоснование параметров лемешно-отвального картофелекопателя с барабанным сепаратором картофельного вороха // Motrol. Commission of motorization and energetic in agriculture – 2015, Vol. 17, No. 1, 17-26.
 3. Фірман Ю.П., Семенишена Р.В., Мельник В.А. Обґрунтування головних параметрів та режимів роботи стрічкового сепаратора // Збірник наукових праць XVIII Міжнародної наукової конференції присвяченої 117-річниці від дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 215-219.
 4. Комарніцький С.П., Семенишена Р.В., Фірман Ю.П., Мельник В.А. Процес сепарації та технологічні параметри сепаратора картопляного вороху // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції: Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції». – Ч. 2. – Кам’янець-Подільський, 2018. – С. 131-134.
 5. Фірман Ю.П., Комарніцький С.П., Шелудченко Л.С. Методика використання вимірювальних комп’ютерних комплексів на заняттях з випробування сільськогосподарської техніки при підготовці інженерів-механіків // Збірник наукових праць ІІІ міжнародної науково-методичної конференції: Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти. – Кам’янець-Подільський, 2019. – Ч.2. – С. 186-190.
 6. Комарніцький С.П., Фірман Ю.П., Теренов Д.Б. Суть та завдання дисципліни «Логістика на транспорті» // Збірник наукових праць ІІІ міжнародної науково-методичної конференції: Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти. – Кам’янець-Подільський, 2019. – Ч.1. – С. 186-188.

Патенти

 1. Патент України. Пристрій для активної сепарації бульбоносної маси. М.І. Самокиш, П.І. Роздорожнюк, І.М. Бендера, Ю.П. Фірман, Р.В. Ганушкевич. – №99063613; заявлено 25.06.1999; опубл. 15.02.2001.
 2. Деклараційний патент на винахід. Пристрій сепаруючий активний картоплезбиральної машини. М.І. Самокиш, П.І. Роздорожнюк, І.М. Бендера, Ю.П. Фірман, Ю.В. Онищук. – №53887А; опубл. 17.02.2003.
 3. Деклараційний патент на винахід. Пристрій для оперативного визначення кількості та маси зібраних колорадських жуків. Т.Д. Гуцол, І.М. Бендера, Ю.П. Фірман. – №54939А; опубл. 17.03.2003.
 4. Деклараційний патент на корисну модель. Автоматичний регулятор тиску повітря в камерних шинах. П.І. Фірман, Ю.П. Фірман.  – u 2005 00867; заявлено 31.01.2005; опубл. 15.06.2005.
 5. Деклараційний патент на корисну модель. Профілемір. В.П. Грубий, І.М. Бендера, Ю.П. Фірман, С.М. Грушецький. – u 2005 00373; заявлено 17.01.2005; опубл. 15.07.2005.
 6. Деклараційний патент на корисну модель. Сепаруючий пристрій картоплезбиральної машини. Ю.П. Фірман, М.І. Самокиш, І.М. Бендера, П.І. Роздорожнюк, В.М. Нігалатій. – u 2005 04862; заявлено 23.05.2005; опубл. 15.12.2005.
 7. Патент України. Сепарувальний пристрій картоплезбиральної машини. Ю.П. Фірман, І.М. Бендера, П.І. Роздорожнюк, В.М. Новацький, Т.Д. Гуцол. – u 2005 09765; заявлено 17.10.2005; опубл. 15.05.2006.

Методичні рекомендації

 1. Іванишин В.В., Гуцол Т.Д., Комарніцький С.П., Замойський С.М., Фірман Ю.П. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни «Проектний аналіз» // Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2018. – 39 с.
 2. Іванишин В.В., Гуцол Т.Д., Комарніцький С.П., Замойський С.М., Фірман Ю.П., Мельник В.А. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни «Логістика» // Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2018. – 48 с.
 3. С.П. Комарніцький, Л.С. Шелудченко, Ю.П. Фірман, С.М. Замойський, В.А. Мельник, Д.Б. Теренов. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Експертиза транспортних пригод» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) // Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. – 51 с..
 4. С.П. Комарніцький, Л.С. Шелудченко, Ю.П. Фірман, С.М. Замойський, В.А. Мельник, Д.Б. Теренов. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Інноваційні інженерно-транспортні технології» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) // Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. – 32 с.

Навчальні посібники

 1. Дуганець В.І., Стрельчук О.Я., Бендера І.М., Михайлович Я.М., Фірман Ю.П., Бендера М.І. Підготовка магістрів в агроінженерії. Навчальний посібник для виконання магістерських кваліфікаційних робіт за напрямками підготовки: «Інженерна механіка», «Харчові технології і інженерія», «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» / За редакцією В.І. Дуганця та О.Я. Стрельчука. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. – 276 с. (Лист МОНУ №1/12-3717 від 17.08.2010 р.). Гриф МОН.