1197

Дуганець Віктор Іванович

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання: Заслужений працівник освіти України

: (03849) 68-3-46
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-3383-5907
Scholar
Publons
Scopus
ResearchGate

Місце і дата народження:
29 жовтня 1955 року в м. Первомайську Попаснянського району Луганської області.


Освіта:
Повна вища. У 1981 році закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобув кваліфікацію інженера-механіка.

У 2005 році закінчив Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю «Професійне навчання. Механізація сільськогосподарського виробництва та гідромеліоративних робіт» і здобув кваліфікацію магістра інженера-педагога.

У 2013 році закінчив Подільський державний аграрно-технічний університет і отримав освітній ступінь бакалавра за напрямом підготовки «Транспортні технології» та здобув кваліфікацію бакалавра з транспортних технологій.

Кандидат технічних наук з 1992 року. Дисертацію на тему: "Повышение эффективности использования зерноуборочных комбайнов на заготовке сена с измельчением" захищено у спеціалізованій вченій раді Саратовського інституту механізації сільського господарства імені М.І. Калініна.

Вчене звання доцента кафедри механізації тваринництва присвоєно в 1997 році.

Доктор педагогічних наук з 2016 року. Дисертацію на тему: "Теорія і практика виробничого навчання майбутніх фахівців аграрно-інженерного напряму" захищено у спеціалізованій вченій раді Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Вчене звання професора кафедри тракторів, автомобілів та енергетичних засобів присвоєно в 2018 році.


Напрями наукових досліджень:

 1. «Удосконалення педагогічних технологій навчання майбутніх фахівців аграрно-інженерних спеціальностей».
 2. «Розробка перспективних технологічних схем і систем водопостачання та водовідведення».

Викладає навчальні дисципліни:
«Автомобілі», «Автомобільні двигуни», «Гідравліка», «Експлуатаційні матеріали», «Методика викладання загальнотехнічних дисциплін», «Методика викладання інженерних дисциплін», «Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО», «Методика наукових досліджень», «Основи технології та організації наукових досліджень», «Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали», «Тепловодопостачання в АПК», «Теплотехніка і гідравліка», «Технічна творчість і технологія наукових досліджень».


Діяльність:

 • 15.06 1973 – 07.10. 1973 – помічник комбайнера, причіплювач колгоспу «Перемога» с. Велика Медведівка Шепетівського району Хмельницької області.
 • 07.10. 1973 – 15.12.1975 - дійсна строкова служба в Радянській Армії.
 • 15.12.1975 – 30.06.1981 - навчання в Подільському державному  сільськогосподарському інституті.
 • 30.06.1981– 16.10.1981 - помічник бригадира тракторної бригади      колгоспу імені М.Ф. Ватутіна с. Хролин Шепетівського району Хмельницької області.
 • 16.10.1981 – 09.11.1984 - асистент кафедри ремонту машин і технології металів Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту.
 • 09.11.1984  – 01.01.1988 - аспірант кафедри експлуатації машино-тракторного парку Саратовського інституту механізації сільського господарства імені М.І. Калініна.
 • 04.01.1988  – 30.06.1988 – молодший науковий співробітник Саратовського інституту механізації сільського господарства.
 • 01.07.1988 – 05.11.1995 – асистент кафедри механізації та автоматизації тваринництва Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту.
 • 05.11.1995 – 01.08 2000 – доцент кафедри механізації та автоматизації тваринництва Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • 27.10.1993 – 25.06.2002 – заступник декана факультету механізації сільського господарства Подільської державної аграрно-технічної академії за сумісництвом.
 • 01.08 2000 – 25.06.2002 – доцент кафедри тракторів та автомобілів Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • 25.06.2002 – 27.10.2014 – перший проректор Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • 01.02.2007 – 10.03.2014 – завідувач кафедри транспортних технологій та енергетичних засобів за сумісництвом.
 • 27.10.2014 – 26.06.2015 – в. о. завідувача кафедри тракторів, автомобілів та енергетичних засобів Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • 26.06.2015 – 09.11.2016 – завідувач кафедри тракторів, автомобілів та енергетичних засобів Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • 09.11.2016 – 31.08.2021 – завідувач кафедри професійної освіти Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • 09.11.2016 – 31.08.2021 - 0,5 ставки професора кафедри тракторів, автомобілів та енергетичних засобів Подільського державного аграрно-технічного університету за сумісництвом.
 • 01.09.2021 – по теперішній час завідувач кафедри тракторів, автомобілів та енергетичних засобів Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Наукові статті:

1. Нисифоров В.М., Дуганец В.И. Теоретическое обоснование энергетики процесса протаскивания растительного материала в зазоре переоборудованного молотильного материала / Эксплуатация машинно-тракторных агрегатов при возделывании полевых культур в Поволжье: Сб. науч. работ  // Сарат. с.х. ин-т им. Н.И. Вавилова. – Саратов. - 1987. – С. 105-110.

2. Уланов И.А., Дуганец В.И. Результаты исследований работы измельчителя ПУН-5 на заготовке сена / Эксплуатация машинно-тракторных агрегатов при возделывании полевых культур в Поволжье: Сб. науч. работ // Сарат. с.х. ин-т им. Н.И. Вавилова. – Саратов. - 1987. – С. 93-98.

3. Дудчак В.П., Дуганець В.І. Працездатність заглиблювальних насосів і розробка технологічних процесів відновлення підшипників ковзання полімерними композиційними матеріалами  / Збірник наукових праць НАУ // "Механізація сільськогосподарського виробництва". – НАУ, К. -  2003. – т. ХV, С. 398-402.

4. Дуганець В.І., Бендера І.М. Шляхи удосконалення системи підготовки педагогічних кадрів для навчальних закладів з професійної освіти  / Збірник наукових праць НАУ // "Механізація сільськогосподарського виробництва". – К.: НАУ, 2003. – т. ХV. – С. 433-443.

5. Бендера І.М., Дуганець В.І. Підготовка інженерно-педагогічних кадрів для профтехосвіти в галузі механізації сільського господарства / Збірник наукових праць "Проблеми інженерно-педагогічної освіти"// Харків: Українська інженерно-педагогічна академія, 2003. – № 5 – С. 76-90.

6. Дуганець В.І., Бендера І.М. Удосконалення системи підготовки педагогічних кадрів для ПТНЗ  / Професійно-технічна освіта. К.: 2003. - №3. – С. 29-35.

7. Дуганец В.И. Непрерывное производственное обучение – неотъемлемая часть общей системы образования / Модульные технологии обучения системе непрерывного профессионального образования (теория и практика) // Сборник научных трудов Х Международной научно-методической конференции. Выпуск 8, часть 2. Москва, 2004. – С.315-319.

8. Дуганець В.І., Бендера І.М., Михайлова Л.М. Модульно-рейтингова система професійного навчання / Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія.: Вип.6. Ч.2. – Ялта: РВК КДГІ, 2004. – С. 137-141.

9. Дуганець В.І., Бендера І.М., Рудь А.В., Іліяшик В.В. Становлення і розвиток механізації сільського господарства на Хмельниччині / Збірник наукових праць ПДАТУ // Випуск 12. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2004. – С. 341-344.

10. Дуганець В.І. Особливості організації самостійної роботи під час проведення лабораторно-практичних занять / Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського державного університету // Серія педагогічна: Дидактика фізики в контексті орієнтирів Болонського процесу. - Кам'янець-Подільський,  Кам'янець-Подільський державний університет, 2005. – Вип. 11. – С. 245-248.

11. Дуганець В.І., Бендера І.М., Дуганець В.І. До питання організації наскрізної самостійної практичної роботи студентів агроінженерних спеціальностей / Наука і методика: Збірник науково-методичних праць // К.: Аграрна освіта, 2005. – Вип. 4. – С. 111-117.

12. Дуганець В.І., Рудь А.В., Бендера І.М., Слободян В.Д. Рейтингове оцінювання суб'єктів навчального процесу в Інституті механізації і електрифікації сільського господарства Подільського державного аграрно-технічного університету / Наука і методика: Збірник науково-методичних праць // К.: Аграрна освіта, 2005. – Вип. 4. – С. 161-171.

13. Дуганець В.І. Програмування наскрізного практичного навчання в процесі підготовки фахівців агроінженерних спеціальностей / Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки // Луцьк: РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2005. - № 2. – С. 106-111.

14. Дуганець В.І., Божок А.М., Венгер М.А. Дослідження системи автоматичного захисту мобільно-енергетичних засобів від перекидання / Збірник наукових праць ПДАТУ // Кам'янець-Подільський, 2006. - № 14. – С. 431-435.

15. Дуганець В.І. Організація практичного навчання студентів агроінженерних спеціальностей / Збірник наукових праць. - Вип. 14 //  Київ-Вінниця: ДОВ "Вінниця", 2007. – 484 с. 1 – С. 274-278.

16. Дуганець В.І., Бендера І.М., Рудь А.В., Янковський В.А., Шовдра О.М. Організація наскрізної практичної підготовки студентів із спеціальності "Механізація сільського господарства" / Наука і методика: Збірник науково-методичних праць // К.: Аграрна освіта, 2007. – Вип. 9. – 172 с. – С. 65-74.

17. Дуганець В.І., Майсус В.В., Думанський О.В. Підвищення завантаження дизельного двигуна за допомогою удосконаленого автоматичного регулятора. / Збірник наукових праць // Кам'янець-Подільський, 2007. – 528 с. – С. 504-506.

18. Дуганець В.І. Консультуючи – самі зростаємо як педагоги / Професійно-технічна освіта // К.: Аграрна освіта,  № 4. – 2007. – С. 27-28.

19. Дуганець В.І., Бендера І.М., Дуганець В.І., Кувила І.В. Особливості організації занять у вищих навчальних закладах за індивідуальними графіками / Наука і методика: Збірник науково-методичних праць // К.: Аграрна освіта, 2008. - Вип. 13. - 193 с. – С. 100-106.

20. Дуганець В.І. Неперервне практичне навчання студентів аграрно-інженерних спеціальностей / Проблеми сучасної технології. Збірник наукових праць КПНУ ім. Огієнка, Інституту психології ім. Г. Костюка АПН України // Кам'янець-Подільський,  2008р. – С. 53-62.

21. Дуганець В.І. Наскрізне практичне навчання студентів аграрно-інженерних спеціальностей / Професійно-технічна освіта. №3 // К.: 2008. – С. 26-29.

22. Дуганець В.І., Божок А.М., Венгер М.А, Волинкін М.П. Стенд для випробування системи автоматичного захисту мобільно-енергетичного засобу від гвинтового перекидання на поворотах / Збірник наукових праць ПДАТУ // Кам'янець-Подільський, Випуск 16, 2008. – 484 с. – С. 411-414.

23. Дуганець В.І., Божок А.М., Волинкін М.П, Венгер М.А. Дослідження системи автоматичного керування роботою компресора мобільно-енергетичного засобу / Збірник наукових праць ПДАТУ // Кам'янець-Подільський, Випуск 16, 2008. – 484 с. – С. 430-434.

24. Дуганець В.І., Дуганець Н.В. Первинний облік виробничих ресурсів у бурякоцукровому підкомплексі. / Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ // Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. - Вип.1. Економічні науки. - 456 с. – С. 387-394.

25. Дуганець В.І. Організація практичної підготовки фахівців агроінженерного профілю на філіалах кафедр / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка // Тернопіль, 2008. - № 2. – 128 с. – С. 22-27.

26. Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Венгер М.А., Волинкін М.П. Удосконалення системи автоматичного захисту мобільно-енергетичних засобів від перекидання / Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету // Кам'янець-Подільський, 2009. - 488 с. – С. 373-379.

27. Дуганець В.І. Наскрізне практичне навчання студентів – наближення майбутніх фахівців до виробничої сфери / Збірник наукових праць УІПА 2009.- Вип. 24-25 // Харків.  – 2009. – С. 9-16.

28. Дуганець В.І. Планування та вивчення технічних дисциплін студентами агроінженерного напряму з використанням організаційно-практичних форм навчання / Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Вип. 46 // Житомир. – 2009. – С. 21 – 27.

29. Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Венгер М.А., Волинкін М.П. Удосконалення системи автоматичного захисту мобільно-енергетичних засобів від перекидання / Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету // Кам'янець-Подільський. - 2009. – 488 с. – С. 373-379.

30. Дуганець В.І. Практичне навчання студентів агроінженерного напряму з використанням дистанційних технологій / Наукові записки. Збірник наукових праць // Нац. пед. університет імені М.П. Драгоманова. – Випуск LXXXII (82). К. – 2009. – 290 с. – С. 57-65.

31. Дуганець В.І. Наскрізне практичне навчання студентів – наближення майбутніх фахівців до виробничої сфери / Проблеми інженерно-педагогічної освіти // Збірник наукових праць. Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА),  Випуск 24-25. – Харків. - 2009. – 496 с. – С. 9-16.

32. Дуганець В.І. Програмування наскрізної практичної підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності "Механізація сільського господарства" / Вища школа // Науково-практичне видання. № 3-4. - 2010. – 128 с. – С. 59-67.

33. Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Волинкін М.П., Венгер М.А. Розробка і дослідження сигналізатора аварійного тиску в шинах коліс мобільно-енергетичного засобу / Збірник наукових праць // Кам'янець-Подільський. - 2010. – 552 с. – С. 414-420.

34. Дуганець В.І. Особливості неперервної практичної підготовки фахівців аграрного профілю / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Випуск 31 // Вінниця. - 2010. – С. 249-254. 

35. Дуганець В.І. Організація виробничого навчання студентів агроінженерних напрямів у спеціалізованих майстернях / Збірник наукових праць. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, Випуск 27 // Київ-Вінниця. - 2011. – 578 с. – С. 277-283.

36. Бендера І.М., Дуганець В.І., Дуганець В.І. Теорія і методика практичної підготовки студентів вищих навчальних закладів за індивідуальними графіками / Збірник наукових праць. Педагогічні науки, Випуск 57 // Херсон. - 2011. – 462 с. – С. 207-216.

37. Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Венгер М.А., Волинкін М.П. Дослідження гідропривода підйомного механізму самоскидного кузова / Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету // Кам'янець-Подільський. - 2011. – 584 с. –С. 480-485.

38. Комарніцький С.П., Сидорчук О.В., Дуганець В.І. Метод узгодження збиральних і транспортних робіт у процесі оперативного їх планування / Восточно-европейский журнал передовых технологий // Технологический центр. Вып. 1/10 (55). - Харьков. - 2012. – С. 35-38.

39. Дуганець В.І. Аналіз організаційно-методичних підходів до виробничого навчання студентів / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – Випуск 36 // Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД». - 2012. – 438 с. –С. 185-188.

40. Дуганець В.І. Паспортизація практичної підготовки студентів агроінженерних спеціальностей / Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 34-35. // Українська інженерно-педагогічна академія. – Харків. - 2012. – 447 с. – С. 210-219.

41. В.І. Дуганець, А.М. Божок, В.В. Майсус, М.А. Венгер, М.П. Волинкін. Удосконалення пневматичного приводу системи гальмування мобільно-енергетичного засобу / Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету // Кам'янець-Подільський. - 2012. – 536 с. – С. 424-429.

42. Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Венгер М.А. Дослідження удосконаленої системи примусового холостого ходу двигуна внутрішнього згорання / Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічний університету, випуск 21 // Кам'янець-Подільський. - 2013. – 460 с. – С. 362-367.

43. Дуганець В.І. Паспортизація навчальних практик студентів аграрно-інженерного напряму / Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: збірник наукових праць, Вип. 28 (81) // Запоріжжя. - 2013. – 596 с. – С. 480-486.

44. Дуганець В.І. Педагогічні умови формування системи обліку практичного навчання / Педагогічний процес: Теорія і практика. Збірник наукових праць Випуск 2, ТОВ «Видавниче підприємство «Едельвейс» // Київ. - 2013. - 231 с. – С. 45-57.

45. Дуганець В.І., Сисоєва С.О. Організаційно-методичні підходи до проведення виробничого навчання студентів аграрних вищих навчальних закладів / Наука і методика. Збірник наукових праць. Випуск 25, Агроосвіта // Київ. - 2013. -  80 с. – С. 63-69.

46. Дуганець В.И. Организационно-методические проблемы практической подготовки студентов в учебных заведениях аграрно-инженерного профиля. Общество и экономика постсоветского пространства / Международный сборник научных статей. Выпуск VІІ. Издательский центр «Гравис» // Липецк. - 2014. – 196 с. – С. 156-161.

47. Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Волинкін М.П. До удосконалення паливного бака мобільно-енергетичного засобу з ізольованим над рідинним простором / Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Механізація та електрифікація сільського господарства». Випуск 99. Том. 2. // Глеваха. - 2014. – 480 с. – С. 194-204.

48. В.И. Дуганец. Педагогические особенности изложения практического занятия по изучению темы: «Механизированная технология хранения зерна в полиэтиленовых рукавах» / Горный Алтай. - 2014. -138 с. –С. 185-188.

49. V. Duganets. Formation of Future Agrarian-Engineering Profile Specialists Professional Competences in Present Conditions. Index Copernicus IC Journal Master List since 2011; Cross Ref since 2014. p. 102 – Р. 78-81.

50. Дуганець В.І. Програмування неперервного виробничого навчання при вивченні дисципліни «Проектування технологічних процесів в переробних підприємствах» студентами аграрно-інженерних напрямів підготовки / Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського державного університету імені Івана Огієнко. Серія педагогічна, Вип. 20. // Кам'янець-Подільський, 2014. – С. 124-127.

51. Виктор Дуганец, Аркадий Божок, Василий Майсус, Николай Волынкин. Разработка и исследование гидропривода подъемного механизма кузова самосвала. MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture – 2015. Vol.17. No.5. 23-27.

52. В.І. Дуганець, А.М. Божок, В.В. Майсус, С.Л. Олексійко, М.П. Волинкін. Розробка і дослідження гідропривода підйомного механізму самоскидного кузова / Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету, випуск 23 // Кам'янець-Подільський. - 2015. – 244 с. – С. 53-62.

53. А.М. Божок, В.І. Дуганець, В.В. Майсус, М.П. Волинкін, В.Л. Пукас, С.Л. Олексійко. Розробка і дослідження системи автоматичного регулювання частоти обертання тракторного дизеля з двоімпульсним регулятором / Збірник наукових праць  Подільського державного аграрно-технічного університету,  випуск 23 // Кам'янець-Подільський. - 2015. – 244 с. – С. 183-193.

54. В.В. Майсус, В.І. Дуганець, А.М. Божок, М.П. Волинкін, С.Л. Олексійко, В.Л. Пукас. Дослідження пропорційно-диференціальної підвіски гусеничного трактора / Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету, випуск 23 // Кам'янець-Подільський. - 2015. – 244 с. – С. 194-204.

55. Дуганець В.І., Березюк О.Г., Сидорчук О.В. Проблеми розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації / О.В. Сидорчук,               В.І. Дуганець, О.Г. Березюк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету, випуск 23 // Кам'янець-Подільський. – 2015.– 244 с. – С. 3-12.

56. Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. Розробка системи автоматичного регулювання виробності компресорної установки / Подільського державного аграрно-технічного університету, випуск 24. Технічні науки. Частина 2 // Кам'янець-Подільський. -  2016. – 286 с. – С. 100-108.

57. Бендера І.М., Дуганець В.І., Збаравська Л.Ю. Особливості планування навчального процесу при наскрізній організації виконання самосійної роботи студентів агроінженерних спеціальностей / Міжнародний науковий журнал "Професійно-прикладні дидактики". Випуск 3 // Кам'янець-Подільський. - 2017. – 382 с. – С. 9-18.

58. Duhanets V.I., Knysh O.V., Majsus V.V. Formation the professional and competencies of agricultural engineering students via experience of nature  sciences study. Міжнародний науковий журнал "Професійно-прикладні дидактики". Випуск 3. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. – 382 с. – С. 74-81.

59. Дуганець В.І., Супрович М.П. Система управління охороною праці фермерського господарства. International research and practice conference «Modern methods, innovations, and experience of practical application in the field of technical sciences» : Conference proceedings, December 27-28, 2017. Radom, Republik of Poland: «Baltija Publishing». 228 pages. – Р. 214-218.

60. V. Duhanets, Y. Kizyak, I. Savchenko, O. Matsko, Y. Vorobiova Assessment of performance of a distributed information system based on time profile. Eastern-European Journal of enterprise technologies – 2017, 6/2 (90) Index Scopus, CrossRef, Copernicus and ot. p. 74 – Р. 44-52.

61. Бендера І.М., Дуганець В.І., Збаравська Л.Ю., Ляска О.П. Наскрізна підготовка у формуванні фахової компетентності майбутніх агроінженерів / Фізико-математична освіта: науковий журнал // Випуск 1(11). - 2017. – С. 14-19.

62. V. Duhanets, A. Bosov,  N. Khalipova, I. Progonyuk, V. Kuzmenko, I. Sevchenko Development of method of multifactor classification of transport and logistig processes – Eastern-European Journal of enterprise technologies 2018, 2/3 (92) Index Scopus, CrossRef, Copernicus and ot. p. 78 – Р. 60-78.

63. Дуганець В.І., Ляска О.П., Майсус В.В. Дослідження проблеми практичного навчання майбутніх фахівців аграрно-інженерного напряму / Міжнародний науковий журнал "Професійно-прикладні дидактики" вип. 5 // Кам'янець-Подільський, 2018. – С. 29-35.

64. Дуганець В.І., Кроль В.О., Кроль О.В. Аналіз перспективних напрямків удосконалення системи дистанційного навчання: орієнтація на студента / Міжнародний науковий журнал "Професійно-прикладні дидактики"- вип. 5 // Кам'янець-Подільський, 2018. – С. 71-79.

65. Результати статистичного імітаційного моделювання та визначення впливу часу початку технологічних процесів збирання цукрових буряків на своєчасність їх виконання / Дуганець В. І., Пукас В. Л., Луб П. М., Днесь В. І. Механізація та електрифікація сільського господарства. Вип. 8(107) // Глеваха. - 2018. – С. 209–218.

66. Статистичні закономірності формування початкових біологічно-предметних умов для виконання технологічних процесів збирання цукрових буряків / Дуганець В. І., Пукас В. Л., Луб П. М., Шарибура А. О. Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження, № 22 // Львів. - 2018. – С. 107–112.

67. Дуганець В. І., Пукас В. Л., Луб П. М. Узгодження часу початку технологічних процесів збирання врожаю та виробничої площі цукрових буряків із параметрами їх технічного забезпечення / Механізація та електрифікація сільського господарства. Вип. 8(108). // Глеваха. - 2019. – С. 109–116.

68. Дуганець В.І., Пукас В.Л., Луб П.М. Агрометеорологічно зумовлений фонд часу на виконання технологічних процесів збирання цукрових буряків / Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету Вип. 8, т. 2. // Мелітополь. - 2018. - С. 15–23. DOI: 10.31388/2220-8674-2018-2

69. Результати статистичного імітаційного моделювання та визначення впливу часу початку технологічних процесів збирання цукрових буряків на своєчасність їх виконання. / Дуганець В. І., Пукас В. Л., Луб П. М., Днесь В. І. Механізація та електрифікація сільського господарства. Вип. 8(107). // Глеваха. - 2018. – С. 209–218.

70. Дуганець В.І., Ткач Л.В. Критерії оцінювання практичної підготовленості майбутніх техніків-технологів зі спеціальності "Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів" у коледжах харчової промисловості / Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий журнал. Педагогічні науки Вип. 2 (97). // Житомир. - 2019. –- 103 с. – С. 24-33.

71. Viktor Duhanets, Lesia Zbaravska, Olha Chaikovska, Ruslana Semenyshena, Іnterdisciplinary approach to teaching physics to students majoring in agrarian engineering and agronomy, Інтердисциплінарний підхід до навчання фізики студентам спеціальностей аграрного машинобудування та агрономії, Іndependent journal of management & production (IJM&P) v. 10, n. 7, Special Edition PDATU 2019 DOI: 0.14807/ijmp. vol 10 № 7. p. 912, – Р. 645-657.

72. Дуганець В.І., Ляска О.П. Професійно-педагогічна діяльність викладача професійної школи в світлі сучасних викликів часу / Управління інформаційно-навчальним середовищем як концептуальна основа результативності фізико-технологічної освіти. Збірник наукових праць КПНУ ім. Огієнка. - Серія педагогічна, Випуск 25. // Кам'янець-Подільський.  – 2019. - 166 с. – С. 22-26.

73. Viktor Duhanets, Alexander Nanka, Ivan Iyevlev, Vitaliy Sementsov, Denis Boiko Construction of mathematical models of the statics of grain media considering the Reynolds effect – Eastern-European Journal of enterprise technologies 2019 Vol 6, No 7 (102) Index Scopus, CrossRef, Copernicus and ot. p. 79 – Р. 53-62.

74. Hrushetsky S.M., Yaropud V.M., Duganets V.I., Duganets V.I., Pryshliak V.M., Kurylo V.L. Research of constructive and regulatory parameters of the assembly working parts for potato harvesting machines / Дослідження конструктивних та режимних параметрів підкопувальних робочих органів для картоплезбиральних машин // Journal title: "INMATEH-Agricultural Engineering" Bucharest, 6 Ion Ionescu de la Brad Blvd, Sector 1, Bucharest, ROMANIA, Vol 59, № 3 / December / 2019. Index Scopus, Copernicus. – 311 с. – С. 101-110.

75. Дуганець В.І., Сірант В.М., Підлісний В.В.Структурно–функціональна модель формування фахової компетенції майбутніх агроінженерів. The 8th International scientific and practical conference "Scientific achievements of modern society" (April 1-3, 2020) Cognum Publishing House, Liverpool, Velikobritan, United Kingdom. 2020. 912 p. – Р. 381- 390.

76. Дуганець В.І., Поліщук А.В., Шевцова А.В. Досвід підготовки фахівців аграрно-інженерного профілю в провідних країнах світу. The 8th International scientific and practical conference "Topical issues of the development of modern science" (April 8-10, 2020) Publishing House "ACCENT", Sofia, Bulgaria. 2020. 577 p. – Р. 227- 235.

77. Дуганець В.І., Сірант В.М., Березкін О.В. Стимулювання саморозкриття інноваційного потенціалу майбутніх агроінженерів засобами дидактичних ігор. The 8th International scientific and practical conference "Perspectives of world science and education" (April 22-24, 2020) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2020. 980 p. – Р. 439-446.

78. Дуганець В.І., Чинчик І.О. Особливості підготовки інженера-педагога до методичної діяльності. The of International scientific and practical conference "Topical issues of the development of modern science" (May 6-8, 2020) Publishing House "ACCENT", Sofia, Bulgaria. 2020. 968p. – Р. 328-332.

79. Дуганець В.І. Модель формування професійної компетентності навчально-допоміжного персоналу закладу вищої освіти / В.І. Дуганець,      О.П. Ляска, І.О. Чинчик // The world of science and innovation. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2020. – P. 351-358.

80. Дуганець В.І., Пукас В.Л., Майсус В.В., Олексійко С.Л. Удосконалений регулятор тиску рідини // Мировая наука: проблемы, перспективы и инновации. Тезисы докладов 5-й Международной научно-практической конференции. Perfect Publishing. Торонто, Канада. 2021. – Стр. 540-548.

81. Дуганець В.І. Формування професійної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів / В.І. Дуганець, Шевцова А.В. // Наука і освіта: проблеми, перспективи і інновації. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. – P. 443-446.

82. Дуганець В.І. Специфіка професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / В.І. Дуганець, О.П. Ляска, І.О. Чинчик // Science and education: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. – P. 447-451.

 Монографії:

1. Дуганець В.І. Виробниче навчання майбутніх фахівців аграрно-інженерного напряму : теорія і практика : монографія / В.І. Дуганець. – Кам'янець-Подільський : Сисин Я.І., 2014. – 340 с. (21,25 друк. арк.).

2. Дуганець В.І. Наукові засади виробничого навчання майбутніх фахівців аграрно-інженерного напряму : монографія / В.І. Дуганець. – Кам'янець-Подільський : Сисин Я.І., 2015. – 388 с. (22,55 друк. арк.).

Патенти:

1. Устройство для распределения измельченного растительного материала. Уланов И.А., Дуганец В.И. А.С. СССР №1316592. Опубл. 15.06.87. Бюл. №22.

2. Устройство для обработки жидкими консервантами пористого растительного материала. Уланов И.А., Зубрилин Н.А., Лявин Ю.Ф., Дуганец В.И. А.С. СССР №1318215. Опубл. 23.06.87. Бюл. №23.

3. Приспособление к косилкам-плющилкам для формирования валков. Уланов И.А., Дуганец В.И. А.С. СССР №1335165. Опубл. 07.09.87. Бюл. №33.

4. Устройство для обработки кормов химическими реагентами. Уланов И.А., Дуганец В.И., Бекназаров Ис.М. А.С. СССР №1465007. Опубл. 15.03.83. Бюл. №10.

5. Сошник. Уланов И.А., Дуганец В.И., Филиппов Э.В., Чернышкин В.В. А.С.  СССР № 14224753. Опубл. 30.04.91. Бюл. № 16.

6. Патент №65697 А Україна МПК А01В1902, А01В2302. Борона-культиватор / Бурдега В.Ю., Бендера І.М., Дуганець В.І., Роздорожнюк П.І., Фурман О.В., Якименко А.С. (Україна). - № 20021210014; Заявл. 12.12.2002; Опубл. 15.04.2004. Бюл. № 4.

7. Пат. 15031 Україна, МПК (2006) F02В 77/08. Система автоматичного захисту мобільно-енергетичного засобу від перекидання / Дуганець В.І., Божок А.М., Венгер М.А. (Україна). - Заявл. 28.11.05; Опубл. 15.06.06, Бюл. № 6.

8. Пат. 26944 Україна, МПК (2006) F02В 77/08. Стенд для випробування датчиків швидкості руху мобільного-енергетичних засобів на поворотах / Дуганець В.І., Божок А.М., Венгер М.А. (Україна). – Заявл. 08.06.07; Опубл. 10.10.07, Бюл. № 16.

9. Пат. 30897 Україна, МПК (2006) F02М 7/00. Прискорювальний насос карбюратора для двигуна внутрішнього згоряння / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Венгер М.А. (Україна). – Заявл. 20.12.07; Опубл. 11.03.08, Бюл. № 5.

10. Пат. 40299 Україна, МПК (2009) F02М 77/08. Система автоматичного захисту мобільно-енергетичного засобу від перекидання. / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Венгер М.А., Волинкін М.П. (Україна). – Заявл. 18.12.08; Опубл. 25.03.09, Бюл. № 6.

11. Пат. 45215 Україна, МПК (2009) G02С 15/00. Сигналізатор аварійного тиску в шинах коліс мобільного-енергетичного засобу. / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Волинкін М.П., Венгер М.А. Заявл. 15.06.09; Опубл. 26.10.09, Бюл. № 6.

12. Пат. 45623 Україна, МПК (2009) А01В 49/00. Комбінований розпушувач ґрунту. / Дуганець В.І., Стрельчук О.Я. Заявл. 25.02.09; Опубл. 25.11.09, Бюл. № 22.

13. Пат. 53419 Україна, МПК (2009) В60С 25/00. Система автоматичної сигналізації тиску в шинах коліс і захисту мобільно-енергетичного засобу від аварій. / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Волинкін М.П., Венгер М.А. Заявл. 15.03.2010; Опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19.

14. Пат. 52894 Україна, МПК (2009) В60S 9/00. Підйомний механізм самоскидного кузова. / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Венгер М.А., Волинкін М.П. Заявл. 06.04.2010; Опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17.

15. Пат. 56388 Україна, МПК (2011) F02M 7/00. Система холостого ходу карбюратора для двигуна внутрішнього згоряння. / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Волинкін М.П., Венгер М.А. Заявл. 08.07.2010; Опубл. 10.01.2011, Бюл. № 1.

16. Пат. 62477 Україна, МПК (2011.01) F02В 77/00. Пристрій для захисту від перекидання транспортних засобів з дизельними двигунами. / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Прокопчук В.О., Волинкін М.П., Венгер М.А. Заявл. 09.03.2011; Опубл. 25.08.2011, Бюл. № 16.

17. Пат. 61753 Україна, МПК (2006.01) A61D19/02. Пневматичний привод систем гальмування мобільно-енергетичних засобів. / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Венгер М.А., Волинкін М.П. Заявл. 21.01.2011; Опубл. 25.07.2011, Бюл. № 14.

18. Пат. 63562 Україна, МПК (2011.01) F02М 7/00. Поплавкова камера карбюратора для двигуна внутрішнього згорання. / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Венгер М.А., Волинкін М.П., Прокопчук В.О. Заявл. 28.03.2011; Опубл. 10.10.2011, Бюл. № 19.

19. Пат. 67578 Україна, МПК (2012.01) F02B 77/00. Система автоматичного захисту мобільно-енергетичного засобу від аварій. / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Венгер М.А., Волинкін М.П., Прокопчук В.О. Заявл. 11.08.2011; Опубл. 27.02.2012, Бюл. № 4. – 6 с.

20. Пат. 77001 Україна, МПК (2013.01) F02B 7/00. Система холостого ходу карбюратора для двигуна внутрішнього згорання. / Дуганець В.І.,  Божок А.М. Заявл. 02.07.2012; Опубл. 25.01.2013, Бюл. № 2. – 4 с.

21. Пат. 80204 Україна, МПК (2013.01) F03D 3/00. Вітроколесо вертикального типу. / Дуганець В.І., Дудчак В.П., Мельниченко В.В., Остапенко Р.М., Дудчак Т.В. Заявл. 14.01.2013; Опубл. 27.05.2013, Бюл. № 10. – 4 с.

22. Пат. 80943 Україна, МПК (2013.01) F13D 3/00. Зблокований фрикційний варіатор. / Дуганець В.І., Божок А.М. Заявл. 22.01.2013; Опубл. 10.06.2013, Бюл. № 11. – 3 с.

23.  Пат. 81028 Україна, МПК (2013.01) C08F 114/00. Спосіб одержання пористої антифрикційної композиції. / Дуганець В.І., Дудчак В.П., Остапенко Р.М., Дудчак Т.В. Заявл. 11.02.2013; Опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12. – 2 с.

24. Пат. 104797 Україна, МПК (2006.01) А01D 33/08. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів. / Бахмат М.І., Бендера І.М., Булгаков В.М., Гуцол Т.Д., Грицюк О.В., Дуганець В.І., Зеленський О.В., Новак Януш, Чинчик О.С., Шелега О.В. Заявл. 28.09.2012; Опубл. 11.03.2014, Бюл. № 5. – 5 с.

25. Пат. 104802 Україна, МПК (2006.01) А01D 33/08. Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів. / Бендера І.М., Булгаков В.М., Гуцол Т.Д., Грицюк О.В., Дуганець В.І., Мельник В.А., Приступа П.А. Заявл. 19.11.2012; Опубл. 11.03.2014, Бюл. № 5. – 4 с.

26. Пат. 93360 Україна, МПК (2014.01) F02P 5/00. Вакуумний регулятор для перервника-розподільника карбюраторного двигуна. / Дуганець В.І., Божок А.М. Заявл. 05.05.14; Опубл. 25.09.2014, Бюл. № 18. 

27. Пат. 98601 Україна, МПК (2015.01) В60S 9/00. Підйомний механізм кузова самоскидного засобу / Дуганець В.І., Божок А.М. Заявл. 29.12.14; Опубл. 27.04.2015, Бюл. № 8.

28. Пат. 104727 Україна, МПК (2016.01) F04B 45/00. Компресорна установка / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Волинкін М.П. Заявл. 21.09.15; Опубл. 10.02.2016. Бюл. № 3.

29. Пат. 104797 Україна, МПК (2006.01) А01D 33/08 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / Бахмат М.І., Бендера І.М., Булгаков В.М., Гуцол Т.Д., Грицюк О.В., Дуганець В.І., Зеленський О.В. 26.09.2012; Опубл. 11.03.2014. Бюл. № 5.

30. Пат. 104802 Україна, МПК (2006.01) А01D 33/08 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / Бендера І.М., Булгаков В.М., Гуцол Т.Д., Грицюк О.В., Дуганець В.І., Мельник В.А., Приступа П.А. 17.12.2012; Опубл. 10.09.2014. Бюл. № 17.

31. Пат. 105951 Україна, МПК (2006.01) А01D 33/08 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / Бахмат М.І., Бендера І.М., Булгаков В.М., Гуцол Т.Д., Грицюк О.В., Дуганець В.І., Дудар Т.П., Зеленський О.В. 01.10.2012; Опубл. 10.07.2014. Бюл. № 13.

32. Пат. 105958 Україна, МПК (2006.01) А01D 33/08 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / Бендера І.М., Булгаков В.М., Гуцол Т.Д., Грицюк О.В., Дуганець В.І., Коренко Маруш, Новак Януш, Франчак Ян. 19.11.2012; Опубл. 10.07.2014. Бюл. № 13.

33. Пат. 106113 Україна, МПК (2016.01) F15С 3/00. Гідравлічний серводвигун з двома диференціалами  / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Волинкін М.П., Олексійко С.Л., Пукас В.Л. Заявл. 27.11.15; Опубл. 11.04.2016. Бюл. № 7.

34. Пат. 106119 Україна, МПК (2006.01) А01D 33/08, А01D 17/00 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / Бахмат М.І., Бендера І.М., Булгаков В.М., Гуцол Т.Д., Грицюк О.В., Дуганець В.І., Дудар Т.П., Зеленський О.В. 01.10.2012; Опубл. 25.07.2014. Бюл. № 14.

35. Пат. 106535 Україна, МПК (2006.01) А01D 33/08 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів / Бендера І.М., Булгаков В.М., Гуцол Т.Д., Грицюк О.В., Дуганець В.І., Дячина М П., Печенюк А.В., Рабієвський С.М. 17.12.2012; Опубл. 10.09.2014. Бюл. № 17.

36. Пат. 106999 Україна, МПК (2016.01) F01С 20/00 F01С 20/08. Двоімпульсний пневматичний регулятор частоти обертання дизельного двигуна / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Волинкін М.П., Олексійко С.Л., Пукас В.Л. Заявл. 24.01.15; Опубл. 10.05.2016. Бюл. № 9.

37. Пат. 113826 Україна, МПК (2016.01) F02Р 5/00. Вакуумний двічідиференціальний регулятор кута випередження запалювання карбюраторного двигуна / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Волинкін М.П., Олексійко С.Л., Пукас В.Л. Заявл. 16.09.16; Опубл. 10.02.2017. Бюл. № 3.

38. Пат. 114703 Україна, МПК (2017.01) G05B 13/00 G05D 16/00.   Стабілізатор тиску палива / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Волинкін М.П., Пукас В.Л., Олексійко С.Л. Заявл. 28.10.16; Опубл. 10.03.2017. Бюл. № 5.

39. Пат. 117974 Україна, МПК (2017.01) А01F 29/00.   Подрібнювач рослинних стебел на поверхні поля / Філенко В.М., Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Пукас В.Л., Олексійко С.Л., Волинкін М.П. Заявл. 01.03.17; Опубл. 10.07.2017. Бюл. № 13.

40. Пат. 121526 Україна, МПК (2017.01) G06G 5/00, F16H 39/00, F16H48/00.  Диференціатор привода робочого обладнання / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Пукас В.Л., Олексійко С.Л., Волинкін М.П. Заявл. 09.06.17; Опубл. 11.12.2017. Бюл. № 23.

41. Пат. 122088 Україна, МПК (2017.01) А01F 29/00.Пневмомеханічний  подрібнювач рослинних стебел на поверхні поля / Філенко В.М., Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Пукас В.Л., Олексійко С.Л., Волинкін М.П. Заявл. 29.06.17; Опубл. 26.12.2017. Бюл. № 24.

42. Пат. 122837 Україна, МПК (2006.01) 77/08, F02B. Система рециркуляції відпрацьованих газів дизеля з турбонаддувом / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Пукас В.Л., Олексійко С.Л., Волинкін М.П. Заявл. 21.08.17; Опубл. 25.01.2018. Бюл. № 2.

43. Пат. 123923 Україна, МПК (2017.01) F01Р 7/16. Термостат системи охолодження теплового двигуна / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Волинкін М.П., Олексійко С.Л., Пукас В.Л., Філенко В.М. Заявл. 20.10.17; Опубл. 12.03.2018. Бюл. № 5.

44. Пат. 125855 Україна, МПК (2018.01) F02D 1/00. Триімпульсний пневматичний всережимний регулятор частоти обертання дизеля / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Волинкін М.П., Олексійко С.Л., Пукас В.Л., Філенко В.М. Заявл. 26.12.17; Опубл. 25.05.2018. Бюл. № 10.

45. Пат. 130076 Україна, МПК (2018.01) E02B 9/00. Гравістатична насосна станція / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 16.05.18; Опубл. 26.11.2018. Бюл. № 22.

46. Пат. 133052 Україна, МПК (2019.01) B60K 15/00. Паливний бак двигуна внутрішнього згоряння / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 24.09.18; Опубл. 25.03.2019. Бюл. № 6.

47. Пат. 137096 Україна, МПК (2019.01) F04B 47/00. Автоматизований пневматичний підйомник для рідини / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 15.02.19; Опубл. 10.10.2019. Бюл. № 19.

48. Пат. 141044 Україна, МПК (2006.01) F02М 7/08. Прискорювальний насос карбюратора / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 01.07.19; Опубл. 25.03.2020. Бюл. № 6.

49. Пат. 141180 Україна, МПК (2006.01) F02D 1/02. Теплообмінний апарат із змішаним рухом теплоносіїв і регулятором тяги димоходів / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 12.08.19; Опубл. 25.03.2020. Бюл. № 6.

50. Пат. 141074 Україна, МПК (2006.01) G05D 16/08. Регулятор тиску рідини / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 27.01.20; Опубл. 10.07.2020. Бюл. № 13.

51. Пат. 145035 Україна, МПК (2020.01) F15D 15/00. Гідравлічний поршневий двигун з кривошипно-шатунним механізмом / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 13.07.20; Опубл. 10.11.2020. Бюл. № 21.

52. Пат. 146152 Україна, МПК G01R 1/20 (2006.01). Манометричний датчик температури / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 14.09.20; Опубл. 21.01.2021. Бюл. № 3.

53. Пат. 147161 Україна, МПК G01F 1/07 (2006.01). Лічильник виробленої теплоти / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 18.12.20; Опубл. 15.04.2021. Бюл. № 15.

Навчальні посібники:

1. Дуганець В.І. Підготовка магістрів в агроінженерії : навч. посіб. [для виконання магістерських кваліфікаційних робіт за напрямами підготовки: «Інженерна механіка», «Харчові технології і інженерія», «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва»] / В.І. Дуганець, О.Я. Стрельчук, І.М. Бендера; [за ред. В.І. Дуганця, О.Я. Стрельчука]. – Кам'янець-Подільський : Сисин О.В., 2008. – 276 с.

2. Дуганець В.І. Транспортне діловодство : навч. посіб. / С.О. Буракова, В.І. Дуганець, С.М. Замойський; [за ред. В.І. Дуганця]. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2008. – 284 с.

3. Методичний посібник для виконання кваліфікаційних робіт із спеціалізації «Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції» в межах спеціальності «Механізація сільського господарства» для освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» : метод. рек. / [І.М. Бендера, О.Я. Стрельчук, В.І. Дуганець та ін..]; за ред. І.М. Бендери, О.Я. Стрельчука. – Кам'янець-Подільський : Сисин О.В., 2008. – 220 с.

4. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці. Тести: навч. посіб. / [С.О. Буракова, В.І. Дуганець, К.В. Замойська та ін.]; за ред. В.І. Дуганця. – Кам'янець-Подільський : Буйницький О.А., 2009. – 324 с.

5. Проектування технологічних процесів в переробній галузі: навч. посіб. для виконання дипломних проектів з механізації переробки та зберігання сільськогосподарської продукції при підготовці фахівців із напряму: 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» : метод. рек. / [О.Я. Стрельчук, І.М. Бендера, В.І. Дуганець та ед.]; за ред. О.Я. Стрельчука. – Кам'янець-Подільський : Сисин О.В., 2010. – 460 с.

6. Дуганець В.І. Матеріалознавство і слюсарна справа : навч. посіб. / В.І. Дуганець, П.П. Федірко, В.О. Кроль / [за ред. П.П. Федірка]. – Кам'янець-Подільський : Медобори - 2006, 2010. – 384 с.

7. Дипломне проектування. Розділи з охорони праці: навч. посіб. / [С.О. Буракова, В.І. Дуганець, М.П .Супрович та ін..]; за ред. С.О. Буракової. – Кам'янець-Подільський : Медобори - 2006, 2010. – 360 с.

8. Проектування механізованих технологічних процесів у тваринництві: навч. посіб. з виконання дипломних проектів з механізації тваринництва на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр» / І.М.  Бендера, В.П. Лаврук, С.В. Єрмаков, В.І. Дуганець / [за ред. І.М. Бендери, В.П. Лаврука]. – Кам'янець-Подільський : Сисин О.В., 2011. – 564 с.

9. Дуганець В.І. Вантажні перевезення : навч. посіб. / [укл. В.І. Дуганець, Ю.П. Фірман, В.І. Дашко]. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2011. – 114 с.

10. Безпека життєдіяльності: практикум / [К.В. Замойська,                М.П. Супрович, В.І. Дуганець та ін.] – Кам'янець-Подільський : Медобори -2006, 2012. – 272 с.

11. Матеріалознавство і слюсарна справа : навч. посіб. / [П.П. Федірко, В.І. Дуганець, В.О. Кроль та ін.] / за ред. П.П. Федірка. – [2-ге вид., випр. і доп.]. – Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. – 384 с.

12. Дуганець В.І. Виробниче навчання фахівців аграрно-інженерного профілю: навчальний посібник/ Віктор Дуганець. – Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2013. – 356 с.

13. Гідравліка: навч.-метод. комплекс : [навч.-метод. посіб.] / [В.І. Дуганець, І.М. Бендера, В.А. Дідур, Олексійко С.Л., Михайлович Я.М., Гуцол Т.Д., Краснолуцький П.П., Чекменьов В.В.] / за ред. В.І. Дуганця,    І.М. Бендери, В.А. Дідура. – Кам'янець-Подільський: Сисин О.В., 2013 – 572 с.

14. Підйомно-транспортні машини. Навчально-методичний комплекс: Навча­льно-методичний посібник для підготовки фахівців із напряму 6.100102 «Процеси машини та обладнання агропромислового виробництва» // О.Я. Стрельчук, І.М. Бендера, В.В. Підлісний, С.І. Пастушенко, В.І. Дуганець та ін.. / За редакцією: І.М. Бендери та О.Я. Стрельчука. – Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин Я.Л., 2014. – 368 с.

15. Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали. Навчально-методичний комплекс : [навчально-методичний посібник для студентів із напряму підготовки "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва рівня "Бакалавр"] / І.М. Бендера, В.І. Дуганець, М.І. Кизима, С.Л. Олексійко та ін. / За ред. І.М. Бендери, В.І. Дуганця. – Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2016. – 420 с. (34,12 друк. арк.).

 Типові програми:

1. Гідравліка. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації / В.А. Дідур, Д.П. Журавель, О.М. Мороз,              В.І. Дуганець, В.М. Боярчук, А.В. Міщенко, В.І. Шевченко,                       Ю.О. Борхаленко. – К.: "Агроосвіта", 2014. – 13 с.

2. Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 208 "Агроінженерія" в аграрних вищих навчальних закладах / Дуганець В.І., Окоча А.І., Лавріненко О.Т., Антипенко А.М., Майсус В.В. – К.: "Агроосвіта", 2016. – 13 с.

 Методичні рекомендації:

1. Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни "Основи теорії транспортних процесів і систем". / Дуганець В.І., Гуцол Т.Д. Кам'янець-Подільський.: ІМЕСГ ПДАТУ, 2010. – 25 с.

2. Методичні рекомендації до виконання лабораторних занять з дисципліни «Економіка організації дорожнього руху». / Дуганець В.І., Гуцол Т.Д.  Кам'янець-Подільський.: ІМЕСГ ПДАТУ, 2010. – 28 с.

3. Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни «Організація управління транспортними системами». / Дуганець В.І., Гуцол Т.Д. Кам'янець-Подільський.: ІМЕСГ ПДАТУ, 2010. – 20 с.

4. Методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни "Вантажні перевезення" (частина 1) / Укл. В.І. Дуганець, Ю.П. Фірман, В.І. Дашко. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2010. – 64 с.

5. Методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни "Взаємодія видів транспорту" / Укл. В.І. Дуганець, Ю.П. Фірман, В.І. Дашко. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2010. – 24 с.

6. Методичні вказівки і завдання до виконання курсової роботи з дисципліни "Пасажирські перевезення" / Укл. В.І. Дуганець, Ю.П. Фірман. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2010. – 28 с.

7. Методичні вказівки і завдання до виконання курсового проекту з дисципліни "Вантажні перевезення" / Укл. В.І. Дуганець, Ю.П. Фірман. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2010. – 12 с.

8. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра з напряму 1004 – «транспортні технології» / Дуганець В.І., Замойський С.М., Гуцол Т.Д., Фірман Ю.П., Комарніцький С.П. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2010. – 44 с.

9. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра з напряму 1004 – «транспортні технології» / Дуганець В.І., Замойський С.М., Гуцол Т.Д., Фірман Ю.П., Комарніцький С.П. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2010. – 44 с.

10. Методичні рекомендації для підготовки документації на дипломне проектування для студентів Інституту механізації і електрифікації сільського господарства з напряму підготовки: 1004 «Транспортні технології» для освітньо-кваліфікаційних рівнів: «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» / Бендера І.М., Замойський С.М., Дуганець В.І., Фірман Ю.П., Гуцол Т.Д., Комарніцький С.П. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2010. – 87 с.

11. Методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни "Вантажні перевезення" (частина 2) / Укл. В.І. Дуганець, Ю.П. Фірман, В.І. Дашко. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2011. – 38 с.

12. Методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни "Пасажирські перевезення" / Укл. В.І. Дуганець, Ю.П. Фірман, В.І. Дашко. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2011. – 40 с.

13. Методичні вказівки і завдання до виконання курсової роботи з дисципліни "Взаємодія видів транспорту" / Укл. В.І. Дуганець, Ю.П. Фірман. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2011. – 20 с.

14. Методичні рекомендації щодо оформлення текстової та графічної частини в курсовому і дипломному проектуванні на інженерних спеціальностях у вищих навчальних закладах аграрної освіти. / За редакцією В.П. Дудчака., В.І. Дуганця / Укл. В.П. Дудчак, В.І. Дуганець, Т.В. Дудчак. Кам'янець-Подільський. Аграрна освіта. 2011. - 114 с.

15. Методичні рекомендації щодо написання звіту та проведення наскрізної педагогічної практики для студентів спеціальності 015 «Професійна освіта»», укладачі Ляска О.П., Дуганець В.І., Прокопова О.П. - Кам`янець-Подільський, 2015. – 54 с.

16. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни  ̋ Гідравліка та основи водопостачання ̋ / Дуганець В.І., Майсус В.В. Олексійко С.Л., Пукас В.Л. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2016. – 34 с.

17. Наскрізна практика. Методичні рекомендації з організації та проведення наскрізної практики для студентів галузі знань 27 «Транспорт спеціальності» 274 «Автомобільний транспорт» / Дуганець В.І. Бурдега В.Ю., Дуганець В.І., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Пукас В.Л. - Кам'янець-Подільський: Подільський ДАТУ, 2018. - 54 с.

18. Тепловий розрахунок двигуна внутрішнього згоряння. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Автомобільні двигуни» для студентів спеціальності» 274 «Автомобільний транспорт» / Дуганець В.І., Роляк О.А., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Пукас В.Л. – Кам'янець-Подільський: Подільський ДАТУ, 2018 - 26 с.

19. Розрахунок і аналіз тягово-динамічних властивостей та паливної економічності автомобіля. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Автомобілі» для студентів спеціальності» 274 «Автомобільний транспорт» / Дуганець В.І., Роляк О.А., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Пукас В.Л. – Кам'янець-Подільський: Подільський ДАТУ, 2018. - 42 с.

20. Методичні  рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» / Рудь А.В., Дуганець В.І., Михайлова Л.М., Панцир Ю.І., Федірко П.П., Павельчук Ю.Ф. Кам'янець-Подільський: Подільський ДАТУ 2019. - 52 с.

21. Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта» / А.В. Рудь, В.І. Дуганець, Л.М. Михайлова, О.П. Ляска., О.П. Прокопова – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. - 50 с.

22. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Гідравліка» для здобувачів вищої освіти інженерно-технічного факультету спеціальності 208 «Агроінженерія» / Укладачі І.І. Водяник,      В.І. Дуганець, О.А. Роляк, В.В. Майсус, С.Л. Олексійко, В.Л. Пукас. За ред. І.І. Водяника. - Кам'янець-Подільський, ПДАТУ, 2019. – 60 с.

23. методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня спеціальностей 015 «Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)» та 274 «Автомобільний транспорт» П.П. Краснолуцький, В.І. Дуганець, О.А. Роляк, В.В. Майсус, С.Л. Олексійко,  В.Л. Пукас. Кам'янець-Подільський: Подільський ДАТУ 2020. - 68 с.

24. Альтернативні енергоустановки : збірник тестових завдань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / Подільський державний аграрно-технічний університет; Пукас В. Л., Дуганець В. І., Майсус В. В., Олексійко С. Л. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 28 с.

25. Альтернативні енергоустановки : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / Подільський державний аграрно-технічний університет; Пукас В.Л., Роляк О.А., Дуганець В.І, Майсус В.В.,       Олексійко С.Л. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 88 с.

26. Альтернативні енергоустановки : методичні рекомендації до проведення практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / Подільський державний аграрно-технічний університет; Пукас В. Л., Дуганець В.І., Майсус В.В., Олексійко С.Л. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 68 с.

27. Альтернативні енергоустановки : методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / Подільський державний аграрно-технічний університет; Пукас В.Л., Дуганець В.І.,  Майсус В.В., Олексійко С.Л. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. – 48 с.

28. Трактори і автомобілі : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» / Подільський державний аграрно-технічний університет; Водяник І.І., Дуганець В.І., Пукас В.Л., Майсус В.В., Олексійко С.Л. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. – 44 с.

29. Дуганець В. І. Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали : електронний навчальний курс для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» на платформі MOODLE [Електронний ресурс] / Подільський державний аграрно-технічний університет; Дуганець В.І. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2021.