Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників університету на 2021-2022 навчальний рік

Подільський державний аграрно-технічний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників університету на 2021-2022 навчальний рік:

Директор навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів – 1 посада.

1. Кафедра садово-паркового господарства, геодезії і землеустрою:

 • Доцент – 4 посади;
 • Асистент -2 посади.

2. Кафедра рослинництва, селекції та насінництва:

 • Завідувач кафедри-1 посада;
 • Професор -1 посада;
 • Доцент -2 посади;
 • Асистент -2 посади;
 • Асистент-1 посада (0,5 ставки).

3. Кафедра землеробства, ґрунтознавства  та захисту рослин:

 • Завідувач кафедри-1 посада;
 • Професор -2 посади;
 • Доцент – 2 посади;
 • Асистент -2 посади.

4. Кафедра садівництва і виноградарства:

 • Завідувач кафедри-1 посада;
 • Професор-1 посада;
 • Асистент -2 посади.

5. Кафедра екології і загальнобіологічних дисциплін:

 • Завідувач кафедри-1 посада;
 • Професор-1 посада;
 • Доцент-3 посади;
 • Асистент -2 посади.

6. Кафедра технології виробництва продукції тваринництва та кінології:

 • Доцент -3 посади;
 • Асистент -2 посади;
 • Асистент-1 посада( 0,5 ставки)

7. Кафедра ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії:

 • Доцент -1 посада;
 • Асистент -5 посад.

8. Кафедра гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної служби Національної поліції України:

 • Доцент-1посада
 • Асистент -3 посади.

9. Кафедра інфекційних та інвазійних хвороб:

 • Доцент -1 посада;
 • Асистент -3 посади.

10. Кафедра нормальної та патологічної морфології і фізіології:

 • Доцент -1 посада;
 • Асистент -4 посади.

11. Кафедра менеджменту, публічного управління і адміністрування:

 • Завідувач кафедри -1 посада;
 • Професор -2 посади;
 • Доцент-2 посади;
 • Асистент -1 посада;
 • Асистент-1 посада(0,5 ставки)

12. Кафедра обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу:

 • Доцент-3 посади;
 • Асистент-2 посади.

13. Кафедра економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності:

 • Завідувач кафедри -1 посада;
 • Професор -2 посади;
 • Доцент-2 посади;
 • Асистент –2 посади.

14. Кафедра фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем:

 • Професор -1 посада;
 • Доцент-3 посади;
 • Асистент-1 посада

15. Кафедра агроінженерії і системотехніки:

 • Професор-1 посада;
 • Доцент-1 посада;
 • Асистент-2 посади.

16. Кафедра технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін:

 • Доцент -4 посади;
 • Асистент-3 посади.

17. Кафедра фізичного виховання:

 • Викладач - 4 посади.

18. Кафедра транспортних технологій та засобів в АПК:

 • Доцент-2 посади;
 • Асистент -1 посада.

19. Кафедра харчових технологій виробництва й стандартизації харчової продукції:

 • Доцент-2 посади;
 • Асистент -2 посади.

20. Кафедра тракторів, автомобілів та енергетичних засобів:

 • Завідувач кафедри -1 посада;
 • Доцент -1 посада;
 • Асистент -3 посади.

21. Кафедра енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту:

 • Доцент-2 посади;
 • Асистент-2 посади.

22. Кафедра електротехніки, електромеханіки і електротехнологій:

 • Доцент -3 посади;
 • Асистент -1 посада.

23. Кафедра фізики, охорони праці та інженерії середовища:

 • Доцент - 2 посади;
 • Асистент - 2 посади.

24. Кафедра права, професійної та соціально-гуманітарної освіти:

 • Завідувач кафедри – 1 посада
 • Професор – 2 посади;
 • Доценти - 2 посади
 • Асистент - 2 посади.

25. Кафедра іноземних мов:

 • Доцент -1 посада;
 • Викладач -3 посади.

 26. Кафедра математичних дисциплін, інформатики і моделювання:

 • Доцент - 2 посади;
 • Асистент - 2 посади.

До конкурсної комісії необхідно подати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім'я ректора університету;
 • копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, стажування, засвідчені нотаріально чи в іншому, встановленому законодавством порядку;
 • список наукових, навчально-методичних праць та винаходів, завірений ученим секретарем університету (зразок);
 • звіт про роботу  протягом терміну попереднього контракту (для працюючих в університеті осіб);
 • перспективний план роботи.

Особи, що не працюють в університеті додатково подають такі документи:

 • заповнений особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою;
 • автобіографія;
 • копію паспорта громадянина України (с. 1, 2 і 11), засвідчену відділом кадрів університету;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;
 • довідку від психіатра;
 • копію військового квитка (для військовозобов'язаних).

До участі у конкурсі  допускаються особи, які мають повну вищу освіту і за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Подільському державному аграрно-технічному університеті (схвалено Вченою радою університету Протокол № 6  від 27 лютого 2020 р.)

Заяви для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення, тобто з 25 червня по 24 липня 2021 р. включно за адресою вул. Шевченка 13, каб. № 22 (відділ кадрів), з 8.00 до 17.00 год.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за телефонами:

(03849) 9-14-70, (03849) 68-3-80.