Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади

Подільський державний аграрно-технічний університет оголошує заміщення вакантної посади науково-педагогічного працівника університету:

директора коледжу ПДАТУ.

До відділу кадрів необхідно подати такі документи:

  • заяву про участь у конкурсі на ім'я ректора університету;
  • копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, стажування, засвідчені нотаріально чи в іншому, встановленому законодавством порядку;
  • список наукових, навчально-методичних праць та винаходів завірений ученим секретарем університету;
  • звіт про роботу протягом терміну попереднього контракту;
  • перспективний план роботи.

Особи, що не працюють в університеті додатково подають такі документи:

  • заповнений особовий листок з обліку кадрів;
  • копію паспорта громадянина України;
  • копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення.

До участі у конкурсі допускаються особи, які мають повну вищу освіту і за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам законодавства про освіту, Положенню про порядок заміщення вакантних посад у Подільському державному аграрно-технічному університеті (схвалено Вченою радою університету Протокол № 10 від  27 лютого 2020 р.)

Заяви для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення, тобто з 09 квітня  по 08 травня 2021 р. включно за адресою: вул. Шевченка 13, каб. № 22 (відділ кадрів), з 10.00 до 17.00 год.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати у відділі кадрів та за телефонами:

(03849) 9-14-70, (03849) 6-83-80.