Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників університету

Подільський державний аграрно-технічний університет оголошує заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників університету:

  • декана факультету агротехнологій і природокористування

До відділу кадрів необхідно подати такі документи:

  • заяву про участь у конкурсі на ім'я ректора університету;
  • копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, стажування, засвідчені нотаріально чи в іншому, встановленому законодавством порядку;
  • список наукових, навчально-методичних праць та винаходів завірений ученим секретарем університету;
  • звіт про роботу протягом терміну попереднього контракту;
  • перспективний план роботи.

Особи, що не працюють в університеті додатково подають такі документи:

  • заповнений особовий листок з обліку кадрів;
  • копію паспорта громадянина України;
  • копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення.

До участі допускаються особи, які мають повну вищу освіту і за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", ліцензійними умовами надання освітніх послуг за певним напрямом підготовки (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1377 від 29.11.2011 р.), Положення про порядок заміщення вакантних посад у Подільському державному аграрно-технічному університеті (схвалено Вченою радою університету Протокол № 6 від 27 лютого 2020 р.):

  • на посаду декана факультету – особи, які мають науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю факультету

З додатковими умовами конкурсу можна ознайомитись у відділі кадрів та на сайті університету http://pdatu.edu.ua/.

Заяви для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення, тобто з 11 вересня  до 10 жовтня 2020 р. включно за адресою: вул. Шевченка 13, каб. № 22 (відділ кадрів), з 10.00 до 17.00 год.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за телефонами:
(03849) 9-14-70, (03849) 6-83-80