Практичний семінар Жіночого комітету Профспілки працівників АПК «Безпечне робоче місце, виробниче середовище і трудова діяльність - основна місія профспілок!»

Становлення рівності в суспільстві має тривалу історію та багато змін за період існування людства. Україна подбала про на­лежне законодавче забез­печення у сфері надання рівних прав та можливос­тей для жінок і чоловіків. Однак на практиці жінки лишаються набагато враз­ливішою частиною соціуму, ніж чоловіки, зазнають різ­них форм дискримінації, гендерної нерівності, аж до насильства в сім'ї, що є од­ним із найсерйозніших ас­пектів гендерної політики. Хоча активна діяльність про­тягом останнього десятиліття зробила права жінок більш окрес­леними, сьогодні завдання поля­гає в тому, щоб зробити їх більш досяжними.

Там, де жінки беруть участь у політиці, громадському і суспільному житті, зростає економіка, зміцнюється стабільність і зростає до­бробут громадян. Проте, попри неухильний рух до рівно­правності, сьогодні багато завоювань у сфері прав жінок сходять нанівець. При всіх позитивних змінах ситуація сьогодні не набагато краща. Рух на захист жінок розширюється, він набув гло­бального масштабу, все більше людей усвідомлюють існуючі проблеми і діють, щоб їх вирішити. Водночас у світі йде рішучий і повсюдний на­ступ на права жінок.

На ці ключові профспілкові питання спільно шукали відповіді учасники семінару - «Безпечне робоче місце, виробниче середовище і трудова діяльність - основна місія профспілок!». Цим заходом хотіли приверну­ти увагу громадськості та представників влади до по­рушення прав жінок, зокре­ма в сільській місцевості, залучивши до обговорення проблеми як новообраних голів первинок, представників молодіжної ради ФПУ, так і досвідчених голів обласних комітетів.

Під час семінару з учасниками працювали авторитетні тренери і модератори.

  • Зокрема голова Жіночого комітету, Надія Бурлака, свій виступ присвятила проблемам працюючих жінок у трудових колективах в галузі АПК та, згодом, формувала практичні і методичні рекомендації щодо включення положень, що забезпечу­ють рівні права та можливості жінок і чоло­віків у трудових відносинах, до колектив­них договорів.
  • Національний координатор МОП в Україні Андрій Фіголь висвітлив основні положення конвенції №190 Міжнародної орга­нізації праці, що стосуються гендерної рів­ності у сфері праці та розширення економіч­них можливостей жінок, політики глобаль­них профспілок та міжнародних організацій у протидії гендернообумовленому насиллю.
  • Завідувачка лабораторії профілактики медико-соціальних ризиків в сфері праці в ННДІПБОП Ксенія Лепеха
  • ознайомила із результатами опитування щодо оцінки ситуації з насильством і домаганням у сфері праці на підприємствах і організаціях.
  • Координатор IUF Дмитро Степанюк розповідав про проблему занятості і соціального забезпечення жінок, які проживають в сільській місцевості, можливості профспілок щодо протидії насильству та домаганню у сфері праці.
  • Голова профспілки працівників АПК Світлана Самосуд провела дискусію щодо основних напрямків роботи та відповідальності профкомів за реалізацію гендерної політики держави та Профспілки в трудових відносинах колективу, проблем сільських жінок, формуванні подальшої позиції профспілок щодо просування питань безпечних трудових відносин, гідної оплати і охорони праці та протидії мобінгу в колективні договори підприємств і Галузеві угоди.

Вдячна організаторам за пророблену титанічну роботу – Профспілці працівників АПК України (голова профспілки -  Світлана Самосуд), Жіночому комітету Профспілки та особисто її очільниці Надії Бурлаці. Захід відбувся за підтримки партнерів - Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні (Марсель Рьоріх, Катерина Ярмолюк) та Міжнародному профспілковому об'єднанню IUF (координатор Дмитро Степанюк).

Особлива подяка учасникам семінару за величезний досвід, юридичні поради, цікаві дискусії та брейнсторми у групах.

За результатами роботи було сформовано пропозиції до резолюції, запропоновано провести гендерний аудит колективних договорів на підприємствах та установах, створено план практичних кроків для роботи Жіночого комітету Профспілки на наступний період, сформовано питання для  проектів Галузевих угод…

Голова первинної профспілкової організації
співробітників та студентів ПДАТУ
Світлана Ліщук