Захист магістерських робіт технологами

22 грудня 2022 року на кафедрі технології виробництва і переробки продукції тваринництва Навчально-наукового інституту харчових технологій відбувся перший публічний захист дипломних робіт за освітнім рівнем «Магістр» спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» денної та заочної форм навчання.

Магістранти на високому рівні доповідали і презентаційно відображали результати своїх наукових досліджень із актуальних для тваринництва і птахівництва питань: балансування раціонів годівлі за додавання селено-вмісних кормових добавок, підвищення якості та кількості надою на дійну корову, корегування середньодобових приростів та забійної маси тварин, якісних та кількісних показників продуктивності курей несучок різних кросів зарубіжної селекції, та багато інших особливостей ефективного господарювання.

 Доцільно відзначити відмінну підготовку доповідей магістрантів: Оксани ВОЛОШИНОЇ, Олени МАЗУРИК і Василя ПОПОВА, які представили актуальні для сьогодення наукові дослідження підвищення рентабельності галузей молочного скотарства, свинарства та птахівництва, завдяки урахування породних та лінійних особливостей тварин і птиці за незначних модернізацій технологій вирощування і утримання, в умовах господарств нашого регіону.

Усі магістерські роботи виконані на високому рівні, магістранти впевнено та фахово захистили власні дослідження і отримали позитивні оцінки.

ВІТАЄМО магістрів з успішним захистом дипломних робіт і бажаємо успішної та плідної професійної діяльності, здоров’я та МИРУ!

 

Куратор 2 курсу магістрів ТВППТ
доцент Наталія ПУСТОВА