Силабуси - 208 Агроінженерія - ОС «бакалавр» на базі «молодший спеціаліст» (3 роки 4 місяці)

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1 Інженерна та комп'ютерна графіка
ОКФП 2 Матеріалознавство і ТКМ
ОКФП 3 Теоретична механіка
ОКФП 4 Механіка матеріалів і конструкцій
ОКФП 5 Теорія механізмів і машин
ОКФП 6 Деталі машин
ОКФП 7 Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання
ОКФП 8 Гідравліка
ОКФП 9 Теплотехніка
ОКФП 10 Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали
ОКФП 11 Технологія виробництва та переробки сільськогосподарської продукції
ОКФП 12 Трактори і автомобілі
ОКФП 13 Сільськогосподарські машини
ОКФП 14 Механіко-технологічні властивості с.-г. матеріалів
ОКФП 15 Технічний сервіс в АПК
ОКФП 16 Газоелектрозварювання
ОКФП 17 Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
ОКФП 18 Машини і обладнання та їх використання в тваринництві
ОКФП 19 Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції
ОКФП 20 Прикладна математика
ОКФП 21 Експлуатація машин і обладнання
ОКФП 22 Ремонт машин та обладнання
ОКФП 23 Економіка аграрного виробництва
ОКФП 24 Виробнича експлуатаційно-ремонтна практика